Proszę czekać,
trwa ładowanie strony...

„Najodważniejsi z odważnych” – ogólnopolski dodatek prasowy poświęcony Solidarności Walczącej

„Najodważniejsi z odważnych” – ogólnopolski dodatek prasowy poświęcony Solidarności Walczącej

Dzielni, pryncypialni, znakomicie zakonspirowani – ludzie Solidarności Walczącej byli solą w oku reżimowej bezpieki. Z czasem stali się niewygodni także dla tych, którzy wybrali kompromis z komunistami.
„Stan wojenny w Wielkopolsce i na Ziemi Lubuskiej” – dodatek IPN do „Głosu Wielkopolskiego” z 10 grudnia 2021 i „Gazety Lubuskiej” z 11 grudnia 2021

„Stan wojenny w Wielkopolsce i na Ziemi Lubuskiej” – dodatek IPN do „Głosu Wielkopolskiego” z 10 grudnia 2021 i „Gazety Lubuskiej” z 11 grudnia 2021

Autor: Elżbieta Wojcieszyk, Przemysław Zwiernik, Krzysztof Brzechczyn, Konrad Białecki
Stan wojenny był akcją przygotowywaną i przeprowadzoną przez MON i MSW od lata 1980 r. Celem było zlikwidowanie działalności niezależnych ruchów społecznych – w tym przede wszystkim związku NSZZ „Solidarność”. Pierwsze listy osób przeznaczonych do internowania tworzono już w październiku 1980 r.

Nie zależności. Przypadki literatury i kultury poza cenzurą 1976-1989. Myśl i słowo niezależne

Autor: Krzysztof Brzechczyn, Jan Olaszek, Bogusław Bakuła, Jan Galant
23 sierpnia. Europejski Dzień Pamięci Ofiar Reżimów Totalitarnych

23 sierpnia. Europejski Dzień Pamięci Ofiar Reżimów Totalitarnych

Autor: Krzysztof Brzechczyn, Rafał Sierchuła, Piotr Grzelczak, Elżbieta Wojcieszyk, Rafał Sierchuła, Marcin Jurek
23 sierpnia 2008 roku Parlament Europejski proklamował Europejski Dzień Pamięci Ofiar Reżimów Totalitarnych. Wybór daty dziennej nie był przypadkowy. Nawiązywał do podpisanego 23 sierpnia 1939 roku układu pomiędzy Związkiem Sowieckim a Rzeszą Niemiecką, zwanego potocznie paktem Ribbentrop-Mołotow. Każdego roku dzień ten ma w sposób szczególny przypominać o bezmiarze cierpień zadanych Europejczykom przez przedstawicieli obu totalitarnych reżimów.

Anarchiści w PRL

Autor: Krzysztof Brzechczyn, Radosław Antonów, Grzegorz Piotrowski, Zbigniew Stybel

Antropologia przemocy

Autor: Zbigniew Bereszyński, Jarosław Syrnyk, Robert Klementowski, Krzysztof Brzechczyn

Ciekawy fragment książki „Umysł Solidarnościowy” opisujący genezę i ewolucję myśli społeczno-politycznej „Solidarności”, ze słynnymi rozmyślaniami Leszka Kołakowskiego „Tezy o nadziei i beznadziejności” w tle.

Autor: Krzysztof Brzechczyn
JKyCBy76Prs

Czy „Solidarność” była produktem KGB, a władza zawsze kłamie, czyli o co chodziło Golicynowi i inne teorie spiskowe

Autor: Krzysztof Brzechczyn
Dodatek „Poznański Czerwiec 1956 roku”

Dodatek „Poznański Czerwiec 1956 roku”

Trudno wskazać jedną, główną i bezpośrednią przyczynę poznańskiego buntu. W literaturze przedmiotu podaje się jego dalsze i bliższe oraz pośrednie i bezpośrednie powody. Czynniki te są rozmaitej natury i przynależą do kulturowej, gospodarczej oraz politycznej sfery życia społecznego.
Festiwalowe impresje
Wydarzenie kulturalne

Festiwalowe impresje

Autor: Krzysztof Brzechczyn
Podczas IX Festiwalu Filmowego „Niepokorni Niezłomni Wyklęci. 1939-1989. Przywracamy Pamięć” w Gdyni odbyło się 29 pokazów konkursowych, 12 audycji radiowych, 19 pokazów specjalnych, 13 pokazów filmowych w konkursie „Młodzi dla Historii” oraz liczne panele dyskusyjne i imprezy towarzyszące.

Jak przebiegało wprowadzanie stanu wojennego w województwach Wielkopolski? Jakie były wtedy formy oporu społecznego i działań opozycyjnych?

Autor: Przemysław Zwiernik, Grażyna Schlender, Konrad Białecki, Ks. Jarosław Wąsowicz SDB, Krzysztof Brzechczyn

Jaka była geneza myśli społeczno-politycznej „Solidarności”? Jak ewoluowała i zmieniała się w latach 1980-1989? Czy były widoczne podziały ideowo-programowe? Jak wyglądała droga do Okrągłego Stołu?

Autor: Krzysztof Brzechczyn, Rafał Dudkiewicz

Jakie były podobieństwa i różnice pomiędzy demokracją szlachecką a demokracją praktykowaną w Solidarności (1980-81)? Wolność sumienia i tolerancja wyznaniowa w programie Solidarności?

