Proszę czekać,
trwa ładowanie strony...

„Chcemy Polski wolnej i niepodległej…”. Symbolika niezależnych demonstracji w PRL
Artykuł

„Chcemy Polski wolnej i niepodległej…”. Symbolika niezależnych demonstracji w PRL

Autor: Piotr Byszewski, Aneta Nisiobęcka
Demonstracje uliczne były jednym z bardziej widocznych przejawów oporu Polaków przeciw rządom komunistycznym w całym okresie PRL. Dochodziło do nich podczas wybuchów społecznego niezadowolenia, wynikających z pogarszającej się sytuacji społeczno-gospodarczej i politycznej w kraju.
„Kolejowy rozkład jazdy w Trójmieście pokonał światową gwiazdę”. Koncert Charles’a Aznavoura na festiwalu w Sopocie w 1984 r.
Artykuł

„Kolejowy rozkład jazdy w Trójmieście pokonał światową gwiazdę”. Koncert Charles’a Aznavoura na festiwalu w Sopocie w 1984 r.

Autor: Aneta Nisiobęcka
Rok po zniesieniu stanu wojennego, latem 1984 r. wznowiono organizację Międzynarodowego Festiwalu Piosenki w Sopocie. Jego 21. edycja odbyła się od 15 do 18 sierpnia, a jednym z gości specjalnych – gwiazd festiwalu – był Charles Aznavour.
„Pod wyłącznie polskim dowództwem”. Dekret powołujący Polską Armię we Francji
Artykuł

„Pod wyłącznie polskim dowództwem”. Dekret powołujący Polską Armię we Francji

Autor: Aneta Nisiobęcka
W 1917 r. w rządowych kołach francuskich zaczęła zarysowywać się myśl o powołaniu nad Sekwaną autonomicznych polskich jednostek wojskowych. 4 czerwca 1917 r. podpisano dekret sankcjonujący tworzenie we Francji polskiej armii pod naczelnym dowództwem francuskim. Stanowić miała „autonomiczną armię sojuszniczą (…) walczącą pod wyłącznym polskim dowództwem”.

„Z filmoteki bezpieki" odc. 91 - Wizyta Charlesa de Gaulle’a

Autor: Aneta Nisiobęcka, Cezary Gmyz
Biuro Odbudowy Stolicy
Artykuł

Biuro Odbudowy Stolicy

Autor: Aneta Nisiobęcka
Zburzona przez okupanta niemieckiego Warszawa, po wojnie powstawała z ruin dzięki wysiłkowi mieszkańców.

Brygada Świętokrzyska (odc. 46)

Autor: Aneta Nisiobęcka, Kazimierz Krajewski
Domki fińskie na osiedlu Jazdów
Artykuł

Domki fińskie na osiedlu Jazdów

Autor: Aneta Nisiobęcka
W zdewastowanej po II wojnie światowej Europie doceniono na nowo budowę domków fińskich, a tamtejsze fabryki zaczęły działać pełną parą przy produkcji gotowych elementów, które następnie rozsyłano w paczkach po całej Europie.
Ostatnia komedia II RP. ,,Sportowiec mimo woli”
Artykuł

Ostatnia komedia II RP. ,,Sportowiec mimo woli”

Autor: Aneta Nisiobęcka
31 maja 1940 r. pod okupacją niemiecką miał swoją premierę ostatni film komediowy zrealizowany przez kinematografię II Rzeczypospolitej pt. „Sportowiec mimo woli”.

