Proszę czekać,
trwa ładowanie strony...

„Sosab” – życie i służba niepokornego generała. Generał Stanisław Sosabowski (1892–1967)
Biogram / Biografia

„Sosab” – życie i służba niepokornego generała. Generał Stanisław Sosabowski (1892–1967)

Autor: Daniel Koreś
Spośród oficerów Wojska Polskiego, których nazwisko stało się głośne w czasie II wojny światowej, jedno z czołowych miejsc zajmuje gen. Stanisław Sosabowski. Włożył on ogromny wysiłek w powstanie i wyszkolenie pierwszej polskiej, elitarnej jednostki powietrznodesantowej i brawurowo dowodził nią w boju podczas operacji „Market Garden”.

Armia Andersa w ZSRS 1941–1942. Niespełnione braterstwo broni z Armią Czerwoną

Autor: Sławomir Kalbarczyk, Daniel Koreś, Paweł Libera
Adam Świtalski – tytularny generał brygady AK, więzień obozów NKWD
Biogram / Biografia

Adam Świtalski – tytularny generał brygady AK, więzień obozów NKWD

Autor: Daniel Koreś
Pułkownik dyplomowany piechoty WP Adam Jan Feliks Świtalski urodził się 18 grudnia 1894 r. w Gorlicach; był synem radcy Józefa Świtalskiego i Heleny z domu Chądzyńskiej, córki powstańca styczniowego.

Czy wywiad i kontrwywiad II RP zawdzięczamy Austro-Węgrom?... O szefach Oddziału II Sztabu Głównego WP

Autor: Łukasz Ulatowski, Daniel Koreś, Witold Gadowski

Czym wsławił się gen. Antoni Longin Baranowski? Dlaczego płk Ignacy Bukowski związał się z komunistycznym wywiadem? Kim był w Chinach płk Florian Siwicki?

Autor: Daniel Koreś, Paweł Sztama, Bartosz Kapuściak
Dodatek specjalny IPN w rocznicę bitwy pod Monte Cassino

Dodatek specjalny IPN w rocznicę bitwy pod Monte Cassino

Żołnierze 2. Korpusu Polskiego mieli łzy wzruszenia w oczach, gdy wśród ruin klasztoru na Monte Cassino zatrzepotała flaga narodowa. Dziś, 78 lat później, wspominamy ten moment jako jeden z symboli chwały polskiego oręża.

Dyskusja na temat przyczyn ewakuacji Armii Polskiej ze Związku Sowieckiego do Iranu w sierpniu 1942 r. i jej reperkusji dla polsko-sowieckich relacji w okresie II wojny światowej.

Autor: Sławomir Kalbarczyk, Daniel Koreś, Janusz Wróbel, Paweł Libera

Dyskusja o książce „Dobrze jest pomyśleć w takich czasach, co zrobiłby Piłsudski. Listy Wacława Jędrzejewicza i Michała Sokolnickiego”

Autor: Krzysztof Kloc, Daniel Koreś, Janusz Ślęzak

Dywersja pozafrontowa

Autor: Daniel Koreś, Jerzy Radomski, Witold Gadowski
Generał brygady Bolesław Schwarzenberg-Czerny (1890-1940)
Biogram / Biografia

Generał brygady Bolesław Schwarzenberg-Czerny (1890-1940)

Autor: Daniel Koreś
Syn Bolesława i Jadwigi z d. Höfelmajer de Wellenwich, urodził 3 lutego 1890 r. w Krakowie. Od 1901 r. uczęszczał tu do gimnazjum filologicznego; po śmierci ojca przeniósł się w 1907 r. z matką do Lwowa i tu kontynuował naukę w V Gimnazjum Męskim im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego.
Generał brygady Stanisław Sosabowski (1892–1967)

Generał brygady Stanisław Sosabowski (1892–1967)

Autor: Daniel Koreś
„Surowy i wymagający dla siebie samego, żąda też wiele od swych podkomendnych; ojcowski i sprawiedliwy w osądach swych i w karaniu, umie pozyskiwać zaufanie i miłość żołnierzy, tak skłonnych płacić sercem za serce. Posiada on ów tajemniczy dar, który zawsze przynosi obfite plony na polu bitewnym – dar nawiązywania węzłów uczuciowych pomiędzy dowódcą a podkomendnymi” – pisał o Sosabowskim gen. Kazimierz Sosnkowski.

Jaka była rola Józefa Szostaka w planowaniu operacyjnym przed 1939 r. oraz w czasie okupacji? Jaką rolę odegrał w ostatniej dekadzie lipca 1944 r.? Czy był zwolennikiem wywołania Powstania Warszawskiego za wszelką cenę i bez względu na okoliczności?

Autor: Daniel Koreś, Sławomir Cenckiewicz, Krzysztof Ziemiec

Jakie panowały relacje i nastroje w KG AK w okupacyjnej Polsce? Kim był Józef Szostak? Jak kształtowała się kariera tego oficera jeszcze w okresie II RP? Kto i kiedy podjął decyzję o Akcji „Burza”? W jakich okolicznościach zapadła decyzja o wybuchu powstania w Warszawie?

Autor: Rafał Dudkiewicz, Daniel Koreś
Józef Szostak „Filip”

Józef Szostak „Filip”

Autor: Daniel Koreś
W broszurze przedstawiono w formie popularnonaukowej biografię Józefa Szostaka (1897–1984), osoby, która całe swoje życie poświęciła służbie Polsce. Józef Szostak od 1915 r. walczył w Legionach Polskich, następnie brał udział w walkach o wschodnie granice Rzeczypospolitej.
Konstanty Plisowski

Konstanty Plisowski

Autor: Daniel Koreś
Niewielu oficerów Wojska Polskiego już w wieku 28 lat otaczał nimb czynów wojennych; nieliczni też byli wyżsi rangą żołnierze, którzy swoją postawą podczas wojen o Niepodległą i granice oraz w czasie kampanii polskiej 1939 r. zasłużyli na pochwałę. Oficer, którego życie i czyny stanowią osnowę tego tekstu, Konstanty Plisowski, zalicza się do tych nielicznych.

Moja służba Niepodległej. Wspomnienia pułkownika dyplomowanego Józefa Szostaka „Filipa”

Wrzesień 1939: ...dyskusje na temat sojuszu polsko-niemieckiego są bezcelowe, „na sensację"...

Autor: Jacek Jędrysiak, Daniel Koreś, Jerzy Kirszak, Piotr Cichoracki, Grzegorz Hryciuk