Proszę czekać,
trwa ładowanie strony...

Kardynał Bolesław Kominek – biskup, dyplomata, wizjoner (dyskusja wokół książki)

Autor: Wojciech Kucharski, Rafał Łatka, Paweł Skibiński

Kryptonim „Pątnicy”. Służba Bezpieczeństwa wobec pieszych pielgrzymek na Jasną Górę w latach 1976–1988

Autor: Lech Gralak, Piotr Tylec, Rafał Łatka

Księża dla władzy groźni. Duchowni współpracujący z opozycją (1976–1989). Tom II

Autor: Grzegorz Majchrzak, Bartłomiej Noszczak, Rafał Łatka, Ks. Jarosław Wąsowicz SDB

Prymas Stefan Wyszyński. Biografia - dyskusja wokół książki

Autor: Beata Mackiewicz, Rafał Łatka, Paweł Skibiński, ks. Dominik Zamiatała

Władysław Siła-Nowicki. Żołnierz i konspirator 1939–1956

Autor: Filip Musiał, Mariusz Olczak, Ewa Rzeczkowska, Maria Nowicka-Marusczyk, Rafał Łatka
Arcybiskup Antoni Baraniak
Artykuł

Arcybiskup Antoni Baraniak

Autor: Konrad Białecki, Rafał Łatka
"Kościół nigdy księdzu arcybiskupowi nie zapomni, że go bronił w najtrudniejszych czasach" – powiedział kardynał Karol Wojtyła w czasie odwiedzin chorego arcybiskupa Antoniego Baraniaka w 1977 r., niedługo przed jego śmiercią.

Czy komuniści próbowali zamordować prymasa? Jak wyglądał wieczór jego internowania? W jaki sposób komuniści przygotowali miejsca przetrzymywania prymasa? Jak przebiegała inwigilacja Wyszyńskiego?

Autor: Rafał Łatka, Maciej Foks

Dlaczego Jana Pawła II nazywamy ojcem „Solidarności”?

Autor: Rafał Łatka

Droga do Wrocławia. Życie i działalność ks. Bolesława Kominka [panel dyskusyjny o książce]

Autor: Rafał Łatka, Marek Mutor, Jerzy Pietrzak
Duszpasterstwo Akademickie i wpływ Marca ’68 na kierunek jego rozwoju
Artykuł

Duszpasterstwo Akademickie i wpływ Marca ’68 na kierunek jego rozwoju

Autor: Rafał Łatka
Aktywne działania związane z przyciąganiem młodzieży i studentów do wiary katolickiej, jej zaktywizowania w duchu nauczania katolickiego Kościół podejmował już od początku istnienia Polski ,,ludowej”. Zasadniczym celem było zadbanie o katolickie wychowanie młodzieży.
Duszpasterz i mąż stanu. 40. rocznica śmierci kardynała Stefana Wyszyńskiego

Duszpasterz i mąż stanu. 40. rocznica śmierci kardynała Stefana Wyszyńskiego

Autor: Jarosław Szarek, Karol Sacewicz, Rafał Łatka, Jerzy Buczek, ks. Dominik Zamiatała, Katarzyna Kyc
Złożona na jego trumnie szarfa z napisem „Niekoronowanemu królowi Polski” nawiązywała nie tylko do pełnionej przez prymasów funkcji interreksów, ale jednocześnie wyrażała ciągłość dziejów Rzeczypospolitej. Dlatego z takim oddaniem bronił kultury, tożsamości, dziedzictwa.

Dyskusja o książce „Pontyfikat wielu zagrożeń. Jan Paweł II w świetle dokumentów sprawy »Kapella« 1979–1990”

Autor: Andrzej Grajewski, Rafał Łatka, Paweł Skibiński, Władysław Bułhak
Il Primate Stefan Wyszyński. Biografia

Il Primate Stefan Wyszyński. Biografia

Autor: Rafał Łatka, Beata Mackiewicz, Ks. Dominik Zamiatała
Włoskojęzyczna wersja popularnej, ilustrowanej biografii prymasa Stefana Wyszyńskiego
Inwigilacja przygotowań Kościoła do III pielgrzymki Jana Pawła II na przykładzie Krakowa
Artykuł

Inwigilacja przygotowań Kościoła do III pielgrzymki Jana Pawła II na przykładzie Krakowa

Autor: Rafał Łatka
Zgodnie z założeniami sformułowanymi przez MSW jeszcze w grudniu 1986 zasadniczym celem działania władz było uzyskiwanie wszelkich informacji dotyczących planowanej wizyty Jana Pawła II w PRL. Najbardziej istotne było pozyskiwanie wiedzy na temat zamierzeń Kościoła związanych z pielgrzymką.

