Proszę czekać,
trwa ładowanie strony...

„Jęliśmy się oręża w duchu jedności z Królestwem Polskim”. Powstanie Listopadowe na Litwie
Artykuł

„Jęliśmy się oręża w duchu jedności z Królestwem Polskim”. Powstanie Listopadowe na Litwie

Autor: Kazimierz Krajewski
Wschodnie tereny Rzeczypospolitej, w wyniku rozbiorów wcielone do Imperium Rosyjskiego, określane jako Ziemie Zabrane, brały udział w kolejnych polskich powstaniach narodowych. Tak było i w czasie Powstania Listopadowego w latach 1830-31, kiedy to szczególne znaczenie miały działania na Litwie.
„Olech”: przeciwko sowieckiemu terrorowi
Artykuł

„Olech”: przeciwko sowieckiemu terrorowi

Autor: Kazimierz Krajewski
Anatol Radziwonik „Olech” wraz z grupą swoich podkomendnych nie zdecydował się po wojnie ewakuować z zajętej przez ZSRS Nowogródczyzny, licząc na powrót ziem wschodnich do Polski. Pozostałe na wschodzie oddziały polskie stały się samoobroną miejscowej ludności przed terrorem NKWD.

„Tylko prasa tajna może bez ogródek pobudzać i zespalać ducha oporu i wolę bezkompromisowego dążenia do wolności”. Prasa konspiracyjna odgrywała niebagatelną rolę w podtrzymywaniu postaw patriotycznych i ducha oporu w polskim społeczeństwie

Autor: Tomasz Łabuszewski, Dorota Jastrzębska-Golonka, Mirosław Surdej, Michał Ostapiuk, Kazimierz Krajewski

Obszar Zachodni Zrzeszenia WiN 1945

Autor: Kazimierz Krajewski, Tomasz Łabuszewski, Sebastian Kaniewski

17 września 1939 - agresja Rosji sowieckiej na Polskę (odc. 20)

Autor: Kazimierz Krajewski

Akcja "Burza" (odc. 29)

Autor: Kazimierz Krajewski

Armia Krajowa – armia inna niż wszystkie

Autor: Andrzej Chmielarz, Tomasz Łabuszewski, Kazimierz Krajewski, Bartłomiej Szyprowski, Jacek Persa, Bartłomiej Grzegorczyk

Białe Legiony

Autor: Jan Żaryn, Kazimierz Krajewski, Wojciech Jerzy Muszyński, Jędrzej Lipski

Brygada „Łupaszki” wciąż w polu... 5 Brygada Wileńska AK na Pomorzu, Warmii i Mazurach 1945–1947 (z cyklu Dopalanie Kresów)

Autor: Tomasz Łabuszewski, Piotr Niwiński, Kazimierz Krajewski, Jędrzej Lipski

Brygada Świętokrzyska (odc. 46)

Autor: Aneta Nisiobęcka, Kazimierz Krajewski
Czesław Zajączkowski „Ragner” 1917–1944

Czesław Zajączkowski „Ragner” 1917–1944

Autor: Kazimierz Krajewski
Dzieje Czesława Zajączkowskiego „Ragnera”, jednego z bohaterów walki o niepodległość i całość Polski w latach II wojny światowej, związane są z Kresami Północno-Wschodnimi II RP. Losy jego rodziny są dość charakterystyczne dla tego obszaru dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów, który w wyniku rozbiorów został włączony bezpośrednio do imperium rosyjskiego.

Działalność propagandowo – informacyjna była jedną z trzech głównych płaszczyzn aktywności polskiego antykomunistycznego podziemia niepodległościowego

Autor: Kazimierz Krajewski

Inna niż wszystkie. Armia Krajowa

Autor: Kazimierz Krajewski, Andrzej Chmielarz, Bartłomiej Szyprowski, Maciej Korkuć, Tomasz Łabuszewski

Jak funkcjonowała prasa organizacji poakowskich na Białostocczyźnie? Jak wyglądał kolportaż prasy podziemnej na terenie Obszaru Zachodniego WiN oraz w Bydgoszczy? Kto odpowiadał za działalność propagandową DSZ-WiN na terenie Inspektoratu Radzyńskiego?

