Proszę czekać,
trwa ładowanie strony...

Polskie sierpnie

Średnie wyniki

* Formularz został wypełniony przez 143 osób

Latem 1914 r. rozpoczęła się I wojna światowa. W konflikcie, nazywanym na Zachodzie Wielką Wojną, stanęły naprzeciwko siebie europejskie potęgi, a wśród nich państwa, które pod koniec XVIII w. dokonały rozbiorów Polski. Nasi przodkowie liczyli na takie zmiany na mapie Europy, w wyniku których odrodzi się niepodległe państwo polskie. Jednak początek walk – w sierpniu 1914 r., to tragedia pewnego polskiego miasta, zbombardowanego, splądrowanego i spalonego przez armię niemiecką. Te dramatyczne wydarzenia znane są m.in. z powieści „Noce i dnie” Marii Dąbrowskiej. Chodzi o:

Na samym początku I wojny światowej koncepcja polityczna Józefa Piłsudskiego, oparta o ideę powstania potrójnej monarchii austriacko-węgiersko-polskiej, zakładała wywołanie antyrosyjskiego powstania w Królestwie Kongresowym. Jako pierwsi ku granicy Austro-Węgier i Imperium Rosyjskiego 6 sierpnia 1914 r. ruszyli z krakowskich Oleandrów żołnierze Pierwszej Kompani Kadrowej – zalążka polskiego wojska. Ich dowódcą był:

Pragnienie Polaków podjęcia walki zbrojnej o odrodzenie ojczyzny zmaterializowało się jeszcze w 1914 r. w postaci powołania Legionów Polskich. Z ich powstaniem wiążą się trzy sierpniowe daty: 16 sierpnia 1914 r. stworzony w Krakowie Naczelny Komitet Narodowy zadecydował o stworzeniu polskiej formacji wojskowej, 22 sierpnia decyzje organizacyjne podjął Józef Piłsudski, a 27 sierpnia wydany został rozkaz Naczelnej Komendy Armii Austro-Węgierskiej. W szczytowym okresie (II poł. 1915 r.) w szeregach Legionów służyło:

15 sierpnia 1920 r. to sławetna data Wiktorii Warszawskiej. Walka z bolszewickim najeźdźcą toczyła się nie tylko w okopach i na polach bitew. Znaczący udział w polskim zwycięstwie mieli też łącznościowcy i radiowcy. Wiedząc, jak ważne jest opóźnienie wymiany informacji po stronie wroga, przestroili jedną z radiostacji na sowiecką częstotliwość i zagłuszali ją nadając dwa dni bez przerwy:

W sierpniu 1939 r. Niemcy konsekwentnie parli do zbrojnej napaści na Polskę. Chcąc powstrzymać agresję III Rzeszy, a w razie wybuchu wojny umiędzynarodowić ten konflikt, rząd w Warszawie dążył do zawarcia układu z Wielką Brytanią. 25 sierpnia 1939 r. traktat o sojuszu polsko-brytyjskim podpisał w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej:

1 sierpnia 1944 r. o godzinie 17:00 Warszawa ruszyła do walki z niemieckim okupantem. Powstanie w polskiej stolicy trwało ponad 60 dni i pozostawiło nam wiele miejsc pamięci, symbolicznych punktów walki, niezłomności i odwagi. O którym z nich w swoim wystąpieniu wspomniał amerykański prezydent Donald Trump?

Kiedy 14 sierpnia 1980 r. wybuchł strajk w Stoczni Gdańskiej, chyba nikt nie przypuszczał, że jest to wydarzenie, które wstrząśnie systemem komunistycznym w Polsce. Protest stoczniowców szybko uzyskał poparcie wielu intelektualistów, przedstawicieli opozycji demokratycznej, a przede wszystkim całego społeczeństwa, zaś zagraniczne media przyczyniły się do tego, że na narodziny Solidarności patrzył cały świat. Organizatorami strajku Stoczni Gdańskiej byli m.in.: Bogdan Borusewicz, Andrzej Gwiazda, Bogdan Lis, Anna Walentynowicz, Lech Wałęsa i Krzysztof Wyszkowski, działacze powstałej w 1978 r. organizacji:

Lato 1981 r. nie było może tak przełomowe jak poprzednie, ale Polacy żyli nadziejami, jakie obudził w nich Sierpień ’80 i nie mogli pogodzić się z ciągłymi brakami nawet najbardziej podstawowych produktów. Problemy zaopatrzeniowe wpływały destabilizująco na codzienne życie milionów osób. Przez kraj przetoczyła się fala protestów, które do historii przeszły jako:

24 sierpnia 1989 r. wyłoniony w tzw. kontraktowych wyborach sejm powołał, na wniosek Wojciecha Jaruzelskiego, nowego szefa rządu Tadeusza Mazowieckiego, który formalnie nie był kandydatem rządzącej partii komunistycznej, ale opozycyjnej Solidarności. Decyzje kierowanego przez niego gabinetu w dziedzinie ekonomii, jak i stosunek jego ekipy do procesu transformacji do dziś wzbudzają emocje i są przedmiotem dyskusji zarówno politycznej, jak i już historycznej. Jednak w chwili powstawania rządu bodaj największym problemem Polaków była galopująca inflacja, która według danych opublikowanych na początku 1990 r., w ujęciu rok do roku, wyniosła:

W dniach 16-19 sierpnia 2002 r. przebywał w Polsce z ósmą – i jak się miało okazać niestety ostatnią – wizytą papież Jan Paweł II. Przybywającego do ojczyzny Ojca Świętego witały jak zwykle miliony rodaków. Odwiedzenie przez papieża rodzinnych stron, podobnie jak w 1979 r., budziło zainteresowanie na całym świecie. Jaki był główny powód tej pielgrzymki?