Proszę czekać,
trwa ładowanie strony...

„Arcypolskie święta”

„Arcypolskie święta”

„Wigilia na Syberii” z 1892 r. to jeden ze szczególnie przejmujących obrazów Jacka Malczewskiego. Pokazuje polskich zesłańców, którym najbardziej rodzinne w naszej tradycji święta przyszło spędzać przy niemal pustym stole – tysiące kilometrów od żon i dzieci. Także w XX w. nie brakowało momentów, kiedy polskim rodzinom trudno było z radością celebrować Boże Narodzenie.

„Z filmoteki bezpieki" odc. 10. - „Historia szkoły w Legionowie"

Autor: Cezary Gmyz, Grzegorz Wołk

„Z filmoteki bezpieki" odc. 31 - I am american diplomat

Autor: Cezary Gmyz, Grzegorz Wołk

„Z filmoteki bezpieki" odc. 79 - Konfederacja Polski Niepodległej

Autor: Grzegorz Wołk, Cezary Gmyz

»Karnawał« po amerykańsku. Ambasada USA w Warszawie wobec wydarzeń w Polsce od sierpnia 1980 r. do grudnia 1981 r.

Autor: Patryk Pleskot, Grzegorz Majchrzak, Grzegorz Wołk

Leksykon bezpieki. Kadra kierownicza aparatu bezpieczeństwa 1944–1956. Tom I

Autor: Jarosław Szarek, Witold Bagieński, Magdalena Dźwigał, Paweł Sztama, Grzegorz Wołk

11 Listopada w II RP, w PRL i po 1989 (odc. 28)

Autor: Grzegorz Wołk

22 lipca (odc. 49)

Autor: Grzegorz Wołk, Michał Przeperski
Abraham z Góry Straceńców
Biogram / Biografia

Abraham z Góry Straceńców

Autor: Grzegorz Wołk
Roman Abraham konspirował długo przed 1918 r. Następnie walczył z Ukraińcami o rodzinny Lwów, a w 1939 r. oglądał z bliska klęskę polskiej armii w wojnie obronnej.

Afera Żelazo (odc. 51)

Autor: Grzegorz Wołk, Witold Bagieński

Czym był Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela? W jaki sposób członkowie Ruchu oddziaływali na społeczeństwo? Dlaczego ROPCiO powstało obok Komitetu Obrony Robotników?

Autor: Grzegorz Wołk

Dlaczego powstał Komitet Obywatelski? Jak się kształtowała opozycyjna scena polityczna w 1988 r.? Kto był liderem i jakie środowiska należały do KO? Jaki wpływ miał KO na późniejsze zmiany w Polsce?

Autor: Marcin Wikło, Krzysztof Brzeszczyn, Grzegorz Wołk
Esbecki uniwersytet
Artykuł

Esbecki uniwersytet

Autor: Grzegorz Wołk
Do końca PRL szczycili się swoim sowieckim rodowodem. Szkoła oficerska w Legionowie była przez lata głównym miejscem szkolenia oficerów Urzędu Bezpieczeństwa, a później Służby Bezpieczeństwa.

Gdzie 13 grudnia 1981 r. był prezydent Ronald Reagan? Jaką rolę pełniły dla Reagana placówki dyplomatyczne USA w PRL? Poznaj raporty ambasady USA w Warszawie z pierwszych tygodni stanu wojennego

Autor: Rafał Dudkiewicz, Grzegorz Wołk, Patryk Pleskot
Grzegorz Wołk

Grzegorz Wołk

Autor: Grzegorz Wołk
Urodzony w 1983 r., historyk, politolog, pracownik Biura Badań Historycznych IPN. Badacz dziejów opozycji politycznej oraz aparatu represji w PRL. Autor monografii Ośrodki odosobnienia w Polsce południowo-wschodniej (1981-1982) (2009).

Infiltracja, inwigilacja, szantaż. Jakie były efekty działań SB wobec „Solidarności”? Na czym polegała „operacja ochrona”?

Autor: Antoni Dudek, Grzegorz Majchrzak, Grzegorz Wołk

Jakie były korzenie niezależnego ruchu chłopskiego oraz jak wyglądała droga rolników od „Solidarności” do niepodległości? Jaki był udział NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” w przełomie 1989 r.?

Autor: Andrzej W. Kaczorowski, Tomasz Kozłowski, Wojciech Gonera, Grzegorz Wołk

Jakie osoby przyjmowano do SB? Gdzie je szkolono? Jak zdobywały wykształcenie? Z jakimi problemami dnia codziennego borykali się esbecy?

Autor: Daniel Wicenty, Andrzej Golec, Grzegorz Wołk, Bernard Sobiczewski

Jaruzelski na szafocie „Armenii”

Autor: Grzegorz Wołk, Piotr Gontarczyk
Katyniem o względy antykomunistycznego kołtuna
Artykuł

Katyniem o względy antykomunistycznego kołtuna

Autor: Grzegorz Wołk
Sowiecka zbrodnia na polskich oficerach bywa określana „kłamstwem założycielskim PRL”. Jak silne emocje budziła wśród sprawujących władzę pokazuje przykład jednego z najbliższych doradców gen. Wojciecha Jaruzelskiego.
Kiszczak-Jaruzelski, czyli cenzorzy w akcji
Artykuł

Kiszczak-Jaruzelski, czyli cenzorzy w akcji

Autor: Grzegorz Wołk
W ostatniej dekadzie PRL krajem rządził niepodzielnie Wojciech Jaruzelski przy wydatnym wsparciu Czesława Kiszczaka. Zapewne niewiele osób zdaje sobie sprawę, że duet generałów potrafił pełnić także rolę cenzorów.

Mexico'86 (odc. 43)

Autor: Grzegorz Wołk, Grzegorz Majchrzak

Niezależne obchody 3 maja w Polsce Ludowej (odc. 49)

Autor: Cezary Gmyz, Grzegorz Wołk

Niezależne obchody odzyskania niepodległości w PRL (odc. 27)

Autor: Grzegorz Wołk, Cezary Gmyz

Obchody 1 i 3 maja w PRL (odc. 44)

Autor: Grzegorz Wołk, Jerzy Eisler

Obchody rocznicowe MO i SB (odc. 19)

Autor: Grzegorz Wołk, Cezary Gmyz

Ośrodki odosobnienia (odc. 37)

Autor: Łukasz Baranowicz, Grzegorz Wołk

Podczas stanu wojennego internowano tysiące osób. Jaka była skala internowania? Jak komuniści dokonywali aresztowań? Jakie były konsekwencje tego działania?

Autor: Grzegorz Wołk
Polska Partia Niepodległościowa
Artykuł

Polska Partia Niepodległościowa

Autor: Grzegorz Wołk
Oficjalnie Polska Partia Niepodległościowa ogłosiła swoje powstanie 22 stycznia 1985 r., lecz jej początki sięgają kilka lat wstecz. Już w założonej w 1979 r. Konfederacji Polski Niepodległej istniało środowisko o orientacji narodowej i niepodległościowej.

Poznaj dorobek Niezależnej Oficyny Wydawniczej lat 1982-1989. Na czym polegała trudność prowadzenia drugoobiegowej działalności wydawniczej w tych latach?

Autor: Marcin Krzek-Lubowiecki, Cecylia Kuta, Filip Musiał, Grzegorz Wołk
Pulitzer a sprawa kwidzyńska
Artykuł

Pulitzer a sprawa kwidzyńska

Autor: Grzegorz Wołk
Praca reportera w obcym kraju targanym wewnętrznym konfliktem, z dynamicznie zmieniającą się sytuacją polityczną, nigdy nie należała do łatwych. Podobnie było w Polsce po wprowadzeniu stanu wojennego w grudniu 1981 r.

Represje stanu wojennego oraz... Obrachunek z dekadą Jaruzelskiego... (cz. 5 konferencji naukowej)

Autor: Marcin Gołębiewicz, Grzegorz Majchrzak, Grzegorz Wołk, Tadeusz Ruzikowski

Służba Bezpieczeństwa była „tarczą i mieczem” partii komunistycznej. Chroniła ją przed działaniami opozycji i służyła do zwalczania polskich dążeń niepodległościowych, czy choćby nawet tych związanych z liberalizacją systemu.

Autor: Mariusz Krzysztofiński, Władysław Bułhak, Witold Bagieński, Grzegorz Wołk, Cecylia Kuta

Spalił się, bo nie mógł żyć wśród kłamstwa PRL o Katyniu. Na jego pogrzeb przyszły dwie osoby... A dziś? Kto pamięta o Walentym Badylaku?

Autor: Jan Żaryn, Grzegorz Wołk
Święty ogień, święty człowiek
Artykuł

Święty ogień, święty człowiek

Autor: Grzegorz Wołk
Ofiara życia to największe poświęcenie, do jakiego zdolny jest człowiek. Płonący mnisi buddyjscy czy student Jan Palach są do dziś symbolami protestu przeciwko zniewoleniu własnego kraju i narodu. Postać i czyn Walentego Badylaka powinny zająć bardziej eksponowane miejsce w naszej narodowej pamięci.
Warszawski salon Pana X
Biogram / Biografia

Warszawski salon Pana X

Autor: Grzegorz Wołk
Dramat wielu żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych, którym dane było przeżyć krwawe boje o wolną Polską, by na koniec nie móc powrócić do kraju, rozgrywał się po cichu. Skomunizowany kraj wielu z tych co powrócili powitał więzieniami i torturami.

Zbrodnia Katyńska (odc. 41)

Autor: Grzegorz Wołk, Witold Wasilewski