Proszę czekać,
trwa ładowanie strony...

Co wiesz o II RP?

Średnie wyniki

* Formularz został wypełniony przez 250 osób

Jedną z symbolicznych scen związanych z odzyskiwaniem przez nasz kraj niepodległości w listopadzie 1918 r. jest przyjazd do Warszawy Józefa Piłsudskiego, wracającego z niemieckiej niewoli. Przybył on w towarzystwie jednego ze swoich najbliższych współpracowników:

Odrodzona w 1918 r. Polska składała się z ziem należących przed I wojną światową do trzech mocarstw zaborczych. Wpływało to nie tylko na różnice prawno-administracyjne, ekonomiczne i transportowe, ale także na sytuację wyznaniową. 64,8 proc. obywateli deklarowało wyznanie rzymskokatolickie, a 10,4 proc. grekokatolickie. Unormowanie struktury kościelnej tych grup nastąpiło z chwilą zawarcia przez Polskę konkordatu ze Stolicą Apostolską w:

Gdy 12 maja 1926 r. doszło do przesilenia politycznego, a oddziały wierne Piłsudskiemu ruszyły na Warszawę, podjęta została próba powstrzymania rozstrzygnięcia siłowego. Doszło do, niestety bezowocnego, spotkania prezydenta Stanisława Wojciechowskiego z marszałkiem Józefem Piłsudskiego. Miało ono miejsce:

W II Rzeczpospolitej wielkim zainteresowaniem cieszyły się rozmaite dyscypliny sportowe. Bodaj największe emocje wzbudzała piłka nożna. Która drużyna została pierwszym mistrzem Polski w tej dyscyplinie?

Do wybuchu II wojny światowej nauka polska rozwijała się w szerokim zakresie. W tym czasie na terenie Rzeczpospolitej funkcjonowało coraz więcej szkół wyższych, w tym:

II Rzeczpospolita charakteryzowała się m.in. dość częstą zmianą rządów. Do 1939 r. utworzono trzydzieści gabinetów, na czele których stało łącznie 20 osób. Najwięcej razy funkcję premiera pełnił:

Która z niżej wymienionych osób nigdy nie pełniła funkcji premiera w przedwojennej Polsce:

W przedwojennej Polsce ogromną rolę opiniotwórczą odgrywała prasa. Szczególną formą publicystyki były magazyny satyryczne. Najsłynniejszy z nich publikował na pierwszej stronie polityczne (często dość wyszukane) karykatury i nosił tytuł:

Gdy 1 stycznia 1929 r. rozpoczęło działalność państwowo-samorządowe przedsiębiorstwo „Linje Lotnicze LOT” jego macierzystym portem zostało stołeczne lotnisko:

Spośród odznaczeń przyznawanych w II RP wielu Polaków największy szacunek okazywało Orderowi „Virtuti Militari” – jednemu z najstarszych odznaczeń wojennych na świecie, nadawanemu za wyjątkowe zasługi bojowe. Przeważnie otrzymywali je walczący na froncie żołnierze. Jednak do grona uhonorowanych należą też dwie miejscowości: