Proszę czekać,
trwa ładowanie strony...

„Ostatnie powstanie”. Dodatek prasowy na Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

„Ostatnie powstanie”. Dodatek prasowy na Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Autor: Maciej Korkuć, Michał Wenklar, Dawid Golik, Filip Musiał, Robert Piwko, Marek Jedynak, Krzysztof Pięciak
W dodatku przedstawiona jest ewolucja w kolejnych latach charakteru i warunków działalności podziemia niepodległościowego w Małopolsce i Świętokrzyskiem.
„Śmierć za ratowanie życia”. Dodatek prasowy Oddziału IPN w Krakowie

„Śmierć za ratowanie życia”. Dodatek prasowy Oddziału IPN w Krakowie

Autor: Filip Musiał, Anna Czocher, Roman Gieroń, Joanna Lubecka, Martyna Grądzka-Rejak, Krzysztof Pięciak
W 1941 r. Hans Frank, generalny gubernator okupowanych przez Niemców ziem polskich, wydał rozporządzenie wprowadzające karę śmierci dla Żydów, którzy opuścili bez zezwolenia teren getta oraz dla Polaków udzielających im pomocy. Odpowiedzialność ponosili nie tylko prawni właściciele mieszkań, domów i gospodarstw. Niemcy mordowali często całe rodziny z dziećmi.

Żołnierze wolnej Polski. Wyklęci odnalezieni w Małopolsce (t. 1)

Autor: Dawid Golik, Krzysztof Pięciak, Janusz Ślęzak
Antoni Stawarz (1889-1955) – organizator oswobodzenia Krakowa spod władzy austriackiej
Biogram / Biografia

Antoni Stawarz (1889-1955) – organizator oswobodzenia Krakowa spod władzy austriackiej

Autor: Krzysztof Pięciak
Urodził się 4 stycznia 1889 r. w Tuchowie pod Tarnowem w rodzinie dróżnika kolejowego Tadeusza Stawarza. Miał ośmioro rodzeństwa. Według rodzinnych przekazów Stawarzowie wywodzili się z osiedlonych w rejonie Wierzchosławic Tatarów.

Bandytyzm w woj. krakowskim w latach II wojny światowej i jego zwalczanie przez konspirację

Autor: Krzysztof Pięciak
Generał Mieczysław Smorawiński (1893-1940)
Biogram / Biografia

Generał Mieczysław Smorawiński (1893-1940)

Autor: Krzysztof Pięciak
Za udział w walkach I wojny światowej i wojny polsko-bolszewickiej Mieczysław Smorawiński otrzymał m.in. Virtuti Militari, czterokrotnie Krzyż Walecznych, francuską Legią Honorową i odznaczenia austro-węgierskie. W ostatniej bitwie z Konarmią Budionnego w sierpniu 1920 r. niemal stracił życie. Śmierć z rąk sowieckich pisana mu była jednak nie na polu walki, lecz w katyńskim lesie.
Jacek Albrecht. W za dużym mundurze
Biogram / Biografia

Jacek Albrecht. W za dużym mundurze

Autor: Krzysztof Pięciak
Junak Przysposobienia Wojskowego, reprezentant najmłodszych obrońców Polski w kampanii wrześniowej. Swój pierwszy bój Albrecht przeżył przydzielony jako amunicyjny do obsługi armaty ppanc., która w walce trafiła trzy wrogie pojazdy. Zbiegł zarówno z sowieckiej, jak i niemieckiej niewoli.
Małopolscy bohaterowie wojny 1920, ofiary zbrodni katyńskiej 1940

Małopolscy bohaterowie wojny 1920, ofiary zbrodni katyńskiej 1940

Autor: Jakub Ryba, Michał Wenklar, Wojciech Frazik, Monika Komaniecka-Łyp, Łucja Marek, Marcin Krzek-Lubowiecki, Krzysztof Pięciak
Małopolscy bohaterowie wojny 1920 r. – ofiary zbrodni katyńskiej 1940 r. to opowieść o wielkim polskim zwycięstwie i ogromie sowieckiego ludobójstwa za pośrednictwem osobistych przeżyć wybranych mieszkańców Małopolski.
Pochowani pod śmietnikiem
Artykuł

Pochowani pod śmietnikiem

Autor: Krzysztof Pięciak
Wyzwaniem jest nie tylko ustalenie miejsc pochówku Wyklętych, lecz także identyfikacja ich szczątków. Jak wyglądają poszukiwania żołnierzy powojennego podziemia?
Stanisław Bielański (1916-1982). Bohater bitwy nad Dunajcem we wrześniu 1939 r.
Artykuł

Stanisław Bielański (1916-1982). Bohater bitwy nad Dunajcem we wrześniu 1939 r.

Autor: Krzysztof Pięciak
Choć Polska, słabsza od swoich przeciwników i pozbawiona wsparcia sojuszników, nie mogła z kampanii wrześniowej wyjść zwycięsko, to jednak wielokrotnie nasi żołnierze dawali dowody bohaterstwa, skutecznie opóźniając niemieckie, słowackie, a później sowieckie wojska. Jednym ze szczególnie zasłużonych bohaterów tych starć był Stanisław Bielański.
Stanisław Klimecki (1883-1942). Prezydent do końca
Artykuł

Stanisław Klimecki (1883-1942). Prezydent do końca

Autor: Krzysztof Pięciak
Adwokat i działacz legionowy, przez większość życia związany był z Krakowem. Wkrótce po wybuchu II wojny światowej objął urząd prezydenta miasta. Wśród przedstawicieli władz został zapamiętany jako ten, który pozostał z mieszkańcami miasta w najtrudniejszych chwilach. Zapłacił jednak za to najwyższą cenę.

Stanisław Maczek, Leopold Lis-Kula, Henryk Sucharski czy Władysław Broniewski – to niektórzy ze znanych Polaków walczących w oddziałach szturmowych na frontach Wielkiej Wojny i w oddziałach szturmowych Wojska Polskiego w latach 1918-1920.

Autor: Krzysztof Pięciak

W oddziale „Babinicza”. Działalność oddziału Konspiracyjnego Wojska Polskiego

Autor: Krzysztof Pięciak, Ksawery Jasiak, Michał Wenklar, Rafał Opulski
Żołnierze Wierni Ojczyźnie. AK

Żołnierze Wierni Ojczyźnie. AK

Autor: Filip Musiał, Dawid Golik, Krzysztof Pięciak, Marcin Chorązki, Anna Czocher, Maciej Korkuć, Michał Wenklar
14 lutego 1942 r. Naczelny Wódz gen. Władysław Sikorski wydał rozkaz, w konsekwencji którego Związek Walki Zbrojnej został przemianowany na Armię Krajową.