Autor: Kazimierz Krajewski, Tomasz Łabuszewski, Alicja Paczoska-Hauke, Dariusz Magier, Mariusz Bechta
Jedyny ocalały z IV Zarządu Głównego WiN. Władysław Jedliński (1909–1989)
Biogram / Biografia

Jedyny ocalały z IV Zarządu Głównego WiN. Władysław Jedliński (1909–1989)

Autor: Kazimierz Krajewski
Bohater tego szkicu, Władysław Stefan Jedliński – „Nemo”, „Stefan Mączyński”, „Stefan Sławiński”, „Stefan Tomaszewski”, „Marta” – to jeden z nielicznych organizatorów wywiadu AK i Zrzeszenia WiN, którzy ocaleli, nie sprzeniewierzając się przysiędze i etosowi służby niepodległości.
Kazimierz Krajewski

Kazimierz Krajewski

Urodzony w 1955 r., prawnik, historyk, dr, pracownik Biura Badań Historycznych w Oddziale IPN w Warszawie. Prezes Nowogródzkiego Okręgu Światowego Związku Żołnierzy AK. Autor książek: Na ziemi nowogródzkiej. „NOW” – Nowogródzki Okręg Armii Krajowej (1997); (z T. Łabuszewskim) „Łupaszka”, „Młot”, „Huzar”. Działalność 5 i 6 Brygady Wileńskiej AK (1944–1952) (2002); Nowogródzki Okręg AK w dokumentach (2009); (z T. Łabuszewskim i P. Niwińskim) Brygady „Łupaszki”. 5 i 6 Wileńska Brygada AK w fotografii 1943–1952 (2010); Na straconych posterunkach. Armia Krajowa na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej 1939–1945 (2015) i in.

Kiedy i dlaczego utworzono Kierownictwo Dywersji Komendy Głównej AK? Jaka była jego struktura? Kto nim kierował? Na czym polegała jego działalność? Jakie akcje organizowały oddziały Kedywu? Jaki los spotkał żołnierzy oddziałów Kedywu?

Autor: Tomasz Łabuszewski, Kazimierz Krajewski, Henryk Piskunowicz, Bartłomiej Szyprowski

Konspiracja i opór społeczny w Polsce 1944–1956. Słownik biograficzny, t. VI

Autor: Tomasz Łabuszewski, Kazimierz Krajewski, Filip Musiał
Major Adolf Pilch „Góra”, „Dolina” – dowódca Zgrupowania Stołpeckiego AK
Artykuł

Major Adolf Pilch „Góra”, „Dolina” – dowódca Zgrupowania Stołpeckiego AK

Autor: Kazimierz Krajewski
Był jednym z najwybitniejszych polskich dowódców partyzanckich lat II wojny światowej. Dowodzone przez niego oddziały stoczyły 235 walk z niemieckimi siłami okupacyjnymi i partyzantką sowiecką, w większości zwycięskich.
Męczennicy ziemi nowogródzkiej
Artykuł

Męczennicy ziemi nowogródzkiej

Autor: Kazimierz Krajewski
Losy Polaków na Kresach Północno-Wschodnich nierozerwalnie związane są z Kościołem katolickim. To dzięki Kościołowi kresowa społeczność zachowała świadomość narodową i język polski w latach porozbiorowej niewoli carskiej. Wiele zawdzięczała mu także po odzyskaniu niepodległości w 1918 r.
Mieczysław Wojciech Chojnacki „Młodzik”
Wspomnienie

Mieczysław Wojciech Chojnacki „Młodzik”

Autor: Kazimierz Krajewski
21 stycznia 2020 r. odszedł na wieczną wartę Mieczysław Wojciech Chojnacki „Młodzik”, żołnierz AK i ROAK – człowiek, który przez wiele lat współpracował z Oddziałem IPN w Warszawie. Nasz przyjaciel był postacią nieszablonową, jego losami spokojnie można by obdzielić kilka osób.
Nekropolie akowskie na Nowogródczyźnie i Grodzieńszczyźnie
Artykuł

