Proszę czekać,
trwa ładowanie strony...

„Nie mogę o tym pisać ani myśleć”
Artykuł

„Nie mogę o tym pisać ani myśleć”

Autor: Jarosław Szarek
Pragnienie opisania dramatu niewinnych ofiar systemu komunistycznego – niewyobrażalnego doświadczenia ich samych oraz cierpień rodzin więzionych i traconych – stawało się jedyną pociechą w tych trudnych chwilach. Niosło nadzieję, że ich tragedia nie zostanie zapomniana, że „opisanie” i tym samym zachowanie pamięci nie tylko nada sens ich kaźni, ale również będzie wymierzeniem sprawiedliwości.
„Polakom nie dane się jeszcze radować wolnością”
Artykuł

„Polakom nie dane się jeszcze radować wolnością”

Autor: Jarosław Szarek
8 maja 1945 r. świat świętował zakończenie II wojny światowej – niewyobrażalnego piekła, rozpoczętego agresją Niemiec i Związku Sowieckiego na Polskę. Na ruinach zdobytego Berlina zwycięscy żołnierze sowieccy wieszali czerwone flagi z sierpem i młotem.

„Solidarność” polskich rolników: „Zielona Rewolucja” – nowość w serwisie „Twarze Solidarności”

Autor: Jarosław Szarek, Andrzej Grajewski, Cecylia Kuta, Bogusław Wójcik, Jan Karuś, Dariusz Iwaneczko

„Strajk generalny na Podbeskidziu” w ramach serwisu internetowego „Twarze Solidarności” - premiera

Autor: Jarosław Szarek, Andrzej Grajewski, Marek Bogusz, Dariusz Węgrzyn, Artur Kasprzykowski, Andrzej Sznajder

„Z filmoteki bezpieki" odc. 48 - Czarne Juwenalia

Autor: Jarosław Szarek, Cezary Gmyz

„Zostali na Wschodzie. Słownik inteligencji polskiej w ZSRS 1945-1991”: Dlaczego pozostawano w ZSRS po II wojnie i gdzie przetrwały tam środowiska polskiej inteligencji? Jak pod sowieckim zniewoleniem Polacy zachowywali polską kulturę, swój język i swą wiarę? Czym była wielokulturowość Kresów?

Autor: Adam Hlebowicz, Jarosław Szarek, Janusz Ślęzak

„Zostali na Wschodzie. Słownik inteligencji polskiej w ZSRS 1945–1991” - briefing na temat nowej publikacji IPN

Autor: Jarosław Szarek, Adam Hlebowicz

#StolenMemory – Skradziona Pamięć: otwarcie wystawy Arolsen Archives (Bad Arolsen) i IPN

Autor: Jarosław Szarek, Marzena Kruk, Floriane Azoulay, Kamil Kaczyński

Grudniowa kolęda. Kościół katolicki w Trójmieście wobec Grudnia ‘70

Autor: Jarosław Szarek, Piotr Abryszeński, Daniel Gucewicz

Leksykon bezpieki. Kadra kierownicza aparatu bezpieczeństwa 1944–1956. Tom I

Autor: Jarosław Szarek, Witold Bagieński, Magdalena Dźwigał, Paweł Sztama, Grzegorz Wołk

TU rodziła się opozycja. Między Czerwcem ’76 a Sierpniem ’80: 45 lat temu w PRL, „państwie robotników", wybuchły przeciw rządzącym komunistom protesty - robotników Radomia, Ursusa, Płocka...

Autor: Jarosław Szarek

Zostali na Wschodzie. Słownik inteligencji polskiej w ZSRS 1945–1991

Autor: Jarosław Szarek, Adam Hlebowicz, Jan Ruman

1970: mord PRL na robotnikach Wybrzeża - zbrodnia bez kary w III RP

Autor: Jarosław Szarek, Piotr Brzeziński, Robert Chrzanowski, Anna Nadarzyńska-Piszczewiat
Bezimienni bohaterowie – dodatek prasowy IPN

Bezimienni bohaterowie – dodatek prasowy IPN

Autor: Jarosław Szarek, Rafał Leśkiewicz, Grzegorz Makus, Bogusław Łabędzki
Z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych został wydany dodatek prasowy Instytutu Pamięci Narodowej w „Naszym Dzienniku”, w którym przypominamy jak ludność z różnych miejscowości wspierała żołnierzy polskiego podziemia antykomunistycznego

Bydgoski Marzec '81 - 40. rocznica rolniczego protestu: O wieś polską wolną, niezależną, samorządną. Od PSL do NSZZ RI „Solidarność” (1944–1989)

Autor: Jarosław Szarek, Mikołaj Bogdanowicz, Wojciech Polak, Mirosław Golon, Katarzyna Maniewska, Magdalena Basińska
Duszpasterz i mąż stanu. 40. rocznica śmierci kardynała Stefana Wyszyńskiego

Duszpasterz i mąż stanu. 40. rocznica śmierci kardynała Stefana Wyszyńskiego

Autor: Jarosław Szarek, Karol Sacewicz, Rafał Łatka, Jerzy Buczek, ks. Dominik Zamiatała, Katarzyna Kyc
Złożona na jego trumnie szarfa z napisem „Niekoronowanemu królowi Polski” nawiązywała nie tylko do pełnionej przez prymasów funkcji interreksów, ale jednocześnie wyrażała ciągłość dziejów Rzeczypospolitej. Dlatego z takim oddaniem bronił kultury, tożsamości, dziedzictwa.
Dwa zwycięstwa nad komunizmem
Artykuł

Dwa zwycięstwa nad komunizmem

Autor: Jarosław Szarek
W XX w. dwa zwycięstwa Polaków zmieniły bieg historii powszechnej: w 1920 r. zatrzymanie marszu bolszewików na Rzeczpospolitą i dalej na zachód, a w 1980 r. pierwszy krok na drodze do uwolnienia się Europy Środkowo-Wschodniej od systemu narzuconego przez Moskwę.

Exposing Russian manipulation – "POWs 1920" – the IPN’s press conference

Autor: Jarosław Szarek, Marek Wierzbicki, Adam Hlebowicz

Giants of Polish Science: IPN on the contribution of Polish scientists to civilizational progress

Autor: Bolesław Orłowski, Alina Czerniakowska, Jarosław Szarek

Giganci Nauki: projekt edukacyjny Instytutu Pamięci Narodowej

Autor: Jarosław Szarek

Historia tworzy naszą tożsamość – Archiwum IPN

Autor: Jarosław Szarek

IPN na Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką (2021)

Autor: Jarosław Szarek, Mateusz Szpytma, Jacek Papis, Mateusz Matyszkowicz
Jarosław Szarek

Jarosław Szarek

Urodzony w 1963 r., historyk, dr, publicysta, w latach 2016 - 2021 prezes Instytutu Pamięci Narodowej. Autor książek: Wojna z narodem (2006); Czarne juwenalia. Opowieść o Studenckim Komitecie Solidarności (2007); Powstanie Styczniowe. Zryw wolnych Polaków (2013); 1920. Prawdziwy cud nad Wisłą. Przebudzenie Polaków (2015) i in.
Kresy są wszędzie
Artykuł

Kresy są wszędzie

Autor: Jarosław Szarek
Czy dzisiaj zrozumiemy siebie bez dziedzictwa, które kształtowało nas przez wieki, bez pamięci o miejscach leżących daleko od obecnej granicy Rzeczypospolitej? Zachowanie historycznego dziedzictwa Kresów to jeden z zasadniczych kierunków pracy nad przywracaniem narodowej pamięci.
Krwawa sobota w Nowoczerkasku
Artykuł

Krwawa sobota w Nowoczerkasku

Autor: Jarosław Szarek
W czerwcu 1962 r. na ulice Nowoczerkaska, miasta położonego blisko 50 km od Rostowa nad Donem, wyszli wzburzeni podwyżką cen żywności robotnicy. Od czasu wystąpień w Kronsztadzie i guberni tambowskiej, spacyfikowanych przez bolszewików w 1921 r., był to największy, spontaniczny, ludowy bunt w Związku Sowieckim.

Kustosz Pamięci Narodowej 2021 - gala wręczenia 20. edycji nagrody IPN

Autor: Jarosław Szarek
Na straży honoru
Wspomnienie

Na straży honoru

Autor: Ryszard Terlecki, Jarosław Szarek
Traktowanie słów przysięgi Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” jako testamentu realizowanego w służbie publicznej – to jedna z opinii, jakie przebijały się wśród wspomnień o Januszu Kurtyce, prezesie IPN tragicznie zmarłym w drodze na uroczystości 10 kwietnia 2010 r. w Katyniu.
Niepodległa i niepokonani
Artykuł

Niepodległa i niepokonani

Autor: Jarosław Szarek
Jaki był ten czas, gdy nasi przodkowie wybijali się przed stu laty na niepodległość? Pozostały wspomnienia, stare gazety, fotografie – to one pozwalają zobaczyć dziś obraz owych pamiętnych dni.

O publikacji „Jeńcy 1920” dotyczącej rosyjskich manipulacji wokół kwestii jeńców bolszewickich w niewoli polskiej po wojnie 1920

Autor: Jarosław Szarek, Marek Wierzbicki, Adam Hlebowicz

O udostępnieniu treści słownika polskich wynalazców i odkrywców oraz innych nowościach w projekcie Giganci nauki PL

Autor: Jarosław Szarek, Bolesław Orłowski, Alina Czerniakowska, Dorota Koczwańska-Kalita

Plany IPN obchodów 50. rocznicy Grudnia ‘70

Autor: Jarosław Szarek, Mirosław Golon, Paweł Skubisz

Polacy - giganci nauki światowej (konferencja prasowa o projekcie przywrócenia pamięci o wielkich Polakach w nauce)

Autor: Jarosław Szarek, Bolesław Orłowski, Alina Czerniakowska

Prezentacja wspomnień Dalii Grinkevičiūtė "Litwini nad Morzem Łaptiewów"

Autor: Jarosław Szarek, Piotr Niwiński, Arūnas Bubnys, Kamil Pecela, Adam Hlebowicz, Eduardas Borisovas
W chałupie, stodole, bunkrze

W chałupie, stodole, bunkrze

Autor: Jarosław Szarek, Roman Gieroń, Tomasz Domański, Damian Sitkiewicz, Ewa Kołomańska, Marcin Chorązki
Dodatek prasowy „W chałupie, stodole, bunkrze...”, przedstawia Polaków ratujących Żydów na polskiej wsi w czasie II wojny światowej.
Zagłada polskich elit

Zagłada polskich elit

Autor: Jarosław Szarek, Paweł Niziołek, Aneta Kołtun, Dawid Florczak
W dodatku prasowym wydanym w „Naszym Dzienniku” Instytut Pamięci Narodowej przypomina o tym jak dwa systemy totalitarne – niemiecki nazizm i sowiecki komunizm – wzięły za cel wymordowanie polskiej elity