Proszę czekać,
trwa ładowanie strony...

Spotkanie wokół publikacji "Represje za pomoc Żydom na okupowanych ziemiach polskich w czasie II wojny światowej. Tom I"

Strona znajduje się w archiwum.

16
Stycznia
czwartek
17:00
Przystanek Historia IPN w Warszawie
ul. Marszałkowska 21/25
mazowieckie
Więcej wydarzeń

 

Publikacja stanowi częściowy rezultat prac prowadzonych w ramach projektu „Indeks Polaków zamordowanych i represjonowanych za pomoc Żydom w okresie II wojny światowej”. Jego celem było ustalenie nazwisk obywateli polskich, nieobjętych ustawodawstwem norymberskim, a mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w granicach z 31 sierpnia 1939 r., represjonowanych za pomoc udzielaną Żydom podczas II wojny światowej. Książka zawiera 333 noty (dotyczące 654 osób) opisujące przyczyny, okoliczności i przebieg zdarzeń związanych z zapewnieniem pomocy ludności żydowskiej oraz konsekwencje w postaci działań organów władzy wojskowej i cywilnej III Rzeszy wobec osób, które naruszyły zasady kontaktowania się z ludnością żydowską, uregulowane prawem okupacyjnym.

W rozmowie udział wezmą: dr Mateusz Szpytma oraz redaktorki tomu: dr Aleksandra Namysło i dr Martyna Grądzka-Rejak. Prowadzenie: dr hab. Grzegorz Berendt.

 

Zobacz także wywiad z autorkami publikacji

 

Cofnij się