Proszę czekać,
trwa ładowanie strony...

O Katyniu wie zdecydowana większość Polaków. A która ze zbrodni popełnionych na obywatelach polskich przez Związek Sowiecki jest najmniej obecna w świadomości Polaków?

34% „Operacja polska” w l. 1937-1938
5% Agresja 17 września 1939 r.
14% Masowe mordy na obywatelach II RP latem 1941 r.
5% Deportacje, przesiedlenia i wywózki z lat 1940 - 1941
28% Obława Augustowska
14% Represje wobec ludności polskiej i sowietyzacja Kresów po 1944 r.