Proszę czekać,
trwa ładowanie strony...

„Armia Berlinga czy Stalina?” (film edukacyjny)

Autor: Maciej Korkuć, Paweł Błażewicz, Iwona Demczyszak, Paweł Bezubik
„Ostatnie powstanie”. Dodatek prasowy na Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

„Ostatnie powstanie”. Dodatek prasowy na Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Autor: Maciej Korkuć, Michał Wenklar, Dawid Golik, Filip Musiał, Robert Piwko, Marek Jedynak, Krzysztof Pięciak
W dodatku przedstawiona jest ewolucja w kolejnych latach charakteru i warunków działalności podziemia niepodległościowego w Małopolsce i Świętokrzyskiem.

„Z filmoteki bezpieki" odc. 78 - „Utrwalacze" władzy ludowej

Autor: Maciej Korkuć, Cezary Gmyz

(Nie)rozliczony stan wojenny – debata

Autor: Sławomir Cenckiewicz, Andrzej Zybertowicz, Maciej Korkuć, Andrzej Pozorski, Michał Adamczyk

29 grudnia 1989 r. tzw. Sejm kontraktowy na podstawie przepisów konstytucji PRL z 1952 r., wprowadził zmiany do tejże ustawy zasadniczej. Obok innych korekt przywrócono nazwę państwa: Rzeczpospolita Polska, a godłem stał się biały orzeł z dodaną złotą koroną.

Autor: Maciej Korkuć
Armia Krajowa. Wojsko wolnej Polski

Armia Krajowa. Wojsko wolnej Polski

Dodatek prasowy IPN do tygodnika „Gość Niedzielny” z 25 września 2022 z okazji 80. rocznicy powstania Armii Krajowej

Atlas polskiego antykomunistycznego podziemia niepodległościowego 1944–1956

Autor: Sławomir Poleszak, Rafał Wnuk, Maciej Korkuć, Tomasz Łabuszewski, Marek Wierzbicki
Barbara Tarnowska. Kobieta w „Solidarności” służby zdrowia
Biogram / Biografia

Barbara Tarnowska. Kobieta w „Solidarności” służby zdrowia

Autor: Maciej Korkuć
„W dalszym ciągu inwigilować dr Tarnowską i jej kontakty, rozpoznawać ewentualny charakter tych kontaktów” – nakazywał swojemu tajnemu współpracownikowi jesienią 1981 r. jeden z oficerów operacyjnych Wojsk Ochrony Pogranicza. W taki sposób komunistyczni oficerowie poszukiwali danych na temat aktywności filigranowej lekarki z zakopiańskiego szpitala. W tym wypadku wiedzieli, co robią.
Bracia Okrzejowie – zapomniani bohaterowie Niepodległości
Artykuł

Bracia Okrzejowie – zapomniani bohaterowie Niepodległości

Autor: Maciej Korkuć
„Stefan Okrzeja pierwszy spośród nowych żołnierzy niepodległości zawisł na szubienicy” – napisał w swojej pracy o dziejach porozbiorowych gen. Marian Kukiel. Pamięć o patriotycznym charakterze jego czynu była czymś oczywistym przed wojną. Nowym pokoleniom komuniści zaserwowali inną interpretację.

Co Rosjanie świętują 9 maja? Jakie znaczenie „walka z faszyzmem” miała dla uzasadniania moskiewskich agresji na wolne narody? Jak wyglądała sowiecka propaganda w okupowanej Polsce i Europie? Jakie techniki wykorzystywano do manipulacji społeczeństwami?

Autor: Filip Musiał, Maciej Korkuć, Jan Szumski, Rafał Opulski

Co wiemy o pomocy udzielanej Żydom podczas II wojny światowej. Stan badań nad pomocą Żydom na ziemiach polskich pod okupacją niemiecką – przegląd piśmiennictwa

Autor: Janusz Ślęzak, Roman Gieroń, Maciej Korkuć

Czy tzw. wybory 19 stycznia 1947 r. były naprawdę wyborami? Czy znamy ich prawdziwe wyniki? Dlaczego komunistyczne władze ogłosiły tzw. amnestię i jaki był jej cel?

Autor: Adam Dziuba, Filip Musiał, Maciej Korkuć, Piotr Niwiński

Feliks Koneczny (1862 - 1949), absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, myśliciel, historyk, historiozof, ale także ważny i wpływowy publicysta, krytyk teatralny, twórca koncepcji cywilizacji. Związany z Krakowem, wrośnięty w to miasto, jego doczesne szczątki spoczęły na znanym krakowskim cmentarzu na Salwatorze.

Autor: Rafał Dudkiewicz, Kajetan Rajski, Maciej Korkuć
Góral, znaczy Polak z ducha i krwi

Góral, znaczy Polak z ducha i krwi

Autor: Filip Musiał, Wojciech Szatkowski, Dawid Golik, Maciej Korkuć, Rafał Opulski, Stanisław Apostoł, Arkadiusz Stefaniak-Guzik
Konfederacja Tatrzańska jako lokalna organizacja miała dla Podhala istotne znaczenie, także jako przejaw sprzeciwu wobec kolaboracyjnego zjawiska Goralenvolku.

Historia w obrazie: „Łupaszka”

Autor: Łukasz Łuczewski, Mariusz Bryl, Piotr Niwiński, Maciej Korkuć, Tomasz Cieślak

Inna niż wszystkie. Armia Krajowa

Autor: Kazimierz Krajewski, Andrzej Chmielarz, Bartłomiej Szyprowski, Maciej Korkuć, Tomasz Łabuszewski

Jak wyglądał opór bierny Żydów w zakładach przemysłowych? Jakie czynne formy przybierała walka Żydów w czasie Zagłady? Czym były żydowskie grupy przetrwania? Czym różniły się od oddziałów partyzanckich?

Autor: Aleksandra Namysło, Alicja Bartnicka, Maciej Korkuć, Paweł Kornacki, Grzegorz Berendt, Sebastian Piątkowski, Wojciech Hanus

Jaka była geneza i tworzenie niemieckiego prawa okupacyjnego penalizującego pomoc prześladowanym Żydom w Generalnym Gubernatorstwie? Jaki był niemiecki system kar za niesubordynację dla miejscowej ludności okupowanej Polski?

Autor: Bogdan Musiał, Grzegorz Berendt, Maciej Korkuć, Rafał Dudkiewicz

Jakie znaczenie miała 55 lat temu agresja wojsk Układu Warszawskiego na Czechosłowację? Jak zachowywali się radzieccy i polscy żołnierze i jak wyglądał wobec nich opór Czechów? Dlaczego Ryszard Siwiec dokonał spektakularnego samospalenia?

Autor: Marcin Wikło, Maciej Korkuć, Paweł Ukielski
Jeńcy 1920

Jeńcy 1920

Autor: Maciej Korkuć, Waldemar Rezmer, Zbigniew Karpus
Publikacja poświęcona jest historii polskich jeńców w bolszewickiej niewoli oraz bolszewickich w polskich obozach jenieckich. Kwestia jeńców bolszewickich w polskich obozach miała się stać – zgodnie z założeniem administracji Michaiła Gorbaczowa – „Anty-Katyniem”. Poza opisem historycznym broszura wyjaśnia, dlaczego sprawa jeńców była tak ważna w rosyjskiej propagandzie historycznej.
Józef Kuraś „Ogień” i Zgrupowanie Partyzanckie „Błyskawica”

Józef Kuraś „Ogień” i Zgrupowanie Partyzanckie „Błyskawica”

Autor: Dawid Golik, Maciej Korkuć
Józef Kuraś urodził się 23 października 1915 r. w gorczańskiej wsi Waksmund, w rodzinie o silnych tradycjach patriotycznych i obywatelskich. Od 1934 r. był członkiem Stronnictwa Ludowego, natomiast od listopada 1936 r. do września 1938 r. pełnił zasadniczą służbę wojskową – najpierw w szeregach 2.
Józef Kuraś „Ogień” i Zgrupowanie Partyzanckie „Błyskawica”

