Proszę czekać,
trwa ładowanie strony...

Czy Pogoń kupowała mecze? Co wiemy o historii „Dumy Pomorza”? Dyskusja o książce: Pogoń Szczecin. Szkice z tajnej historii

Autor: Grzegorz Majchrzak, Sebastian Ligarski, Zbigniew Stanuch, Ryszard Stefanik
Duszpasterstwo Ludzi Pracy przy kościele św. Stanisława Kostki w Szczecinie w latach 80. XX wieku
Artykuł

Duszpasterstwo Ludzi Pracy przy kościele św. Stanisława Kostki w Szczecinie w latach 80. XX wieku

Autor: Zbigniew Stanuch
Szczecińskie środowisko Duszpasterstwa Ludzi Pracy gromadziło między innymi osoby związane z regionalną „Solidarnością”. Kluczowe spośród podejmowanych przez nie haseł dotyczyły wartości i etyki pracy oraz roli, jaką praca odgrywa w życiu każdego człowieka. Poszukiwaniom odpowiedzi na pytania o to jak żyć i kim być w dobie gospodarczego kryzysu PRL lat osiemdziesiątych służyć miały cyklicznie odprawiane Msze św. i spotkania robocze.
Dzieje Kościoła katolickiego na Pomorzu Zachodnim. Relacje państwo-Kościół w latach 1945-1956
Artykuł

Dzieje Kościoła katolickiego na Pomorzu Zachodnim. Relacje państwo-Kościół w latach 1945-1956

Autor: Zbigniew Stanuch
Odradzający się po II wojnie światowej na Pomorzu Zachodnim Kościół katolicki stanął przed koniecznością realizacji wielu poważnych zadań. Jednak znane z wrogiej postawy wobec duchownych ówczesne władze komunistyczne, stanowiły poważną przeszkodę w wypełnianiu tej misji.
Dzieje Kościoła katolickiego na Pomorzu Zachodnim. Relacje państwo-Kościół w latach 1956-1972
Artykuł

Dzieje Kościoła katolickiego na Pomorzu Zachodnim. Relacje państwo-Kościół w latach 1956-1972

Autor: Zbigniew Stanuch
Kościół na Pomorzu Zachodnim borykał się w tych latach z dwoma problemami: obszar tutejszej administracji apostolskiej był zbyt rozległy („największa diecezja w Europie”), a jego duchownym i wiernym doskwierał brak stabilnego statusu kanonicznego. Do tego relacje z władzą komunistyczną były trudne.
Dzieje Kościoła katolickiego na Pomorzu Zachodnim. Relacje państwo-Kościół w latach 1972-1978
Artykuł

Dzieje Kościoła katolickiego na Pomorzu Zachodnim. Relacje państwo-Kościół w latach 1972-1978

Autor: Zbigniew Stanuch
Ten okres w dziejach Kościoła na Pomorzu Zachodnim obfitował w wiele znaczących wydarzeń. Na wspomnienie zasługują m.in. ingres bp. J. Stroby, upamiętnienie misji chrystianizacyjnej św. Ottona z Bambergu oraz powołanie ordynariusza diecezji szczecińsko-kamieńskiej na urząd metropolity poznańskiego.
Dzieje Kościoła katolickiego na Pomorzu Zachodnim. Relacje państwo-Kościół w latach 1979-1989
Artykuł

Dzieje Kościoła katolickiego na Pomorzu Zachodnim. Relacje państwo-Kościół w latach 1979-1989

Autor: Zbigniew Stanuch
Dekada lat osiemdziesiątych XX w. obfitowała na Pomorzu Zachodnim w wiele ciekawych wydarzeń religijnych. Bez wątpienia za najważniejsze wśród nich uznać należy wizytę Jana Pawła II w Szczecinie w czerwcu 1987 roku.
Golgota kobiet. Relacje więźniarek Ravensbrück i innych obozów koncentracyjnych ze zbiorów Polskiego Instytutu Źródłowego w Lund

Golgota kobiet. Relacje więźniarek Ravensbrück i innych obozów koncentracyjnych ze zbiorów Polskiego Instytutu Źródłowego w Lund

