Proszę czekać,
trwa ładowanie strony...

Czy Polska mogła zostać państwem kolonialnym? Czym były postulaty kolonialne II Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1932-1939 i w jaki sposób wiązały się z kwestią emigracji żydowskiej?

Autor: Kinga Czechowska
Dodatek prasowy IPN Oddział w Gdańsku „Polacy ratujący Żydów na Pomorzu i Kujawach”

Dodatek prasowy IPN Oddział w Gdańsku „Polacy ratujący Żydów na Pomorzu i Kujawach”

Autor: Tomasz Ceran, Kinga Czechowska, Regina Dąbkowska, Paweł Warot
Dzień 24 marca został ustanowiony przez parlament RP „Narodowym Dniem Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką”. Datę wybrano dla uczczenia zamordowanych tego dnia w 1944 roku Wiktorii i Józefa Ulmów oraz ich dzieci, którzy w Markowej przez dwa lata ukrywali dwie żydowskie rodziny.
Hipolit Aleksandrowicz – ziemianin pomagający Żydom na ziemi dobrzyńskiej
Artykuł

Hipolit Aleksandrowicz – ziemianin pomagający Żydom na ziemi dobrzyńskiej

Autor: Kinga Czechowska
Niewiele znamy przypadków pomocy Żydom przez przedstawicieli ziemiaństwa. Tym ciekawsza staje się historia hr. Hipolita Aleksandrowicza, posiadacza dóbr w ziemi dobrzyńskiej, który w trakcie niemieckiej okupacji wykorzystywał swą pozycję i majątek, by pomagać zarówno okolicznym Polakom, jak i Żydom.

Jakie było położenie ludności żydowskiej w Polsce w świetle antyżydowskiej polityki Hitlera? Jak do tego problemu odnosiła się polska dyplomacja pod kierownictwem Józefa Becka? Jakie trudności napotykała w ostatnich latach przed wybuchem wojny?

Autor: Kinga Czechowska, Rafał Dudkiewicz

Jakie były formy i możliwości oporu Żydów przeciwko Niemcom w czasie II wojny światowej? Co nowego wiemy o walce Żydów w getcie warszawskim? Jak wyglądał opór cywilny i zbrojny w gettach zorganizowanych przez niemieckie władze okupacyjne?

Kinga Czechowska

Historyczka, pracuje w Referacie Badań Historycznych Delegatury IPN w Bydgoszczy. Obroniła doktorat na temat Działania polskiej dyplomacji wobec „kwestii żydowskiej” w latach 1932-1939 na Wydziale Nauk Historycznych UMK w Toruniu. Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół historii polskich Żydów i relacji polsko-żydowskich, historii polskiej dyplomacji i polityki państwowej okresu międzywojennego. Stypendystka m.in. Fundacji z Brzezia Lanckorońskich i Polonia Aid Foundation Trust.
Konferencja w Évian w lipcu 1938 r.  Próba pomocy uchodźcom żydowskim z Niemiec i Austrii?
Artykuł

Konferencja w Évian w lipcu 1938 r. Próba pomocy uchodźcom żydowskim z Niemiec i Austrii?

Autor: Kinga Czechowska
Choć problemy uchodźstwa i przymusowych migracji kojarzymy najczęściej ze stanem wojny, międzywojenna Europa doświadczała także i innych źródeł tego kryzysu. Antyżydowska polityka Niemiec epoki Hitlera zmuszała kolejne grupy osób do opuszczania swojego kraju i szukania pomocy poza jego granicami.
Świnie w kinie? Filmoznawcy rozprawa z historycznym mitem
Recenzja

Świnie w kinie? Filmoznawcy rozprawa z historycznym mitem

Autor: Kinga Czechowska
Kino i film na ziemiach polskich pod okupacją niemiecką w czasie II wojny światowej w polskiej pamięci zbiorowej kojarzą się dosyć jednoznacznie jako zjawisko niegodziwe, należące do sfery kolaboracji, natomiast wiedzy na ten temat dostarczają wyjątkowo nieliczne opracowania naukowe.
Tadeusz Gwiazdoski – dyplomata pozostający w cieniu
Biogram / Biografia

Tadeusz Gwiazdoski – dyplomata pozostający w cieniu

Autor: Kinga Czechowska
Jego ojciec Wiktor Grosstern był powstańcem styczniowym i uznanym lekarzem, ordynatorem Szpitala Starozakonnych w Warszawie. Starszy o dwa lata brat Stefan Grostern (już przez jedno „s”) został ważnym warszawskim dziennikarzem. Obaj wciąż czekają na swoje miejsce w historiografii.
Teza o banalności zła – Hannah Arendt, jej sprawozdanie z procesu Eichmanna i obserwacje natury etycznej
Debata

Teza o banalności zła – Hannah Arendt, jej sprawozdanie z procesu Eichmanna i obserwacje natury etycznej

Autor: Kinga Czechowska
Holokaust i inne zbrodnie ludobójstwa niezależnie od upływu lat skłaniają do refleksji moralnych i etycznych, a badacze wciąż szukają odpowiedzi na pytania najbardziej podstawowe z punktu widzenia ich dyscyplin.

Zagłada Żydów na ziemiach polskich pod okupacją niemiecką [wykład]

Autor: Kinga Czechowska
Żydowscy uchodźcy w okresie Holokaustu. Przypadek Włocławka i Kutna
Artykuł

Żydowscy uchodźcy w okresie Holokaustu. Przypadek Włocławka i Kutna

Autor: Kinga Czechowska
W wojennej zawierusze wielu szukało ucieczki do miejsca, które byłoby bardziej bezpieczne. I tak Żydzi włocławscy uchodzili do Kutna, a także dalej, do Łowicza czy Warszawy. Padali też ofiarą przymusowych wysiedleń prowadzonych przez Niemców.