Nekropolie akowskie na Nowogródczyźnie i Grodzieńszczyźnie

Autor: Kazimierz Krajewski
Cmentarze żołnierzy AK na Nowogródczyźnie i Grodzieńszczyźnie znajdują się na ogół – dzięki staraniom instytucji RP, rodaków zamieszkałych na Białorusi i tych przyjeżdżających z Polski – w dość dobrym stanie. Jednak do dzisiaj wiele miejsc pochówku AK-owców oczekuje jeszcze na odnalezienie.
Nie tylko komendant „Olech” – oddziały Durysa i Bukatki na Ziemi Lidzkiej (1946-1948)
Artykuł

Nie tylko komendant „Olech” – oddziały Durysa i Bukatki na Ziemi Lidzkiej (1946-1948)

Autor: Kazimierz Krajewski
Najbardziej znanym organizatorem polskiego oporu przeciw sowieckiej aneksji wschodniej części II RP jest ppor. Anatol Radziwonik „Olech”, stojący na czele połączonego poakowskiego Obwodu Szczuczyn-Lida. Jednak takich jak on było znacznie więcej.

Nowogródczyzna - Stolicy. Teren wobec Powstania Warszawskiego

Autor: Kazimierz Krajewski

Okręg Warszawski Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”

Autor: Kazimierz Krajewski
Operacja „Zachód”
Artykuł

Operacja „Zachód”

Autor: Kazimierz Krajewski, Tomasz Łabuszewski
Konspiracyjna ewakuacja AK-owców z ziem północno-wschodnich II RP przeprowadzona między majem 1945 a marcem 1946 r. to epopeja tragiczna. Uratowała życie ponad czterem tysiącom żołnierzy, którzy na zawsze opuścili rodzinne strony, ale położyła kres zbrojnej walce o zachowanie polskości na Wschodzie.
Ostatni kresowy komendant. Anatol Radziwonik „Olech” (1916–1949)
Artykuł

Ostatni kresowy komendant. Anatol Radziwonik „Olech” (1916–1949)

Autor: Kazimierz Krajewski
Gdy mówimy o oporze stawianym przez „Żołnierzy Wyklętych” komunistycznej dyktaturze, zapominamy na ogół o tym, co działo się na terenach polskich Ziem Utraconych, oddanych przez naszych sojuszników Związkowi Sowieckiemu.
Piosenki i pieśni  Żołnierzy Wyklętych. Historia wydobywania z niepamięci
Artykuł

Piosenki i pieśni Żołnierzy Wyklętych. Historia wydobywania z niepamięci

Autor: Kazimierz Krajewski
Ćwierć wieku temu tym, co śpiewali żołnierze polskiego podziemia antykomunistycznego, interesowała się garstka historyków i pasjonatów. Dziś pieśni i piosenki ostatnich leśnych robią furorę w Internecie.
Poakowskie podziemie niepodległościowe wobec okupacji komunistycznej
Artykuł

Poakowskie podziemie niepodległościowe wobec okupacji komunistycznej

Autor: Kazimierz Krajewski
Potencjał pozostały po rozformowaniu Armii Krajowej mógł zostać wykorzystany w bardzo różny sposób: od podjęcia czynnej samoobrony przeciw reżimowi komunistycznemu, poprzez głębsze zakonspirowanie organizacji i utajnioną pracę nastawioną na długi dystans, po kapitulację.

Pod Warszawą w 1920 r. wojsko polskie zatrzymało „czerwoną zarazę” ratując nie tylko niepodległą Polskę, ale i Europę Zachodnią. Kto pomagał nam pokonać wtedy bolszewików? Jaką rolę odegrali w tej wojnie Ukraińcy i Białorusini? Czy tzw. biali Rosjanie byli naszymi sojusznikami?

Autor: Kazimierz Krajewski
Podpułkownik dypl. Maciej Kalenkiewicz „Kotwicz” – współtwórca idei cichociemnych
Artykuł

Podpułkownik dypl. Maciej Kalenkiewicz „Kotwicz” – współtwórca idei cichociemnych

Autor: Kazimierz Krajewski
Podpułkownik Maciej Kalenkiewicz, w okresie okupacji posługujący się pseudonimami „Kotwicz”, „Jan Kotwicz”, „Maciej” i „Bóbr” – urodził się 1 lipca 1906 r. w Pacewiczach (pow. Wołkowysk, woj. białostockie – obecnie Białoruś) w rodzinie ziemiańskiej, od pokoleń związanej z Kresami Północno-Wschodnimi.

