Proszę czekać,
trwa ładowanie strony...

calendar calendar-inverted
Zdarzyło się
25
Kwietnia
„Rasowo wartościowe”. Germanizacja dzieci polskich
Artykuł

„Rasowo wartościowe”. Germanizacja dzieci polskich

W czasie II wojny światowej III Rzesza realizowała program rabunku i germanizacji dzieci z Polski i innych okupowanych krajów, szczególnie z Europy Środkowo-Wschodniej. Program ten był częścią niemieckiego Generalnego Planu Wschodniego (Generalplan Ost), który przewidywał zasiedlenie okupowanej Polski ludnością niemiecką oraz wysiedlenie (bądź wręcz eksterminację) ludności polskiej.

Janusz Zajdel w oczach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
Artykuł

Janusz Zajdel w oczach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Wśród tzw. materiałów administracyjnych Departamentu III MSW, które trafiły do Archiwum IPN, znajduje się zbiór charakterystyk osób pozostających w kręgu zainteresowania operacyjnego SB MSW. Zainteresowanie oznaczało pobieżną inwigilację. Zbiór obejmuje lata 1967-1989, a dotyczy głównie lat 70. i 80.

Władka Matuszewska i jej ,,Wędrowne Ptaki” z Ravensbrück
Biogram / Biografia

Władka Matuszewska i jej ,,Wędrowne Ptaki” z Ravensbrück

Była jedną z największych postaci w historii łódzkiego harcerstwa. Władysława Matuszewska ,,Świetlik” całe swoje życie poświęciła pracy na rzecz najbardziej potrzebujących. Po wyjściu z niemieckiego obozu koncentracyjnego Ravensbrück założyła w Szwecji polską drużynę harcerską i jak pisała „nie było mundurów, biwaków i obozów, ale nigdy nie przestaliśmy być harcerzami”...

Sowieckie obozy specjalne dla obywateli polskich w latach 1939–1940
Artykuł

Sowieckie obozy specjalne dla obywateli polskich w latach 1939–1940

Doświadczenia, jakie przyniosła I wojna światowa, wykazały, że gwarancje prawne dotyczące statusu jeńców przyjęte w Hadze 29 lipca 1899 r. i 18 października 1907 r. były niewystarczające do zabezpieczenia ich sytuacji. Dlatego 27 lipca 1929 r. w Genewie 50 państw, w tym Polska, podpisały nową konwencję o traktowaniu jeńców wojennych. Nie przystąpił do niej jednak ZSRS.

Socrealizm w Polsce
Artykuł

Socrealizm w Polsce

Realizm socjalistyczny jest pochodną doktryny artystycznej i estetycznej, a przede wszystkim sposobu uprawiania polityki kulturalnej, jakie praktykowano w ZSRS od początku lat 30. XX w.

Historia Meriana C. Coopera i 7. Eskadry Myśliwskiej
Artykuł

Historia Meriana C. Coopera i 7. Eskadry Myśliwskiej

21 kwietnia 1973 r. w San Diego w Kalifornii zmarł Merian Caldwell Cooper, wybitny filmowiec, reżyser i scenarzysta, producent 62 filmów, laureat Oscara w 1952 r. Był także podpułkownikiem pilotem Wojska Polskiego w latach 1919-1920, a podczas wojny polsko-bolszewickiej walczył w 7. Eskadrze Myśliwskiej im. Tadeusza Kościuszki.

Żydowscy uchodźcy w okresie Holokaustu. Przypadek Włocławka i Kutna
Artykuł

Żydowscy uchodźcy w okresie Holokaustu. Przypadek Włocławka i Kutna

W wojennej zawierusze wielu szukało ucieczki do miejsca, które byłoby bardziej bezpieczne. I tak Żydzi włocławscy uchodzili do Kutna, a także dalej, do Łowicza czy Warszawy. Padali też ofiarą przymusowych wysiedleń prowadzonych przez Niemców.

„Staremu krajowi” na odsiecz
Artykuł

„Staremu krajowi” na odsiecz

Formowana na francuskiej ziemi Armia Polska we Francji, od koloru swych mundurów zwana też Błękitną Armią, była – poza olbrzymim finansowym wkładem wychodźstwa z Ameryki Północnej – najwymowniejszym bodaj świadectwem łączności Polonii ze „starym krajem”.

