Proszę czekać,
trwa ładowanie strony...

Centralna Agencja Wywiadowcza USA a przemysł zbrojeniowy PRL 1945-1956
Artykuł

Centralna Agencja Wywiadowcza USA a przemysł zbrojeniowy PRL 1945-1956

Autor: Wojciech Paduchowski
Po zakończeniu II wojny światowej przemysł zbrojeniowy na ziemiach polskich – w nowych granicach – prawie nie istniał. Chociaż już w 1945 r. starano się uruchamiać produkcję wojskową, to ograniczała się ona jedynie do kilku wzorów uzbrojenia i nie zabezpieczała potrzeb „ludowego” wojska.

Czasy gomułkowskiej tzw. małej stabilizacji nie oznaczały całkowitego zaniku działalności opozycyjnej. Dowiedz się się m.in. o: Kazimierzu Badowskim, Adamie Markowskim, oraz o krakowskich przejawach sprzeciwu wobec interwencji w Czechosłowacji.

Autor: Cecylia Kuta, Wojciech Paduchowski, Michał Wenklar, Jan Jarosz, Wojciech Frazik

Dlaczego komuniści chcieli usunąć Krzyż w Nowej Hucie? Jaka była reakcja mieszkańców na działania komunistów? Jaką rolę odegrał wówczas kardynał Karol Wojtyła?

Autor: Wojciech Paduchowski
Filozofia a stan wojenny
Artykuł

Filozofia a stan wojenny

Autor: Wojciech Paduchowski
W kilkuetapowej koncepcji konfliktu, prezentowanej przez Gierasimowa, zaangażowanie wojskowe to tylko jedna z licznych form prowadzących do zwycięstwa. Wszystko jest wojną. Czy zatem podejście Jaruzelskiego do rzeczywistości nie miało coś z filozofii Wschodu, sformalizowanej expressis verbis przez doktrynę Gierasimowa?
Józef Krzywda-Polkowski (1888-1981)
Biogram / Biografia

Józef Krzywda-Polkowski (1888-1981)

Autor: Wojciech Paduchowski
Józef Krzywda-Polkowski był jedną z dwóch najważniejszych osób, obok kustosza Państwowych Zbiorów na Wawelu Stanisława Świerz-Zeleskiego, którym zawdzięczamy ocalenie we wrześniu 1939 r. bezcennych skarbów wawelskich – ze szczerbcem i arrasami Zygmunta Augusta na czele – przed zrabowaniem ich przez niemieckich najeźdźców.
Ku rewolucji i wojnie – Korea Północna
Artykuł

Ku rewolucji i wojnie – Korea Północna

Autor: Wojciech Paduchowski
Do października 1966 r. Korea Północna rządzona przez Kim Ir Sena brała pod uwagę pokojową formę zjednoczenia obu Korei, pomijając wojnę z lat 1950-1953, tzn. liczyła na rozkład Korei Południowej poprzez jej wewnętrzną słabość, która miała doprowadzić do rewolucyjnego wrzenia.
Mirosław Dzielski (1941-1989)
Biogram / Biografia

Mirosław Dzielski (1941-1989)

Autor: Wojciech Paduchowski
Był nietuzinkową postacią. Wyróżniał się w wielkim ruchu społecznym, jakim była „Solidarność”, oryginalną myślą i praktycznym działaniem. Nie należał do czołowych czy też najbardziej znanych ludzi „Solidarności”, ale zapamiętano go jako współtwórcę jednego z oryginalniejszych pomysłów, jak wyprowadzić Polskę z komunizmu.

O refleksji nad znaczeniem uczuć i odpowiedzialnością moralną jednostek poddanych presji historii na przykładzie niezwykłej historii z życia pewnej rodziny.

Autor: Wojciech Paduchowski
Od uroczystego postawienia krzyża do jego obrony – Nowa Huta 1957-1960
Artykuł

Od uroczystego postawienia krzyża do jego obrony – Nowa Huta 1957-1960

Autor: Wojciech Paduchowski
W dniu 17 marca 1957 r. wielotysięczne rzesze wiernych przybyły na skrzyżowanie ulic Karola Marksa i Władimira Majakowskiego. Grupa mężczyzn z Bieńczyc przyniosła w procesji wielki krzyż wykonany przez miejscowego stolarza-rolnika Jana Biernacika.

Partia w hucie

Autor: Janusz Ślęzak, Paweł Mazur, Wojciech Paduchowski
Polowanie na obrońców krzyża
Artykuł

Polowanie na obrońców krzyża

Autor: Wojciech Paduchowski
27 kwietnia 1960 r. w Nowej Hucie doszło do wydarzeń, które przeszły do historii jako walki o Krzyż Nowohucki. W odwecie komunistyczne władze zaplanowały wysiedlenie z dzielnicy tzw. niepożądanego elementu.
Zrobiono z nich czerwonoarmistów. Losy wileńskich i nowogródzkich żołnierzy AK
Artykuł

Zrobiono z nich czerwonoarmistów. Losy wileńskich i nowogródzkich żołnierzy AK

Autor: Wojciech Paduchowski
Latem 1944 r. około sześciu tysięcy żołnierzy Armii Krajowej okręgów wileńskiego i nowogródzkiego zostało rozbrojonych, wywiezionych do Kaługi w ZSRS i wcielonych siłą do 361. zapasowego pułku piechoty Armii Czerwonej.