Proszę czekać,
trwa ładowanie strony...

calendar calendar-inverted
Zdarzyło się
30
Maja
Jan Kanty Lasota „Kanty”, „Przyzba” (1899 – 1950)
Artykuł

Jan Kanty Lasota „Kanty”, „Przyzba” (1899 – 1950)

Latem 1914 r. pod przybranym nazwiskiem wstąpił do Legionów Polskich, ale ze względu na młody wiek został odesłany do domu. Choć nie zdołał włączyć się w czyn legionowy, to służbie Polsce poświęcił całe życie – aż do śmierci w sowieckim obozie.

Sztuka i człowieczeństwo w obozowym piekle
Artykuł

Sztuka i człowieczeństwo w obozowym piekle

Warto przypomnieć piękną postać Albina Marii Bonieckiego (1908–1995), artysty plastyka, który więziony na lubelskim Majdanku (KL Lublin), wykorzystał swój talent, aby dostarczyć współwięźniom pokrzepienia i otuchy. W maju 1943 r., w KL Lublin, stanęła Kolumna Trzech Orłów, wykonana przez Bonieckiego i jego towarzyszy, których pod pretekstem udziału w pracach nad rzeźbą ocalił od śmierci.

Zgon przed narodzeniem, czyli o Centralnym Porcie Węglowym
Artykuł

Zgon przed narodzeniem, czyli o Centralnym Porcie Węglowym

Ogłoszony w 1978 r., na zakończenie obrad XII Plenum KC PZPR, program „Wisła” w oficjalnym, propagandowym przekazie miał być ukoronowaniem Gierkowskiej „dekady dynamicznego rozwoju”. Czym był naprawdę?

Bitwa o Narwik
Artykuł

Bitwa o Narwik

28 maja 1940 r. wojska alianckie po ciężkich walkach z wojskami niemieckimi zdobyły port w Narwiku.

Żołnierz czy ksiądz? O duszpasterstwie wojskowym ludowego Wojska Polskiego
Artykuł

Żołnierz czy ksiądz? O duszpasterstwie wojskowym ludowego Wojska Polskiego

Do walki z Kościołem katolickim komuniści używali różnych sposobów: przez propagandę, represje administracyjne czy podatkowe, inwigilację, po terror i morderstwa. Jednym ze środków próby opanowania i ograniczenia działalności Kościoła było stworzenie rozłamu wśród duchowieństwa.

Pamiątki po ppor. Leopoldzie Szewczyku
Artykuł

Pamiątki po ppor. Leopoldzie Szewczyku

27 maja 1944 r. u zbiegu ulic Lubicz i Botanicznej w Krakowie Niemcy rozstrzelali 40 Polaków przywiezionych z więzienia gestapo przy ul. Montelupich. Jedną z ofiar był żołnierz ZWZ-AK ppor. Leopold Szewczyk. W 2022 r. jego wnuczka, mieszkająca na stałe we Francji Hanna Ostrowski, przekazała Archiwum krakowskiego oddziału IPN pamiątki po dziadku.

„Sosab” – życie i służba niepokornego generała. Generał Stanisław Sosabowski (1892–1967)
Biogram / Biografia

„Sosab” – życie i służba niepokornego generała. Generał Stanisław Sosabowski (1892–1967)

Spośród oficerów Wojska Polskiego, których nazwisko stało się głośne w czasie II wojny światowej, jedno z czołowych miejsc zajmuje gen. Stanisław Sosabowski. Włożył on ogromny wysiłek w powstanie i wyszkolenie pierwszej polskiej, elitarnej jednostki powietrznodesantowej i brawurowo dowodził nią w boju podczas operacji „Market Garden”.

Witold Pilecki mniej znany
Biogram / Biografia

Witold Pilecki mniej znany

O Witoldzie Pileckim napisano wiele książek w Polsce i za granicą. Był znany ze swojego niespotykanego bohaterstwa – głównie jako ochotnik do niemieckiego obozu zagłady KL Auschwitz. Dotknęło go też wiele innych życiowych doświadczeń. Pochylmy się nad kilkoma mniej znanymi fragmentami jego biografii, które ukazują bogatą osobowość i twardy charakter jednego z najdzielniejszych Polaków.

