Proszę czekać,
trwa ładowanie strony...

"…aby każdy okruch historii został uratowany!” - Archiwum Pełne Pamięci

Andrzej Nowak - Niepodległość: warstwy doświadczenia i horyzonty oczekiwań w polskiej myśli politycznej XIX wieku

Autor: Andrzej Nowak
Drogi do Niepodległości
Wywiad

Drogi do Niepodległości

Autor: Filip Gańczak, Andrzej Nowak
Nie powinniśmy przeciwstawiać pracy organicznej powstaniom, a wysiłków dyplomatycznych walce zbrojnej Legionów. Te różne formy starań o niepodległość Polski znakomicie się uzupełniały – mówi prof. Andrzej Nowak w rozmowie z dr. Filipem Gańczakiem

Jakie jest znaczenie i wpływ dobrze prowadzonej polityki historycznej? Jak prowadzona jest polityka historyczna Niemiec, Rosji i Polski? Jakie są cele, różnice i podobieństwa działań tych krajów w tym zakresie?

Autor: Hans-Jürgen Bömelburg, Jan Draus, Andrzej Nowak, Wojciech Roszkowski, Konrad Białecki
Piłsudskiego projekt wschodni
Wywiad

Piłsudskiego projekt wschodni

Autor: Andrzej Nowak, Anna Zechenter
Józef Piłsudski był przekonany, że gnębieni przez moskiewski imperializm Polacy, Litwini i Rusini mogą razem tworzyć ogromną siłę – mówi prof. Andrzej Nowak w rozmowie z Anną Zechenter.

Promocja książki Marka Hańderka „Unia 1940-1948. Dzieje zapomnianego ruchu ideowego”

Autor: Marek Hańderek, Andrzej Nowak, Andrzej Friszke, Rafał Habielski

Z dziejów Polski i Ukrainy w latach 30. i 40. XX wieku: podsumowanie 25 lat współpracy archiwalnej polsko-ukraińskiej

Autor: Andrzej Nowak, Hiroaki Kuromiya, Ołeksandr Łysenko