„Bo dawał Żydom chleb”. Tadeusz Nowak ps. Szperacz (Skarżysko-Kamienna)

„Bo dawał Żydom chleb”. Tadeusz Nowak ps. Szperacz (Skarżysko-Kamienna)

Jednym z tych, którzy położyli na szali własne życie by ratować Żydów był Tadeusz Nowak - ślusarz remontowy ze skarżyskiego Hasagu, a jednocześnie żołnierz Armii Krajowej pod pseudonimem „Szperacz”. W AK dowodził grupą przerzutową amunicji. Poza tym członkowie grupy, w tym Nowak, zajmowali się przerzutem żywności dla Żydów.

Powstanie w getcie warszawskim
Artykuł

Powstanie w getcie warszawskim

19 kwietnia 1943 r. ludność żydowska, stłoczona w warszawskim getcie, podjęła rozpaczliwą walkę zbrojną z przeważającymi siłami niemieckimi. Powstańcy zdawali sobie sprawę, że nie mają szans na zwycięstwo, chcieli jednak umrzeć godnie, z bronią w ręku, a jednocześnie zadać wrogowi jak najwięcej strat.

Jan Wojciech Kiwerski. Saper, konspirator, partyzant
Biogram / Biografia

Jan Wojciech Kiwerski. Saper, konspirator, partyzant

18 kwietnia 1944 r. w niewyjaśnionych okolicznościach zginął ppłk Jan Wojciech Kiwerski „Oliwa”, „Dyrektor”, „Kalinowski”, „Lipiński”, „Rudzki” „Ziomek” – oficer Wojska Polskiego i Armii Krajowej.

Silva rerum czyli Mieczysław Grydzewski
Biogram / Biografia

Silva rerum czyli Mieczysław Grydzewski

Warszawa 1894 – 1970 Londyn. Redaktor „Wiadomości”, a wcześniej: „Pro Arte et Studio”, „Wiadomości Literackich” (Warszawa) oraz „Wiadomości Polskich Politycznych i Literackich” (Paryż – Londyn), jak i legendarnego „Skamandra”. Rówieśnik, przyjaciel i orędownik jego poetów, zwany „szóstym Skamandrytą”.

Polska w XX wieku

Książki i filmy losach szpiegów i agentów cieszą się dużą popularnością. Jednak na ile przedstawiony w nich obraz uznać można za prawdziwy? Czy Polki angażowały się w działania wywiadu oraz w konspirację? Co tak naprawdę wiemy o Krystynie Skarbek?

Tadeusz Nowak był dowódcą komórki Armii Krajowej, która była odpowiedzialna za przerzut amunicji. Jakie funkcje wypełniali Polacy i Żydzi w niemieckiej fabryce zbrojeniowej HASAG? W jaki sposób Tadeusz Nowak pomagał Żydom w fabryce?

Niewielu wie, że w Powstaniu Warszawskim po stronie polskiej został sformowany pluton, w którym walczyli niesłyszący żołnierze. To ewenement na skalę światową, który wywołał szok nawet u Niemców, gdy zdali sobie sprawę, kto jest po drugiej stronie barykady.

Czym była administracja zmilitaryzowana? W jakim celu w strukturach konspiracyjnej armii powołano administrację o charakterze zmilitaryzowanym? Jakimi problemami się w niej zajmowano?

Jakie zadania realizuje Biuro Poszukiwań IPN? Jak przebiegała akcja poszukiwawcza w Raciborzu? Kogo udało się odnaleźć i zidentyfikować na cmentarzu parafialnym „Jeruzalem”?

Ofiarami brutalności Niemców i Sowietów, stały się niemal wszystkie warstwy społeczne i narodowościowe II RP. Tragiczne losy nie ominęły także polskich sportowców.

W 2018 r. IPN przygotował wystawę prezentującą postaci, które szczególnie przyczyniły się do odrodzenia Polski w 1918 r. To nasi „Ojcowie Niepodległości”. Która z tych osób jest Ci szczególnie bliska?