Józef Kuraś „Ogień” i Zgrupowanie Partyzanckie „Błyskawica”

Autor: Dawid Golik, Maciej Korkuć
Józef Kuraś urodził się 23 października 1915 r. w gorczańskiej wsi Waksmund, w rodzinie o silnych tradycjach patriotycznych i obywatelskich. Od 1934 r. był członkiem Stronnictwa Ludowego, natomiast od listopada 1936 r. do września 1938 r. pełnił zasadniczą służbę wojskową – najpierw w szeregach 2. Pułku Strzelców Podhalańskich w Sanoku, a następnie, od marca 1937 r., w Korpusie Ochrony Pogranicza. 29 marca 1937 r. został przydzielony do Pułku KOP „Głębokie” i służył kolejno w Batalionach KOP „Berezwecz” i „Słobódka”.
KBW. Partyjne wojsko według sowieckiego wzoru
Artykuł

KBW. Partyjne wojsko według sowieckiego wzoru

Autor: Maciej Korkuć
W roku 1945 osadzony przez Związek Sowiecki marionetkowy rząd uchwalił utworzenie Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Wzorowane na wojskach wewnętrznych NKWD oddziały służyły do walki z „wrogiem wewnętrznym” czyli tak naprawdę – polskim społeczeństwem.

Kłamstwo, które w Rosji staje się polityką (wokół pracy Jeńcy 1920)

Autor: Janusz Ślęzak, Mariusz Wołos, Maciej Korkuć

Kościół, Żydzi, jezuici

Autor: Janusz Ślęzak, Maciej Korkuć, Stanisław Cieślak, Roman Gieroń

Liczący 1200 archiwalnych zdjęć album jest największym wydanym zbiorem fotografii prezentującym oblicza niemieckiego i sowieckiego terroru na okupowanych w latach II wojny światowej ziemiach polskich.

Autor: Adam Pleskaczyński, Maciej Korkuć, Krzysztof Ziemiec

Ludowe Wojsko Polskie czy Ludowe Wojsko (nie)Polskie – geneza, tradycje i tożsamość armii PRL. Tajne służby Polski pojałtańskiej jako element realizacji interesów ZSRS i system ich zależności wobec Moskwy. Geneza komunistycznej bezpieki – Kujbyszewiacy

Autor: Sławomir Cenckiewicz, Witold Bagieński, Maciej Korkuć, Filip Musiał
Maciej Korkuć

Maciej Korkuć

Urodzony w 1968 r., historyk, dr, naczelnik Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa w Krakowie. Autor książek: Zostańcie wierni tylko Polsce… Niepodległościowe oddziały partyzanckie w Krakowskiem (1944–1947) (2002); (z J. Szarkiem, P. Szubarczykiem, J. Wieliczką-Szarek), W cieniu czerwonej gwiazdy. Zbrodnie sowieckie na Polakach 1917–1956 (2010); Józef Kuraś „Ogień”. Podhalańska wojna 1939–1945 (2011); (z Łukaszem Kamińskim), Przewodnik po historii Polski 966–2016 (2016).
Od zbrodni do mitologii
Artykuł

Od zbrodni do mitologii

Autor: Maciej Korkuć
W propagandzie PRL obowiązywała teza, że Sowieci chcieli pomóc Warszawie w dniach powstańczych walk 1944 roku, ale nie zdołali z przyczyn obiektywnych. Szybkie zdobycie Krakowa w styczniu 1945 roku miało zaś być dowodem na sowieckie poświęcenie, podbudowane umiłowaniem naszej kultury i zabytków.

