Proszę czekać,
trwa ładowanie strony...

„Równia pochyła” PPS-WRN. PPS-WRN na Śląsku PPS w powiatowych ośrodkach miejskich północnej Polski. Represje wobec przeciwników monopartii wśród działaczy PPS w Krośnie i powiecie krośnieńskim.

Autor: Maciej Żuczkowski, Adam Dziuba, Mirosław Golon, Paweł Fornal

„Udzielne księstwo? Relacje między partią komunistyczną a służbami bezpieczeństwa w PRL” [PANEL 2]

Autor: Robert Kolasa, Tomasz Łabuszewski, Mirosław Golon, Marcin Kasprzycki, Sebastian Drabik

Bydgoski Marzec '81 - 40. rocznica rolniczego protestu: O wieś polską wolną, niezależną, samorządną. Od PSL do NSZZ RI „Solidarność” (1944–1989)

Autor: Jarosław Szarek, Mikołaj Bogdanowicz, Wojciech Polak, Mirosław Golon, Katarzyna Maniewska, Magdalena Basińska

Kiedy mocarstwa zachodnie wycofały poparcie dla władz Polski na uchodźstwie? Dlaczego nie reagowały na zbrodnie sowieckich „wyzwolicieli”? Czy Stanisław Mikołajczyk wierzył, że wybory będą wolne i uczciwe?

Autor: Mariusz Wołos, Mirosław Golon

Plany IPN obchodów 50. rocznicy Grudnia ‘70

Autor: Jarosław Szarek, Mirosław Golon, Paweł Skubisz

Polacy i Węgrzy w XX w.: wokół biografii Henryka Sławika – bohatera trzech narodów, Sprawiedliwego wśród wszystkich Narodów

Autor: Tomasz Kurpierz, Michał Przeperski, Mirosław Golon, Miklós Mitrovits, Pál Attila Illés
Powrót Pomorza do Polski – ogromny sukces Niepodległej u progu roku 1920
Artykuł

Powrót Pomorza do Polski – ogromny sukces Niepodległej u progu roku 1920

Autor: Mirosław Golon
Dwa niewielkie, niezwykle urocze i z przebogatą historią pomorskie miasta, Puck i Golub (w 1951 roku powiększony o Dobrzyń i znany dziś pod nazwą: Golub-Dobrzyń), pięknie symbolizują wielkie zwycięstwo polityczne odradzającej się Polski.
Terror Armii Czerwonej i NKWD na ziemiach polskich w latach 1944-1945
Artykuł

Terror Armii Czerwonej i NKWD na ziemiach polskich w latach 1944-1945

Autor: Mirosław Golon
Zwycięstwa Armii Czerwonej zakończyły niemiecką okupację w Polsce, która przyniosła miliony ofiar. Jednak ta sama Armia, w której strukturach znajdowały się policyjne formacje NKWD i Smiersz (kontrwywiad wojskowy), nie przywróciła utraconej niepodległości i nie zapewniła bezpieczeństwa mieszkańcom.

Upamiętnianie Ofiar Zbrodni Pomorskiej. Tarnowskie miejsca pamięci pierwszego transportu Polaków-więźniów do KL Auschwitz. Piłsudski i piłsudczycy w warszawskiej przestrzeni publicznej. Aleja Szucha – miejsce pamięci. Miejsca pamięci o podziemiu niepodległościowym 1945–1955 na północnym Mazowszu. Gasnąca historia – losy pułtuskich pomników i miejsc pamięci

Autor: Mirosław Golon, Paweł Glugla, Adam Stefan Lewandowski, Beata Michalec, Anna Śnieżko, Michał Świdwa