Proszę czekać,
trwa ładowanie strony...

„Polski kryzys” 1980–1981 w dokumentach dyplomacji czechosłowackiej

Autor: Paweł Sztama, Mirosław Szumiło, Antoni Dudek, Przemysław Gasztold

„Z filmoteki bezpieki" odc. 21 - „O nasz spokojny dom"

Autor: Cezary Gmyz, Antoni Dudek

„Z filmoteki bezpieki" odc. 26 - Mordercy muszą zostać ukarani cz. 1

Autor: Cezary Gmyz, Antoni Dudek

„Z filmoteki bezpieki" odc. 27 - Mordercy muszą zostać ukarani cz. 2

Autor: Cezary Gmyz, Antoni Dudek

„Z filmoteki bezpieki" odc. 76 - Polskie protesty przeciwko masakrze na Pl. Tiananmen

Autor: Antoni Dudek, Cezary Gmyz

„Z filmoteki bezpieki" odc. 8. - „ZOMO"

Autor: Cezary Gmyz, Antoni Dudek

„Z filmoteki bezpieki" odc. 86 - Wybory czerwcowe

Autor: Antoni Dudek, Cezary Gmyz

Towarzysze z betonu. Dogmatyzm w PZPR 1980–1990

Autor: Tomasz Kozłowski, Antoni Dudek, Przemysław Gasztold, Andrzej Paczkowski

Czy wiesz, że armia PRL była przygotowywana do udziału w III wojnie światowej? Polscy żołnierze w ramach ofensywy mieli zdobywać RFN, Danię, Holandię i Belgię, a broń jądrowa stanowić miała istotny czynnik walki. Dowiedz się jakie plany operacyjne przygotowywane były dla armii PRL zgodnie z rozkazami Sztabu Generalnego armii ZSRS

Autor: Jarosław Pałka, Antoni Dudek, Jerzy Eisler, Piotr Zaremba

Dlaczego w 1988 r. robotnicy tak licznie zaprotestowali przeciw komunistom? Czy strajki miały poparcie wśród młodzieży? Jaki wpływ miały te protesty na późniejsze zmiany w Polsce?

Autor: Antoni Dudek, Cecylia Kuta, Marcin Wikło

Infiltracja, inwigilacja, szantaż. Jakie były efekty działań SB wobec „Solidarności”? Na czym polegała „operacja ochrona”?

Autor: Antoni Dudek, Grzegorz Majchrzak, Grzegorz Wołk

Jak przebiegała transformacja ustrojowa? Czy w większym stopniu była pochodną sytuacji wewnętrznej w Polsce, czy też tendencji zewnętrznych? Co można zaliczyć do jej osiągnięć? Jakich dopuszczono się zaniedbań i dlaczego?

Autor: Sławomir Cenckiewicz, Antoni Dudek, Andrzej Zybertowicz, Sebastian Pilarski

Jakie mieliśmy i mamy mody historyczne? Co zrobić z zalewem internetowych historyków? Czy historyk ma powinności moralne? Kto czyta naukowe książki historyczne?

Autor: Rafał Dudkiewicz, Antoni Dudek, Krzysztof Rak, Robert Spałek

Kiedy historyk zyskuje dystans do opisywanych wydarzeń? Czy dotykanie współczesnych wydarzeń może sprawić, że padnie zarzut o uprawianiu publicystyki? Gdzie kończy się kronikarstwo a zaczyna historia?

Autor: Antoni Dudek, Rafał Dudkiewicz

Kiedy zapadła decyzja o wprowadzeniu stanu wojennego? Jak władze PRL tworzyły listy osób do internowania? Skąd wzięło się pojęcie „mniejsze zło”? Dlaczego nie ukarano winnych? Na czym polegała operacja „Mewa”?

Autor: Antoni Dudek, Wojciech Polak, Grzegorz Majchrzak, Piotr Brzeziński, Piotr Hac

Kim byli poznańscy kapepowcy? W jaki sposób kreowano kult KPP?