Jaka była sytuacja Kościołów i związków wyznaniowych w państwach bloku wschodniego w Europie lat 1945–1992? Na czym polegała polityka wyznaniowa władz PRL?

Autor: Filip Musiał, Rafał Łatka, Dominik Zamiatała, Konrad Białecki

Jakie były formy działania bezpieki wobec duchownych katolickich na przykładzie biskupa Jana Zaręby? Jak z relacji i zeznań byłego esbeka przebiegało rozpracowanie ks. Adolfa Chojnackiego? Poznaj charakter działań bezpieki wobec duchowieństwa katolickiego

Autor: Rafał Łatka, Mateusz Szłapka, Rafał Dyrcz, Adam Dziurok, Leszek Zygner

Jakie znaczenie miała 40 lat temu pielgrzymka Jana Pawła II do Polski? Dlaczego Kościół katolicki był enklawą wolności w PRL? Co mówił Jan Paweł II do Polaków w 1983 r.? Jaki wpływ miała jego pielgrzymka na późniejsze zmiany w Polsce?

Autor: Marcin Wikło, Rafał Łatka, Jacek Pawłowicz
Kardynał Franciszek Macharski (1927-2016)
Artykuł

Kardynał Franciszek Macharski (1927-2016)

Autor: Rafał Łatka
W schyłkowym okresie PRL kard. Franciszek Macharski był jednym z najważniejszych hierarchów polskiego Kościoła. Odgrywał pierwszoplanową rolę jako bliski współpracownik Jana Pawła II, wiceprzewodniczący KEP i współprzewodniczący reaktywowanej we wrześniu 1980 r. kościelno-rządowej Komisji Wspólnej.

Kardynał Stefan Wyszyński a opozycja polityczna

Autor: Ewa K. Czaczkowska, Jan Żaryn, Władysław Bułhak, Michał Białkowski, Rafał Łatka
Kardynał Stefan Wyszyński wobec Solidarności
Artykuł

Kardynał Stefan Wyszyński wobec Solidarności

Autor: Rafał Łatka
„Jestem prymasem całej Polski, a nie tylko stoczniowców” – tłumaczył po sierpniu 1980 r. kard. Stefan Wyszyński. Zwierzchnik polskiego Kościoła popierał niezależne związki zawodowe. Jednocześnie – obawiając się, że może dojść do narodowego nieszczęścia – apelował o umiar.

Kim był Jan Wierusz-Kowalski, Eryk Sztekker? Czym zajmował się Urząd ds. Wyznań?

Autor: Konrad Białecki, Rafał Łatka, Bartłomiej Noszczak, Dominik Zamiatała, Krzysztof Sychowicz

Komuniści i Watykan

Autor: Wojciech Kucharski, Dominik Zamiatała, Władysław Bułhak, Rafał Łatka
Kościół katolicki a Solidarność (1980–1981)
Artykuł

Kościół katolicki a Solidarność (1980–1981)

Autor: Rafał Łatka
Wpływ Kościoła na świat ludzi pracy ujawnił się już w okresie strajków, które rozpoczęły się w lipcu 1980 r. w Lublinie i wkrótce ogarnęły cały kraj. To oddziaływanie było widoczne także później, gdy powstała „Solidarność”. W swojej analizie chciałbym zwrócić uwagę na trzy jego płaszczyzny.

Księża dla władzy groźni. Duchowni współpracujący z opozycją (1976–1989)

Autor: Rafał Łatka, Bartłomiej Noszczak, Jan Żaryn

Kto i o czym mówił w „Kazaniach świętokrzyskich”? Czy katolicka nauka społeczna wpływała na życie Polaków w PRL?

