Proszę czekać,
trwa ładowanie strony...

Relacje o pomocy udzielanej Żydom przez Polaków w latach 1939–1945 (dystrykty GG: krakowski, lubelski i radomski)

Autor: Sebastian Piątkowski, Marek Wierzbicki, Jacek Młynarczyk

Aktion Reinhardt i Zagłada polskich Żydów - w kręgu mechanizmów i sprawców

Autor: Sebastian Piątkowski, Paweł Kosiński, Monika Tomkiewicz, Roman Gieroń, Paweł Kornacki, Soraya Kuklińska, Rafał Drabik

Co oznacza zwrot „śledztwo Bielawskiego”? Jak wyglądał proces zbierania świadectw Polaków ratujących Żydów? Poznaj prawdziwe historie ludzi z czasów zbrodniczej okupacji niemieckiej

Autor: Sebastian Piątkowski, Rafał Dudkiewicz

Co wiemy o Polakach ratujących Żydów w czasie wojny? Czy istniała międzynarodowa pomoc Żydom mieszkającym na ziemiach polskich? Kim byli Polacy pomagający i ratujący Żydów?

Czy znasz relacje z przesłuchań świadków pomocy udzielanej osobom narodowości Żydowskiej? Czy słyszałeś przejmujące historie o ludziach, którzy ryzykowali życiem, żeby pomóc drugiemu człowiekowi?

Autor: Sebastian Piątkowski, Konrad Graczyk, Martyna Grądzka-Rejak, Krzysztof Ziemiec

Instytucje Żydów w komunistycznej RP/PRL do 1956 (m.in. finansowanie). Relacje polsko-żydowskie w okresie powojennym w historiografii zachodniej. Dyskusja (m.in. Żydzi a terror wobec Polaków i okupacja sowiecka, emigracja, zachodni obraz antysemityzmu w Polsce i jego źródła, mienie żydowskie)

Autor: Sebastian Piątkowski, Grzegorz Berendt, Mateusz Lisak, Marcin Urynowicz

Jak Niemcy realizowali swój plan całkowitej zagłady Żydów? Co groziło Polakom, którzy pomagali swoim żydowskim współobywatelom? Jakie postawy dominowały wśród społeczeństwa polskiego?

Autor: Filip Musiał, Mateusz Szpytma, Martyna Grądzka-Rejak, Sebastian Piątkowski

Jak Władysława i Stanisław Krysiewiczowie próbowali ocalić życie bezbronnych Żydów? Dlaczego małżeństwo zostało rozdzielone? Czy dzieci Krysiewiczów miały szansę przeżyć? Historię przedstawia dr hab. Sebastian Piątkowski.

Autor: Sebastian Piątkowski

Jak wyglądał opór bierny Żydów w zakładach przemysłowych? Jakie czynne formy przybierała walka Żydów w czasie Zagłady? Czym były żydowskie grupy przetrwania? Czym różniły się od oddziałów partyzanckich?

Autor: Aleksandra Namysło, Alicja Bartnicka, Maciej Korkuć, Paweł Kornacki, Grzegorz Berendt, Sebastian Piątkowski, Wojciech Hanus
Krwawy sierpień. Zagłada radomskiego getta
Artykuł

Krwawy sierpień. Zagłada radomskiego getta

Autor: Sebastian Piątkowski
W marcu 1942 r. Niemcy rozpoczęli likwidację gett w dystrykcie lubelskim. Informacje o wysiedleniach, egzekucjach i transportach do nieznanych miejsc docierały na lewy brzeg Wisły, były jednak ogólnikowe i enigmatyczne. Mieszkańcy dystryktu radomskiego – nawet pesymiści – traktowali je z dystansem.

Krzywda wyrządzona przez okupantów niemieckich i sowieckich dzieciom i ich rodzicom to jedna z najstraszniejszych kart II wojny. Jak wyglądały sowietyzacja i germanizacja polskich dzieci? Jaki los Niemcy zgotowali „Dzieciom Zamojszczyzny” w ramach ludobójczej akcji wysiedleńczej w tej polskiej krainie?