Autor: Antoni Dudek, Paweł Sztama, Przemysław Waingertner, Marcin Jurek
Nowohucka soczewka
Artykuł

Nowohucka soczewka

Autor: Antoni Dudek
„Trzeba powiedzieć, że zagadnienie budowy Nowej Huty przerastało moje siły i dlatego poszedłem po linii najmniejszego oporu i zacząłem komenderować nie tylko aparatem Komitetu i organizacjami partyjnymi, ale i administracją” – składał samokrytykę jeden z budowniczych socjalistycznego miasta.

Obrachunek z dekadą Jaruzelskiego... (cz. 1 konferencji naukowej)

Autor: Antoni Dudek, Jakob Maziarz, Krzysztof Madej, Arkadiusz Gryko, Dariusz Grala

Okrągły stół (odc. 18)

Autor: Antoni Dudek, Cezary Gmyz

Okrągły Stół (odc. 5)

Autor: Antoni Dudek

ORMO (odc. 13)

Autor: Antoni Dudek, Cezary Gmyz

Prof. Roman Bäcker, prof. Antoni Dudek, dr Michał Przeperski, dr hab. Daniel Wicenty i prof. Krzysztof Brzechczyn dyskutują o książce „Transformacja ustrojowa w Polsce. Nowe perspektywy”

Autor: Roman Bäcker, Antoni Dudek, Michał Przeperski, Daniel Wicenty, Krzysztof Brzechczyn
Stan wojenny w Polsce 1981–1983

Stan wojenny w Polsce 1981–1983

Autor: Antoni Dudek
Od wprowadzenia w Polsce stanu wojennego dzieli nas ponad dwadzieścia lat. W tym czasie wyrosło nowe pokolenie Polaków, dla których data 13 grudnia jest równie odległa jak dla innych 1 września czy 11 listopada. Zarazem jednak dla kilku starszych pokoleń Polaków stan wojenny pozostał jednym z najważniejszych wydarzeń w ich biografii. Dlatego temperatura sporów dotyczących okoliczności dramatycznej decyzji gen. Wojciecha Jaruzelskiego jest wciż wysoka.

Stefan Wyszyński, Kazania świętokrzyskie (1974–1976)

Autor: Antoni Dudek, Rafał Łatka, Beata Mackiewicz, Marian Piotr Romaniuk, ks. Dominik Zamiatała, Jan Żaryn, ks. Waldemar Graczyk

Symbioza partii komunistycznej i „bezpieki” – podział ról i bilans zysków. Dyskusja w ramach konferencji naukowej „Udzielne księstwo? Relacje między partią komunistyczną a służbami bezpieczeństwa w PRL”

Zmierzch dyktatury. Polska lat 1986–1989 w świetle dokumentów, t. 1 (lipiec 1986 – maj 1989)

Zmierzch dyktatury. Polska lat 1986–1989 w świetle dokumentów, t. 1 (lipiec 1986 – maj 1989)

Autor: Antoni Dudek
Fala strajków latem 1980 r., a następnie będące jej konsekwencją narodziny Solidarności zapoczątkowały nową, najgłębszą fazę kryzysu państwa komunistycznego w Polsce. Postępujące od 1976 r. załamanie gospodarcze doprowadziło w 1980 r. do destabilizacji systemu politycznego opartego na hegemonicznej pozycji PZPR.
Zmierzch dyktatury. Polska lat 1986–1989 w świetle dokumentów, t. 2 (czerwiec–grudzień 1989)

Zmierzch dyktatury. Polska lat 1986–1989 w świetle dokumentów, t. 2 (czerwiec–grudzień 1989)

Autor: Antoni Dudek
Wyniki pierwszej tury wyborów parlamentarnych 4 czerwca 1989 r. okazały się zaskoczeniem zarówno dla PZPR, jak i Solidarności. W obozie rządzącym opracowano wiele analiz przyczyn klęski wyborczej (dok. nr 103, 108), ale znacznie istotniejsze były napływające do MSW i KC PZPR informacje świadczące o tym, że proces ewolucyjnej zmiany ustroju, zaplanowany przy okrągłym stole na kilka lat, nabierze tempa (dok. nr 90–94, 96, 98–99). O ile przed wyborami wydawało się, że zarówno stanowisko prezydenta, jak i misja tworzenia nowego rządu będą zarezerwowane dla ludzi z PZPR, o tyle po 4 czerwca nie było to już takie pewne.