Autor: Rafał Dudkiewicz, Rafał Łatka

Metropolita poznański, więziony przez komunistyczne władze w latach 1953 – 1956, poddany barbarzyńskiemu śledztwu nie dał się złamać. Poznaj historię jednego z ludzi niezłomnych

Autor: Ks. Jarosław Wąsowicz SDB, Konrad Białecki, Rafał Łatka, Jan Ruman

Na czym polegała współpraca z bezpieką ks. Anatola Boczka? Kim był ks. Bolesław Saduś? Co wykazały badania nad sprawą Eugeniusza Surgenta?

Autor: Adam Dziurok, Łucja Marek, ks. Józef Marecki, Rafał Łatka
Niekwestionowany przywódca
Artykuł

Niekwestionowany przywódca

Autor: Rafał Łatka
Prymas Stefan Wyszyński odgrywał w rzeczywistości społeczno-politycznej PRL bardzo ważną rolę. Był traktowany jako interrex i cieszący się olbrzymim autorytetem wyraziciel dążeń narodu.
nr 1 (41) 2023

nr 1 (41) 2023

Autor: Daniel Czerwiński, Rafał Łatka, Marta Marcinkiewicz, Rafał Opulski, Sylwia Szyc, Mirosław Szumiło
Polityka PRL wobec rozpadu imperiów kolonialnych państw europejskich, widziana w kontekście całego bloku sowieckiego, jest tematem wiodącym 41. numeru „Pamięci i Sprawiedliwości”.

Obrachunek z dekadą Jaruzelskiego... (cz. 3 konferencji naukowej)

Autor: Rafał Habielski, Rafał Łatka, Piotr Zwierzchowski
Ostatnie lata działalności Prymasa Wyszyńskiego
Artykuł

Ostatnie lata działalności Prymasa Wyszyńskiego

Autor: ks. Dominik Zamiatała, Rafał Łatka
Największą wartością duszpasterską były dla niego wiara ludu, jego przywiązanie do Kościoła, jego więź z Kościołem w Chrystusie i Jego Matce.

Prymas Stefan Wyszyński wo­bec oporu społecznego

Autor: Rafał Łatka, Dominik Zamiatała, Agata Mirek, Grzegorz Leszczyński
Prymas Stefan Wyszyński wobec Grudnia 1970 r.
Artykuł

Prymas Stefan Wyszyński wobec Grudnia 1970 r.

Autor: Rafał Łatka
Kardynał Stefan Wyszyński odgrywał przez cały okres swojej prymasowskiej posługi istotną rolę w rzeczywistości społeczno-politycznej Polski „ludowej”. Była ona szczególnie widoczna w okresie kolejnych kryzysów ustrojowych takich jak: październik 1956 r. czy marzec 1968 r.

Prymas Tysiąclecia jako duchowy przywódca narodu

Autor: Rafał Dudkiewicz, Paweł Kowal, Rafał Łatka, Piotr Dmitrowicz, Krzysztof Rak
Prymas Tysiąclecia, kardynał Stefan Wyszyński (1901–1981). Życie i nauczanie

Prymas Tysiąclecia, kardynał Stefan Wyszyński (1901–1981). Życie i nauczanie

Autor: Grzegorz Łeszczyński, Rafał Łatka, Barbara Pamrów, Roksana Szczypta-Szczęch
Bez cienia wątpliwości można powiedzieć, że kard. Stefan Wyszyński odegrał w dziejach Polski niezwykle istotną rolę. Jego prymasowska posługa (1948-1981) w całości przypadała na okres komunistycznej dyktatury, naznaczonej bezwzględną walką z religią katolicką i wolnościowymi aspiracjami Polaków.

Pytania o patriotyzm. Między Wyszyńskim a współczesnością

Autor: Rafał Łatka, Paweł Ukielski, Andrzej Sznajder
Rafał Łatka

Rafał Łatka

Autor: Rafał Łatka
Urodzony w 1985 r., historyk i politolog, dr hab. nauk humanistycznych w zakresie historii, dr nauk społecznych w zakresie nauk o polityce, główny specjalista i pracownik naukowy Biura Badań Historycznych IPN, koordynator Centralnego Projektu Badawczego IPN: „Władze komunistyczne wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Polsce 1944-1989”. Wykładowca akademicki.