Monte Cassino, Senio, Bolonia... O 3. Dywizji Strzelców Karpackich
Artykuł

Monte Cassino, Senio, Bolonia... O 3. Dywizji Strzelców Karpackich

9 maja 1942 r. Naczelny Wódz, gen. Władysław Sikorski, zatwierdził nazwę 3. Dywizji Strzelców Karpackich (3. DSK). Sześć dni wcześniej wydał rozkaz o jej sformowaniu z dniem 3 maja 1942 r. Dowódcą nowej formacji został gen. bryg. Stanisław Kopański, stojący dotychczas na czele, wsławionej obroną Tobruku, Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich (SBSK).

Ukrywał Żyda na parafii. Ksiądz Edward Tabaczkowski z Tłumacza w archidiecezji lwowskiej

Ukrywał Żyda na parafii. Ksiądz Edward Tabaczkowski z Tłumacza w archidiecezji lwowskiej

W ciągu dnia ukrywający się student Leon Weiser przebywał na probostwie, wieczorami udawał się do sąsiedniego gospodarstwa volksdeutschów Falsingerów. Po pewnym czasie został przez Niemców aresztowany i stracony. Być może to wydarzenie spowodowało, że ksiądz proboszcz Edward Tabaczkowski znalazł się w kręgu zainteresowania Gestapo. O duchownym z Tłumacza zaangażowanym w pomoc Żydom w okresie II wojny światowej opowiada Tomasz Gonet.

Kapitan Henryk Żuk. Szef największej ekspozytury wywiadowczej Delegatury Sił Zbrojnych na Kraj
Biogram / Biografia

Kapitan Henryk Żuk. Szef największej ekspozytury wywiadowczej Delegatury Sił Zbrojnych na Kraj

25 maja 1916 r. urodził się kpt. Henryk Żuk „Onufry”, „Barański”, „Andrzej”, „Jasiński” – szef wywiadu wschodniego Armii Krajowej, Delegatury Sił Zbrojnych na Kraj i 2. Korpusu Polskiego.

Anna Stawicka-Kołakowska – najmłodszy więzień polityczny PRL
Artykuł

Anna Stawicka-Kołakowska – najmłodszy więzień polityczny PRL

Kobiety zawsze czynnie uczestniczyły w działalności opozycyjnej. Wiele z nich w okresie stanu wojennego zostało aresztowanych i przebywało w więzieniach. Najmłodszym więźniem politycznym PRL była Anna Stawicka-Kołakowska (rocznik 1964!), która od 1980 r. czynnie uczestniczyła w działaniach opozycyjnych, m.in. brała udział w wiecach rocznicowych i demonstracjach protestacyjnych w Gdańsku.

Polska w XX wieku

Jak społeczeństwo górnośląskie zareagowało na podpisanie kapitulacji przez III Rzeszę? Czym zajmowała się pozostająca na Śląsku Armia Czerwona? Jak funkcjonowała administracja polska w regionie, w maju 1945 r.? Jak tworzył się i działał aparat bezpieczeństwa?

Polacy, którzy przelewali krew na zachodnich frontach II wojny światowej, tylko formalnie należeli do obozu zwycięskiej koalicji, gdyż zakończenie wojny przyniosło im raczej gorycz porażki. Polska została uwolniona od brutalnej okupacji niemieckiej, ale wolności nie odzyskała.

Dlaczego IPN bywa nazywany Instytutem Przyszłości Narodowej? Gdzie zawiodła autora albumu polska historia? Jak zrobić dobre zdjęcie? Czym jest fotografia ekstremalna? Czy w pracy fotografa zdarzają się chwile magiczne?

W opozycji istniała grupa działaczy, biograficznie i ideologicznie wywodzących się ze środowisk lewicowych. Stopniowo jednak wyrastała grupa działaczy odwołująca do prawicy i chadecji. Jak ten proces przebiegał?

Jaką drogę przebyli polscy żołnierze zanim trafili pod Monte Cassino i jakie było znaczenie tej zwycięskiej batalii? Czy był to ostatni punkt na szlaku bojowym 2. Korpusu Polskiego?

Witold Pilecki: Bohater naszych czasów. Posłuchaj fragmentu książki i dowiedz się więcej o życiu Rotmistrza, uznanego za jednego z sześciu najodważniejszych ludzi ruchu oporu II wojny światowej.

Biało-czerwona flaga w moim domu