Polskość Nowogródczyzny: Kresowe rezydencje. Zamki, pałace i dwory na dawnych ziemiach wschodnich II RP, t. 2... (z cyklu Dopalanie Kresów)

Autor: Tomasz Łabuszewski, Kazimierz Krajewski, Grzegorz Rąkowski, Tomasz Krzywicki
Przeciwko dwóm wrogom. Bolesław Sawicz-Korsak (1923–2016)
Artykuł

Przeciwko dwóm wrogom. Bolesław Sawicz-Korsak (1923–2016)

Autor: Kazimierz Krajewski
Podporucznik Bolesław Sawicz-Korsak „Biały Bolek”, „Mściwość”, „Przybuś”, „Roman” walczył z obydwoma okupantami. Po II wojnie światowej z wielką ofiarnością poświęcał się pracy konspiracyjnej. I dlatego był jednym z najbardziej poszukiwanych przez UB oficerów podziemia niepodległościowego.

Ruch Oporu Armii Krajowej

Autor: Rafał Dudkiewicz, Kazimierz Krajewski, Tomasz Łabuszewski

Setki tytułów prasy wydawanej w latach 40. przez różne organizacje konspiracyjne są dzisiaj widomym świadectwem komunistycznych fałszerstw wyborczych oraz tysięcy zbrodni popełnionych przez UBP, MO, KBW w okupowanej przez sowietów Polsce

Autor: Kazimierz Krajewski, Paweł Wąs, Tomasz Krok, Tomasz Łabuszewski
Sprawa kapitana „Hala”. Historia jednego oszczerstwa i wielu jego skutków
Artykuł

Sprawa kapitana „Hala”. Historia jednego oszczerstwa i wielu jego skutków

Autor: Kazimierz Krajewski
Czasami wydaje się nam, że na temat Armii Krajowej i Powstania Warszawskiego napisano już niemal wszystko, że stan wiedzy jest pełny i nie ulegnie żadnej zasadniczej zmianie. Raz opisane i sklasyfikowane sytuacje oraz postaci mają przejść do historii w taki sposób, w jaki je zaszufladkowali badacze.
Stanisław Bułak-Bałachowicz i jego żołnierze
Artykuł

Stanisław Bułak-Bałachowicz i jego żołnierze

Autor: Kazimierz Krajewski
Stanisław Bułak-Bałachowicz jest postacią charakterystyczną dla dalekich polskich Kresów Wschodnich w latach I wojny światowej i wybijania się Polski na niepodległość, a także w okresie powstrzymywania prącej na zachód nawały bolszewickiej.
Śmierć Zacheusza Wiktora Nowowiejskiego „Jeża”, „Żuka”
Artykuł

Śmierć Zacheusza Wiktora Nowowiejskiego „Jeża”, „Żuka”

Autor: Kazimierz Krajewski
Bohater tego szkicu przez całe życie był związany z północnym Mazowszem. Urodził się w 1915 r. we wsi Zembrzus-Mokry Grunt w powiecie przasnyskim w wielodzietnej rodzinie utrzymującej się z pracy na roli. Tam też zginął, zdradzony przez ubeckiego informatora.

Targowiczanie także świetnie mówili po polsku: okupacja, kolaboracja i opór, który zostanie wyklęty

Autor: Marcin Zaborski, Kazimierz Krajewski, Tomasz Łabuszewski

Warszawa na mapie polskiej antykomunistycznej konspiracji niepodległościowej

Autor: Kazimierz Krajewski, Tomasz Łabuszewski, Marta Milewska

Zdrajcy i czy już zdrajcy? Konfidenci, agentura wpływu, ubecy - o ludziach (sowieckich), którzy niszczyli II Konspirację

Autor: Tomasz Łabuszewski, Kazimierz Krajewski, Rafał Dudkiewicz

Zrzeszenie „Wolność i Niezawisłość”: niepodległość - cele - rzeczywistość

Autor: Tomasz Łabuszewski, Kazimierz Krajewski, Andrzej Chmielarz, Marta Milewska

Żołnierze Wyklęci (odc. 35)

Autor: Krzysztof Szwagrzyk, Kazimierz Krajewski