Rozmowy SB z bp. Gulbinowiczem

Autor: Łucja Marek, Rafał Łatka, Filip Musiał, Janusz Ślęzak

SB a kard. Karol Wojtyła

Autor: Władysław Bułhak, Rafał Łatka, Piotr Dmitrowicz

Stefan Wyszyński Pro memoria Tom IV: 1956–1957

Autor: Michał Białkowski, Paweł Skibiński, Jan Żaryn, Rafał Łatka

Stefan Wyszyński Pro memoria Tom IX: 1962

Autor: Antoni Poniński, Dominik Zamiatała, Jan Żaryn, Rafał Łatka

Stefan Wyszyński Pro memoria Tom VII: 1960 i Tom VIII: 1961

Autor: ks. Józef Marecki, Jan Żaryn, Rafał Łatka, Monika Wiśniewska

Stefan Wyszyński, Kazania świętokrzyskie (1974–1976)

Autor: Antoni Dudek, Rafał Łatka, Beata Mackiewicz, Marian Piotr Romaniuk, ks. Dominik Zamiatała, Jan Żaryn, ks. Waldemar Graczyk
System działania komunistów w czasie przygotowań do III pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny na przykładzie Krakowa
Artykuł

System działania komunistów w czasie przygotowań do III pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny na przykładzie Krakowa

Autor: Rafał Łatka
O trzeciej wizycie papieskiej rozmawiano od 23 grudnia 1985 r. W czasie posiedzenia Komisji Wspólnej z tego dnia kard. Macharski zaproponował, by III pielgrzymka Jana Pawła II do kraju odbyła się w 1987 w związku z Krajowym Kongresem Eucharystycznym, a centralnym punktem wizyty była Warszawa.

W jaki sposób internowanie Stefana Wyszyńskiego wpłynęło na stosunek do komunistów Polsce? Jak prymas przyjął tworzenie opozycji antykomunistycznej i wybuch masowych strajków w 1956 roku?

Autor: Rafał Dudkiewicz, Rafał Łatka

W latach 1957-1964 trzech Słowaków z zakonu werbistów ukrywało się w PRL. SB - policja polityczna komunistów - kilkukrotnie wpadła na ich trop

Autor: Rafał Łatka, Mirosław Szumiło, Dominik Zamiatała
Wielkie dni Polski
Artykuł

Wielkie dni Polski

Autor: Rafał Łatka
„Do wymiaru światowego należy bodaj wybór Polaka na Stolicę Piotrową poprzez tajemniczą śmierć dwóch papieży. Polska, tak bardzo krytykowana przez różne państwa (Francja, Belgia, Holandia, Niemcy), stała się nadzieją krajów katolickich ujawnioną w wyborze Polaka na głowę Kościoła – i to takiego Polaka” – zapisał Prymas na kartach swoich Pro memoria 31 XII 1978 roku.

Wydawnictwo IPN przedstawia... (10) Rothesay - Bereza Sikorskiego, polska geopolityka w XX w. oraz...

Autor: Jędrzej Lipski, Piotr Chmielowiec, Krzysztof Kaczmarski, Dariusz Iwaneczko, Bogusław Wójcik, Rafał Łatka

Wydawnictwo IPN przedstawia... (5) Rozmowy operacyjne SB z ks. Henrykiem Gulbinowiczem, „Polish-Jewish Studies”...

Autor: Jędrzej Lipski, Filip Musiał, Rafał Łatka, Anna Karolina Piekarska

Wydawnictwo IPN przedstawia... (6) Seria Pro memoria Prymasa Tysiąclecia oraz periodyki IPN

Autor: Jędrzej Lipski, Jan Ruman, Rafał Łatka, Mariusz Żuławnik
Zwycięstwo Kościoła. Prymas Tysiąclecia o pierwszej papieskiej pielgrzymce do Polski
Artykuł

Zwycięstwo Kościoła. Prymas Tysiąclecia o pierwszej papieskiej pielgrzymce do Polski

Autor: Rafał Łatka
„Czy to nie fenomen, żeby komuniści stawiali krzyż na Placu Zwycięstwa?” – pytał w czerwcu 1979 r. kard. Stefan Wyszyński, komentując wizytę Jana Pawła II w Ojczyźnie.