Proszę czekać,
trwa ładowanie strony...

Czym było Niezależne Zrzeszenie Studentów?

Średnie wyniki

* Formularz został wypełniony przez 44 osób

Niezależne Zrzeszenie Studentów nie było pierwszym opozycyjnym wobec rządzących Polską komunistów stowarzyszeniem studenckim. Od maja 1977 r. w Krakowie, a później w kolejnych ośrodkach akademickich działały:

Na fali ogólnopolskich protestów latem 1980 r. i żądań powołania niezależnych od władzy związków zawodów pojawiła się również idea stworzenia niezależnej organizacji studenckiej. 27 VIII 1980 r. postulat ten ogłoszony został:

18-19 X 1980 r. odbył się Zjazd Delegatów Komitetów Założycielskich Niezależnych Organizacji Studenckich. Przedstawiciele z ośrodków akademickich spotkali się:

Nazwa „Niezależne Zrzeszenie Studentów” nie było jedyną propozycją. Część działaczy chciała wprost nawiązania do „Solidarności”, zgłaszając propozycję:

Pod koniec 1981 r. NZS podejmowało szereg akcji w obronie praw studentów. Symbolem tych protestów stał się strajk w jednej z tzw. szkół resortowych, gdzie też chciano utworzenia niezależnej organizacji. Został on brutalnie przerwany przez komunistyczną milicję. Chodzi o:

Ponowna jawna działalność NZS związana była z walką studentów o ponowną rejestrację Zrzeszenia. W latach 1988-1989 komunistyczne sądy odrzucały kolejne wnioski w tej sprawie. 22 września 1989 r. ówczesny Sąd Najwyższy przychylił się wreszcie do żądań studentów i wydał stosowną zgodę. Przewodniczącym zarejestrowanego NZS został: