Proszę czekać,
trwa ładowanie strony...

„Kozy”, czyli wileńskie łączniczki
Artykuł

„Kozy”, czyli wileńskie łączniczki

Autor: Marta Kupczewska
Wraz z wybuchem II wojny światowej bezpieczny świat młodych wilnian uległ całkowitej zmianie, a ostatnie pokolenie pochodzące z kresowych obszarów II Rzeczypospolitej wzięło ma siebie obowiązek walki za ojczyznę.
„Kuźnia” i „Gospoda”. O działalności wileńskiej komórki legalizacyjnej
Artykuł

„Kuźnia” i „Gospoda”. O działalności wileńskiej komórki legalizacyjnej

Autor: Marta Kupczewska
Niezbyt na ogół rozbudowane kadrowo komórki legalizacyjne spełniały kluczową rolę w działalności każdej organizacji podziemnej, dostarczając materiały niezbędne do jej funkcjonowania. Wileńska „Legalizacja” stanowiła jedną z najbardziej profesjonalnych jednostek tego typu w strukturach Państwa Podziemnego. Dzięki pracy zaangażowanych w jej działania osób uratowano życie wielu tysiącom ludzi.
„Wojna i okupacja” – dodatek prasowy z 23 września 2022

„Wojna i okupacja” – dodatek prasowy z 23 września 2022

Autor: Krzysztof Sychowicz, Marta Kupczewska, Marek Kozak, Paweł Kornacki, Jarosław Wasilewski, Waldemar Tyszuk, Diana Maksimiuk
Pakt Ribbentrop-Mołotow oficjalnie dotyczył umowy o nieagresji pomiędzy zawierającymi go stronami. Istotnym elementem był jednak towarzyszący mu tajny protokół, w którym dokonano podziału terytorium niepodległych państw, m.in.: Litwy, Łotwy, Estonii, Finlandii i Rumunii.

Jakie były formy i możliwości oporu Żydów przeciwko Niemcom w czasie II wojny światowej? Co nowego wiemy o walce Żydów w getcie warszawskim? Jak wyglądał opór cywilny i zbrojny w gettach zorganizowanych przez niemieckie władze okupacyjne?

Komitet Obrony Narodowej na Powiat Łomżyński podczas wojny 1920 r.
Artykuł

Komitet Obrony Narodowej na Powiat Łomżyński podczas wojny 1920 r.

Autor: Marta Kupczewska
Rok 1920 r. postawił odrodzone państwo polskie i jego społeczeństwo przed trudnym wyzwaniem. Ze wschodu nadciągała Armia Czerwona, niosąc ze sobą wojenną pożogę i bolszewickie rządy. Władze polskie gorączkowo wydawały odezwy wzywające do walki z najeźdźcą. Powiat łomżyński stać się miał wkrótce teatrem polsko-bolszewickich działań wojennych.
Kuropaty – miejsce masowych egzekucji sowieckich
Artykuł

Kuropaty – miejsce masowych egzekucji sowieckich

Autor: Marta Kupczewska
Położona na północny wschód od Mińska miejscowość Kuropaty to dziś jedno z przedmieść liczącej blisko 2 mln mieszkańców stolicy Białorusi. Pomimo upływu przeszło osiemdziesięciu lat od tragicznych wydarzeń, wciąż zbyt mało wiemy o dokonanych tam stalinowskich zbrodniach.
Marta Kupczewska

Marta Kupczewska

Pracownik Oddziałowego Biura Badań Historycznych w Białymstoku. Zainteresowania badawcze koncentruje wokół stosunków polsko-żydowskich w Wilnie i na Wileńszczyźnie, ze szczególnym uwzględnieniem pomocy świadczonej ludności żydowskiej przez Polaków w czasie okupacji niemieckiej.
Obywatelskie Komitety Obrony Państwa wobec zagrożenia bolszewickiego latem 1920 roku
Artykuł

Obywatelskie Komitety Obrony Państwa wobec zagrożenia bolszewickiego latem 1920 roku

Autor: Marta Kupczewska
Mobilizacja społeczeństwa polskiego w przededniu agresji bolszewickiej przybierała rozmaite formy. Zdecydowanie najliczniejsze i najlepiej zorganizowane były jednak powoływane latem 1920 r. Obywatelskie Komitety Obrony Państwa, zwane także Komitetami Obrony Narodowej.
Samoobrony kresowe w walce o granice przyszłej Rzeczypospolitej
Artykuł

Samoobrony kresowe w walce o granice przyszłej Rzeczypospolitej

Autor: Marta Kupczewska
Spontanicznie organizowane na przełomie lat 1918 i 1919 jednostki wojskowe w postaci lokalnych samoobron kresowych są jednym z najbardziej chwalebnych a mało znanych przykładów oddolnej działalności społeczeństwa polskiego zamieszkującego północno-wschodnie ziemie Rzeczypospolitej.