Postawy ludności II RP pod okupacją

Autor: Mateusz Szpytma, Grzegorz Berendt, Sławomir Kalbarczyk, Maciej Korkuć, Marcin Przegiętka, Tomasz Domański
Przewodnik po historii Polski 966–2016

Przewodnik po historii Polski 966–2016

Autor: Łukasz Kamiński, Maciej Korkuć
Nasza tożsamość jako jednostek i jako wspólnoty oparta jest na pamięci. Przeszłość pozwala zrozumieć, kim jesteśmy. Historia, a więc i współczesność Polaków rozpoczęła się 1050 lat temu, wraz z przyjęciem chrześcijaństwa.
Słowacki udział w wojnie. Okupacja Polskiego Spiszu i Orawy
Artykuł

Słowacki udział w wojnie. Okupacja Polskiego Spiszu i Orawy

Autor: Maciej Korkuć
Podobnie jak w podbitej Warszawie symbolicznym początkiem okupacji była niemiecka defilada zwycięstwa, tak pod Tatrami zapoczątkowała ją defilada zwycięstwa urządzona przez armię słowacką w Zakopanem.

Sowieci w Małopolsce w świetle dokumentów urzędowych 1945-1946

Autor: Filip Musiał, Maciej Korkuć, Dawid Golik, Marcin Chorązki, Anna Czocher, Paweł Mazur, Dominika Pasich, Rafał Opulski
Sowiecka polityka, nasza krew. Bitwa w której mieli zginąć Polacy
Artykuł

Sowiecka polityka, nasza krew. Bitwa w której mieli zginąć Polacy

Autor: Maciej Korkuć
12–13 października 1943 roku. Lenino. Pół tysiąca zabitych Polaków. Przegrana bitwa. Krwawe wydarzenie bez militarnego uzasadnienia: na tym odcinku frontu wówczas w gruncie rzeczy nic się nie działo. A jednak Stalin był zadowolony: polityczny cel został osiągnięty. Innego przecież nie było.
Walcząca Rzeczpospolita 1939–1945

Walcząca Rzeczpospolita 1939–1945

Autor: Maciej Korkuć
W związku z 80. rocznicą wybuchu II wojny światowej Instytut Pamięci Narodowej wydał popularnonaukową publikację autorstwa Macieja Korkucia „Walcząca Rzeczpospolita 1939–1945”
Walczyć do końca. Mieczysław Wądolny „Mściciel”
Biogram / Biografia

Walczyć do końca. Mieczysław Wądolny „Mściciel”

Autor: Maciej Korkuć
Nigdy nie zamierzał być żołnierzem. Tym bardziej – partyzantem. Nawet nie odbywał służby wojskowej. Był pierwszym pokoleniem, które całe życie spędziło w niepodległej Polsce – tuż po wybuchu wojny w 1939 r., 24 września, kończył równe 20 lat.

Wokół pracy Półmrok - o powojennych procesach karnych w sprawach przestępstw chłopów wobec Żydów podczas II wojny w Krakowskiem

Autor: Roman Gieroń, Maciej Korkuć, Janusz Ślęzak

Wyklęci: fakty i mity

Autor: Paweł Skubisz, Maciej Korkuć, Piotr Niwiński

Wyzwolenie czy zniewolenie?

Autor: Rafał Dudkiewicz, Maciej Korkuć
Zagłada Żydów w Tarnowie

Zagłada Żydów w Tarnowie

W połowie czerwca 1942 r. Niemcy przystąpili do realizacji pierwszego etapu Aktion „Reinhardt” w Tarnowie. Część osób deportowano do obozu zagłady w Bełżcu, wiele zamordowano na ulicach lub obrzeżach miasta, dla pozostałych utworzono getto.

Znaczenie agresji III Rzeszy na Związek Sowiecki dla rosyjskiej propagandy historycznej

Autor: Bogdan Musiał, Filip Musiał, Maciej Korkuć
Żołnierze Wierni Ojczyźnie. AK

Żołnierze Wierni Ojczyźnie. AK

Autor: Filip Musiał, Dawid Golik, Krzysztof Pięciak, Marcin Chorązki, Anna Czocher, Maciej Korkuć, Michał Wenklar
14 lutego 1942 r. Naczelny Wódz gen. Władysław Sikorski wydał rozkaz, w konsekwencji którego Związek Walki Zbrojnej został przemianowany na Armię Krajową.

Żydzi w II RP. Obywatele II RP wobec okupacji

Autor: Maciej Korkuć, Konrad Zieliński