Autor: Filip Musiał, Joanna Lubecka, Sebastian Piątkowski, Karol Sacewicz

Niemieckie zbrodnie podczas II wojny światowej: akcja „Reinhardt” - technologia Zagłady

Autor: Sebastian Piątkowski, Wojciech Wichert, Jarosław Palicki

Opór: polska wieś wobec opresji komunistycznego reżimu

Autor: Sebastian Piątkowski, Romuald Turkowski, Janusz Wrona, Karol Sacewicz, Tomasz Kozłowski, Małgorzata Choma-Jusińska
Ostatnia droga serca marszałka Piłsudskiego
Artykuł

Ostatnia droga serca marszałka Piłsudskiego

Autor: Sebastian Piątkowski
12 maja 1935 r. o godz. 20.45 zmarł marszałek Józef Piłsudski. Śmierć ta wywarła w społeczeństwie potężny wstrząs, a odbyte w kilka dni później uroczystości pogrzebowe – zakończone złożeniem ciała jednego z Ojców Niepodległości w wawelskiej krypcie – stały się dla tysięcy osób okazją do zamanifestowania patriotyzmu.

Pomoc udzielana Żydom przez Polaków w latach 1939–1945

Autor: Sebastian Piątkowski, Grzegorz Hryciuk, Tomasz Bereza, Marcin Urynowicz
Radomski „czarny październik” 1942 roku. Krwawy odwet niemieckiej policji politycznej. Część I
Artykuł

Radomski „czarny październik” 1942 roku. Krwawy odwet niemieckiej policji politycznej. Część I

Autor: Sebastian Piątkowski
Podjęta we wrześniu 1942 roku, nieudana próba likwidacji konfidenta niemieckiej policji politycznej zakończyła się krwawą akcją odwetową okupanta. Błędy w przygotowaniu akcji i brak ostrożności po jej niepowodzeniu pociągnęły za sobą tragiczne konsekwencje.

Rozstrzelani na podwórku i cmentarzu. Rodzina Krysiewiczów

Autor: Sebastian Piątkowski
Sebastian Piątkowski

Sebastian Piątkowski

Urodzony w 1970 r., historyk, dr, pracownik Archiwum Państwowego w Radomiu i Delegatury IPN w Radomiu. Autor książek: Radom. Historia miasta (2005); Dni życia, dni śmierci. Ludność żydowska w Radomiu w latach 1918–1950 (2006); Okupacja i propaganda. Dystrykt radomski Generalnego Gubernatorstwa w publicystyce polskojęzycznej prasy niemieckiej (1939–1945) (2013); (z Przemysławem Bednarczykiem) „Twierdzą nam będzie każdy próg...”. Społeczeństwo Ziemi Radomskiej w okresie wojny polsko-bolszewickiej lat 1919–1920 (2015).

Tło społeczno-polityczne pogromu w Kielcach i innych zajść antyżydowskich

Autor: Sebastian Piątkowski, Martyna Grądzka-Rejak, Roman Gieroń, Mateusz Lisak

Uratowali 18 Żydów. Rodzina Andrzejczyków

Autor: Sebastian Piątkowski

Wieś polska podczas okupacji niemieckiej i sowieckiej

Autor: Rafał Dudkiewicz, Sebastian Piątkowski
Władysław Dering (1903-1965) – lekarz z Auschwitz
Artykuł

Władysław Dering (1903-1965) – lekarz z Auschwitz

Autor: Sebastian Piątkowski
Władysław Dering – więzień niemieckiego obozu koncentracyjnego KL Auschwitz – jest osobą ocenianą niejednoznacznie, a jego postawa w okresie okupacji stała się tematem licznych sporów, niegdyś wśród więźniów obozu, a obecnie wśród historyków.

Wydawnictwo IPN przedstawia... (14) Polacy ratujący Żydów, nieosądzona śmierć ks. Romana Kotlarza, bohaterowie wojny z bolszewikami

Autor: Jędrzej Lipski, Sebastian Piątkowski, Przemysław Bednarczyk, Arkadiusz Kutkowski

Zaprowadzanie komunizmu na ziemiach Polski na zachód od Bugu. Komuniści wobec syjonistów-rewizjonistów

Autor: Janusz Wrona, Dominik Flisiak, Sebastian Piątkowski