Autor: Zbigniew Stanuch
Pod koniec 2016 r. do Oddziałowego Archiwum IPN w Szczecinie zostały przekazane protokoły przesłuchań byłych więźniarek i więźniów obozów koncentracyjnych położonych w Niemczech i na terenach okupowanych przez Niemców. Materiały te zostały sporządzone przez pracowników Polskiego Instytutu Źródłowego w Lund. Publikacja ukazuje nie tylko życie codzienne w żeńskim obozie Ravensbrück, lecz także przybliża działalności Polskiego Instytutu Źródłowego w Lund jako jednej z polskich placówek naukowych na emigracji.
Jan Paweł II w Szczecinie

Jan Paweł II w Szczecinie

Autor: Magdalena Semczyszyn, Anna Sitkowska, Zbigniew Stanuch
W czerwcu 2007 r. minęło dwadzieścia lat od wizyty w Szczecinie Ojca Świętego Jana Pawła II. Jubileusz stał się okazją do wspomnień oraz przyczynkiem do tego, aby wydać materiały źródłowe nawiązujące do pamiętnych dla miasta wydarzeń.
Kobiety z Ravensbrück. Historia niemieckiego obozu według Sarah Helm
Artykuł

Kobiety z Ravensbrück. Historia niemieckiego obozu według Sarah Helm

Autor: Zbigniew Stanuch
Ravensbrück – najcięższy i najokrutniejszy obóz koncentracyjny dla kobiet. Położony w malowniczej scenerii niemieckich lasów, nieopodal jeziora, ok. 80 km od Berlina. Po wojnie wielu osobom będzie się kojarzył z piekłem na ziemi – ze względu na ból i cierpienie, którego tam doświadczyły osadzone.

Ravensbrück – pamięć o ofiarach niemieckiej zbrodni. Jak wyglądało życie codzienne w niemieckim obozie koncentracyjnym dla kobiet? Jaki obraz wyłania się z relacji więźniów oraz ze źródeł?

Autor: Zbigniew Stanuch, Krzysztof Szwagrzyk, Hanna Nowakowska, Robert Ogrodnik
Ravensbrück Die Geschichte, die nicht vergessen werden darf. Der Polnische Standpunkt

Ravensbrück Die Geschichte, die nicht vergessen werden darf. Der Polnische Standpunkt

Autor: Zbigniew Stanuch
Mit der Machtergreifung Adolf Hitlers im Jahr 1933 brachen in Deutschland Zeiten des Terrors an. Es kam zu Massenverhaftungen der politischen Gegner des Führers, die in Gefängnisse oder Konzentrationslager geschickt wurden.
Ravensbrück Historia nie do zapomnienia. Perspektywa polska

Ravensbrück Historia nie do zapomnienia. Perspektywa polska

Autor: Zbigniew Stanuch
Gdy w 1933 roku władzę w Trzeciej Rzeszy objął Adolf Hitler, w Niemczech nastał czas terroru. Dochodziło wtedy do masowych aresztowań przeciwników politycznych Führera. Wszystkich jego wrogów kierowano do więzień lub obozów koncentracyjnych.
Ravensbrück. A story not to be forgotten. The Polish perspective

Ravensbrück. A story not to be forgotten. The Polish perspective

Autor: Zbigniew Stanuch
Germany entered the period of terror in 1933, when Adolf Hilter assumed power. Mass arrests of his political opponents began soon after. Those regarded as enemies of the German state and nation were sent to prisons or concentration camps.
Walka o religię. Katechizacja szkolna i pozaszkolna na Pomorzu Zachodnim w latach 1945–1961

Walka o religię. Katechizacja szkolna i pozaszkolna na Pomorzu Zachodnim w latach 1945–1961

Autor: Zbigniew Stanuch
Publikacja omawia problem nauczania religii na Pomorzu Zachodnim w latach 1945–1961.
Zbigniew Stanuch

Zbigniew Stanuch

Urodzony w 1974 r., dr nauk teologicznych w zakresie historii Kościoła. Absolwent Instytutu Historii i Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego. W Instytucie Socjologii tej samej uczelni ukończył studia podyplomowe dotyczące kierowania i zarządzania zasobami ludzkimi. Badacz dziejów Kościoła katolickiego. Główny specjalista w Oddziałowym Biurze Badań Historycznych IPN Oddział w Szczecinie.