Autor: Krzysztof Brzechczyn

Kim był i co robił Karol Libelt? Co zawiera znany esej Libelta „O miłości ojczyzny”? W jaki sposób Libelt pojmował patriotyzm?

Autor: Krzysztof Brzechczyn

Kim był Kazimierz Twardowski? Jak pojmował patriotyzm? W jaki sposób kształtują się postawy patriotyczne? W jaki sposób definiował wady polskiego patriotyzmu? Na czym polega ambicja patriotyczna?

Autor: Krzysztof Brzechczyn

Kim był ks. Józef Tischner? Jak pojmował solidarność? Czym był dla niego patriotyzm? Odpowiedzi na te i inne pytanie w wykładzie Patriotyzm w myśli ks. Józefa Tischnera

Autor: Krzysztof Brzechczyn

Kim był o. Józef Innocenty Maria Bocheński? Jak pojmował patriotyzm? Na czym polegają obowiązki patriotyczne? W jaki sposób odróżniał patriotyzm od szowinizmu? Co sądził o pedagogice wstydu?

Autor: Krzysztof Brzechczyn

Komitet Obrony Robotników i opozycja przedsierpniowa w Wielkopolsce

Autor: Krzysztof Brzechczyn, Lech Dymarski, Przemysław Zwiernik
Koncepcje oporu społecznego w okresie stanu wojennego 1981-1983
Artykuł

Koncepcje oporu społecznego w okresie stanu wojennego 1981-1983

Autor: Krzysztof Brzechczyn
Po wprowadzeniu stanu wojennego ocalali z aresztowań członkowie Komisji Krajowej zawiązali Krajowy Komitet Strajkowy NSZZ „Solidarność”. Wykonując uchwałę KK z 12 XII 1981 r. KKS wezwał do strajku generalnego, który zakończyłby się po uwolnieniu wszystkich aresztowanych i odwołaniu stanu wojennego.

Krzysztof Brzechczyn

Urodzony w 1963 r., historyk i filozof, profesor zwyczajny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, pracownik Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Poznaniu. Autor książek: Kłopoty z Polską. Wybór publicystyki politycznej (1998); O ewolucji solidarnościowej myśli społeczno-politycznej w latach 1980–1981. Studium z filozofii społecznej (2013) i in. Redaktor tomów (z P. Zwiernikiem) Organizacja Solidarność Walcząca w Wielkopolsce w latach 1983–1990 (2009), Interpretacje upadku komunizmu w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej (2011) i in.
Księgozbiór przedostatniego Prezydenta RP na uchodźstwie Kazimierza Sabbata
Artykuł

Księgozbiór przedostatniego Prezydenta RP na uchodźstwie Kazimierza Sabbata

Autor: Krzysztof Brzechczyn
We wrześniu 1946 r. komunistyczny Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej pozbawił polskiego obywatelstwa generała Władysława Andersa, dowódcę wojsk polskich spod Monte Cassino oraz 76 oficerów Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie.

Lekcja demokracji. I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” z perspektywy czterdziestolecia

Autor: Krzysztof Brzechczyn, Dariusz Grala, Grzegorz Majchrzak, Wojciech Polak, Piotr Brzeziński

Leon Wasilewski. Polityk i pisarz polityczny

Autor: Krzysztof Brzechczyn

Prof. Roman Bäcker, prof. Antoni Dudek, dr Michał Przeperski, dr hab. Daniel Wicenty i prof. Krzysztof Brzechczyn dyskutują o książce „Transformacja ustrojowa w Polsce. Nowe perspektywy”

Autor: Roman Bäcker, Antoni Dudek, Michał Przeperski, Daniel Wicenty, Krzysztof Brzechczyn

Specyfika baptyzmu, jego historia w Polsce, ateizacja i prześladowania religijne w Rosji sowieckiej (wykład w oparciu o przekaz czasopisma „Słowo Prawdy”, gdzie m.in. informowano o głodzie, terrorze i donosicielstwie w ZSRS oraz o reakcjach środowisk protestanckich Zachodu na prześladowania chrześcijan)

Autor: Krzysztof Brzechczyn
Sprzeciw wobec ugody przy „okrągłym stole”
Artykuł

Sprzeciw wobec ugody przy „okrągłym stole”

Autor: Krzysztof Brzechczyn
Likwidacji komunizmu, całkowicie wolnych wyborów i uwłaszczenia społeczeństwa domagali się w 1989 r. opozycjoniści skupieni wokół Kornela Morawieckiego. Były to postulaty idące znacznie dalej, niż chciała grupa Lecha Wałęsy.

Stan wojenny w Wielkopolsce w perspektywie świadków historii

Autor: Krzysztof Buszko, Edwin Klessa, Henryk Krzyżanowski, Michał Neumann, Antoni Pietkiewicz, Krzysztof Brzechczyn

Trudny powrót. O biografii i upamiętnieniu Kazimierza Sabbata, Prezydenta RP na uchodźstwie

Autor: Krzysztof Brzechczyn

W 10. rocznicę śmierci Restytuta Staniewicza

Autor: Tomasz Schramm, Aleksander Hall, Marek Jurek, Krzysztof Brzechczyn

W jaki sposób pojmował patriotyzm? Czym różniła się bierna postawa patriotyczna od czynnej? Czym się różni ojczyzna „prywatna” od ojczyzny ideologicznej?

Autor: Krzysztof Brzechczyn