Proszę czekać,
trwa ładowanie strony...

„My, Naród Polski” – Quiz o polskich konstytucjach

 

23 kwietnia 1935 r. ówczesny prezydent Polski Ignacy Mościcki podpisał tekst nowej konstytucji. W pierwszym punktach stanowiła ona, że „każde pokolenie obowiązane jest wysiłkiem własnym wzmóc siłę i powagę Państwa” i że „za spełnienie tego obowiązku odpowiada przed potomnością swoim honorem i swojem imieniem”. Był to wyraz przekonania, że wolna Rzeczpospolita i podmiotowość państwa są fundamentem niepodległości.

Mimo braku suwerennego państwa w XIX wieku i przez dużą część kolejnego stulecia, Polacy nie zaprzestali nigdy marzyć o niepodległości i samodzielnym urządzeniu ojczystego domu. Teksty kolejnych przyjmowanych lub ustanawianych rozwiązań zasadniczych i wielu zapomnianych projektów składają się na tzw. polską tradycję ustrojową. Sprawdź swoją wiedzę w tym zakresie. 
Co wiesz o polskich konstytucjach? Zapraszamy do kolejnego quizu!

 

Krok 1/10

W I Rzeczypospolitej słowo „konstytucja” używana była w innym znaczeniu niż współcześnie. Oznaczała bowiem: