Proszę czekać,
trwa ładowanie strony...

„80 lat temu na Wołyniu” – dodatek specjalny Instytutu Pamięci Narodowej do tytułów Polska Press z 10 lipca 2023

„80 lat temu na Wołyniu” – dodatek specjalny Instytutu Pamięci Narodowej do tytułów Polska Press z 10 lipca 2023

Autor: Karol Nawrocki, Ewa Siemaszko, Tomasz Bereza, Paweł Naleźniak, Maria Zima-Marjańska, Leon Popek
Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach Rzeczypospolitej Polskiej obchodzony jest w rocznicę tzw. krwawej niedzieli (11 lipca 1943 r.)

28 lutego 1944 r. ukraińscy żołnierze 4. Galicyjskiego Ochotniczego Pułku Policji SS, powiązanego z 14. Dywizją SS „Galizien”, oddziały UPA, nacjonaliści ukraińscy oraz ukraińscy mieszkańcy okolicznych wiosek przeprowadzili pacyfikację wsi Huta Pieniacka.

Autor: Paweł Naleźniak
Bitwa jazłowiecka
Artykuł

Bitwa jazłowiecka

Autor: Paweł Naleźniak
W dziejach polskiego oręża niewiele jest równie błyskotliwych zwycięstw, jak to odniesione pod Jazłowcem, w boju trwającym z przerwami trzy dni i noce – od 11 do 13 lipca 1919 r.

Bohaterowie lwowskiej AK w latach 1941-1944

Autor: Paweł Naleźniak
Czym był koniec wojny dla Lwowa?
Artykuł

Czym był koniec wojny dla Lwowa?

Autor: Paweł Naleźniak
Kresowy Lwów w 1944 r. był – wraz z zachodnim Wołyniem i Wilnem – jednym z trzech miejsc, w których Armia Krajowa najsilniej zaakcentowała swój udział w walkach z Niemcami w ramach akcji „Burza”.

Dlaczego armia Andersa musiała opuścić terytorium Związku Sowieckiego zamiast tam podjąć walkę z Niemcami?

Autor: Paweł Naleźniak

Fenomen Armii Krajowej

Autor: Paweł Naleźniak
Katyń. Dodatek prasowy na 80. rocznicę ogłoszenia informacji o odkryciu masowych grobów polskich oficerów

Katyń. Dodatek prasowy na 80. rocznicę ogłoszenia informacji o odkryciu masowych grobów polskich oficerów

Autor: Filip Musiał, Łucja Marek, Marek Jończyk, Paweł Naleźniak, Dariusz Gorajczyk, Mateusz Zemla
13 kwietnia 1943 roku świat obiegła informacja o ujawnieniu w Katyniu masowych grobów, w których spoczywały szczątki prawie 22 tys. obywateli II Rzeczypospolitej zamordowanych na rozkaz sowieckich władz.
Obrona Lwowa w 1918 roku
Artykuł

Obrona Lwowa w 1918 roku

Autor: Paweł Naleźniak
Obrona Lwowa przed Ukraińcami w listopadzie 1918 r. jest jedną z najpiękniejszych kart w historii Polski. Poświęcenie i męstwo bohaterskiej ludności Miasta, a zwłaszcza młodzieży, pozostaje do dziś niedoścignionym wzorem polskiego patriotyzmu.

Paweł Naleźniak

Autor: Paweł Naleźniak
Urodzony w 1971 r., historyk, dr, pracownik Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Krakowie.
Problemy adaptacyjne. Początki życia Kresowian na Ziemiach Zachodnich i Północnych powojennej Polski
Artykuł

Problemy adaptacyjne. Początki życia Kresowian na Ziemiach Zachodnich i Północnych powojennej Polski

Autor: Paweł Naleźniak
Propagandowo nazwano je „repatriacją”, czyli „powrotem do ojczyzny”, a było to wygnanie, ekspatriacja i stanowiło ogromny wstrząs dla wielu Polaków, którzy na zawsze musieli opuścić rodzinną ziemię i przystosować się do życia w zupełnie nowych warunkach.

Tragedia Lwowa w czerwcu 1941 r.

Autor: Paweł Naleźniak
Wojna o Małopolskę (Galicję) Wschodnią w 1920 roku
Artykuł

Wojna o Małopolskę (Galicję) Wschodnią w 1920 roku

Autor: Paweł Naleźniak
Przegrana 5 czerwca 1920 r. bitwa pod Samhorodkiem, Ozierną i Śnieżną przesądziła o niepowodzeniu tzw. operacji kijowskiej, której celem było stworzenie nad Dnieprem państwa ukraińskiego.
Wzgórza Wuleckie spłynęły krwią
Artykuł

Wzgórza Wuleckie spłynęły krwią

Autor: Paweł Naleźniak
Śmierć lwowskich profesorów, zamordowanych przez Niemców między 4 a 26 lipca 1941 r., była jednym z najboleśniejszych ciosów zadanych polskiej nauce w czasie II wojny światowej. Niestety, nieodosobnionym.