Proszę czekać,
trwa ładowanie strony...

Czym był eksodus ludności cywilnej w okresie Powstania Warszawskiego? Jaki los spotkał wypędzonych w 1944 roku mieszkańców Warszawy i okolic? Gdzie i w jakich warunkach byli przetrzymywani ludzie po opuszczeniu miasta i czym był obóz Dulag 121?

Autor: Maria Zima-Marjańska, Małgorzata Bojanowska, Agnieszka Praga, Wiesław Jan Wysocki

Jubileusz Prof. Wiesława Jana Wysockiego połączony z wręczeniem księgi pamiątkowej „Maiestati Rei Publicae Poloniae reddere proprium decus / Majestatowi Rzeczypospolitej Polskiej przywrócić własną chwałę”

Nie było Jej, a jest…
Artykuł

Nie było Jej, a jest…

Autor: Wiesław Jan Wysocki
Dwa wydarzenia z przełomu XVIII i XIX stulecia wstrząsnęły Europą – z konsekwencjami do dziś. Pierwsze to ludobójcza w istocie rewolucja we Francji, która bardzo głęboko przeorała mentalność europejską. Drugim natomiast jest upadek Rzeczypospolitej, mocarstwa o – wydawało się – trwałym miejscu w życiu społeczności międzynarodowej.
Polscy duchowni wobec agresji bolszewickiej
Artykuł

Polscy duchowni wobec agresji bolszewickiej

Autor: Wiesław Jan Wysocki
Latem 1920 r. biskupi nie tylko wzywali Polaków do obrony Ojczyzny oraz modlitw o zwycięstwo oręża polskiego, lecz również aktywnie wspierali poczynania władz cywilnych i wojskowych RP. Kapłani zaś służyli walczącym żołnierzom jako kapelani wojskowi.
Powstanie sejneńskie 1919
Artykuł

Powstanie sejneńskie 1919

Autor: Wiesław Jan Wysocki
Na tablicach warszawskiego Grobu Nieznanego Żołnierza upamiętniających chwałę oręża polskiego i momenty narodowych dramatów znajduje się hasło: „Sejny (2–10 i 22 IX 1920)”.
Tajne nauczanie
Artykuł

Tajne nauczanie

Autor: Wiesław Jan Wysocki
Żaden kraj okupowanej i zdominowanej przez III Rzeszę Europy nie mógł się poszczycić tak rozwiniętym systemem konspiracyjnej edukacji jak Polska. Tajne nauczanie objęło swoim zasięgiem ok. 1,5 mln dzieci, ok. 100 tys. młodzieży na poziomie szkoły średniej i wyższej. W pracę dydaktyczną zaangażowanych było kilkadziesiąt tysięcy pedagogów – za tę działalność wielu z nich zapłaciło najwyższą cenę.