Państwo sezonowe czy bastion antybolszewizmu? (wizja Polski w wyobraźni politycznej brytyjskich elit rządzących, 1919–1920). Działalność Henri de Montforta na rzecz budowania pozytywnego wizerunku Polski we Francji w latach 1919–1939

Autor: Aneta Nisiobęcka, Jolanta Mysiakowska-Muszyńska
Polacy z Francji na Ziemiach Odzyskanych
Artykuł

Polacy z Francji na Ziemiach Odzyskanych

Autor: Aneta Nisiobęcka
Akcję powrotu polskich robotników i górników z Francji po II wojnie światowej regulowały zapisy czterech umów polsko-francuskich podpisanych w latach 1946–1948. Pierwotnie przeprowadzano ją drogą kolejową. Jednakże w jej ostatnim etapie Polacy wrócili na pokładzie statku pasażerskiego.
Polsko-francuski sojusz wojskowy w latach 1919–1939
Artykuł

Polsko-francuski sojusz wojskowy w latach 1919–1939

Autor: Aneta Nisiobęcka
Sojusz wojskowy z Paryżem odgrywał strategiczną rolę w polityce zagranicznej II RP. Po I wojnie światowej zwycięska Francja, pogromca dwóch zaborców Polski, znalazła się w gronie najważniejszych architektów Europy. W zarysowującym się nowym układzie politycznym Warszawa liczyła na wspólne interesy z zachodnim sojusznikiem, głównie w kontekście sprawy Niemiec i ich rozbrojenia.
Polsko-francuskie porozumienie kredytowe z 1936 r.
Artykuł

Polsko-francuskie porozumienie kredytowe z 1936 r.

Autor: Aneta Nisiobęcka
6 września 1936 r., w trakcie wizyty we Francji generalnego inspektora sił zbrojnych gen. Edwarda Rydza-Śmigłego, w podparyskim zamku Rambouillet parafowano porozumienie kredytowe. Armia polska miała otrzymać od sojusznika potężny zastrzyk finansowy, który, jak liczono w Warszawie, będzie podstawą programu modernizacji i rozbudowy sił zbrojnych.
Polsko-francuskie porozumienie sojusznicze z 1921 r.
Artykuł

Polsko-francuskie porozumienie sojusznicze z 1921 r.

Autor: Aneta Nisiobęcka
19 lutego 1921 r. w Paryżu podpisana została polsko-francuska umowa sojusznicza, której sygnatariuszami zostali ministrowie spraw zagranicznych Eustachy Sapieha i Aristide Briand.
Sieć F-2. Polska organizacja wywiadowcza w okupowanej Francji
Artykuł

Sieć F-2. Polska organizacja wywiadowcza w okupowanej Francji

Autor: Aneta Nisiobęcka
Na terenie Francji działały dwie tajne polskie organizacje: sieć F-2 (F – skrót od famille) oraz Polska Organizacja Walki o Niepodległość „Monika”.F-2 została utworzona już w 1940 r. przez byłych oficerów Oddziału II Sztabu Głównego WP.
Tajna Rada Teatralna
Artykuł

Tajna Rada Teatralna

Autor: Aneta Nisiobęcka
We wrześniu 1939 r. prezydent Warszawy w rozmowie z Bohdanem Korzeniewskim wyjaśnił, że w okolicznościach wojny nie będzie możliwości legalnego uruchomienia szkoły teatralnej. Dyskusje Edmunda Wiercińskiego i Bohdana Korzeniewskiego w sprawie otwarcia tajnych kompletów teatralnych stały się zalążkiem idei powołania Tajnej Rady Teatralnej.
Tragiczna śmierć Kazimierza Junoszy-Stępowskiego
Artykuł

Tragiczna śmierć Kazimierza Junoszy-Stępowskiego

Autor: Aneta Nisiobęcka
5 lipca 1943 r. w mieszkaniu przy ul. Poznańskiej 38 padły strzały. Oddział egzekucyjny polskiego podziemia wykonał wyrok śmierci za kolaborację z okupantem hitlerowskim. Śmiertelne kule dosięgły wybitnego polskiego aktora, Kazimierza Junoszę-Stępowskiego.

Wizyta Charlesa de Gaulle'a w Polsce (odc. 52)

Autor: Łukasz Baranowicz, Aneta Nisiobęcka