Proszę czekać,
trwa ładowanie strony...

Armia Krajowa. Wojsko wolnej Polski

Armia Krajowa. Wojsko wolnej Polski

Dodatek prasowy IPN do tygodnika „Gość Niedzielny” z 25 września 2022 z okazji 80. rocznicy powstania Armii Krajowej

Brygada „Łupaszki” wciąż w polu... 5 Brygada Wileńska AK na Pomorzu, Warmii i Mazurach 1945–1947 (z cyklu Dopalanie Kresów)

Autor: Tomasz Łabuszewski, Piotr Niwiński, Kazimierz Krajewski, Jędrzej Lipski

Co robić? - między dwoma wrogami, dwoma okupantami: polska konspiracja na Kresach RP i Polskie Państwo Podziemne wobec ataku Niemiec na ZSRS w 1941 r.

Autor: Maciej Żuczkowski, Piotr Niwiński
Czy przestała istnieć
Artykuł

Czy przestała istnieć

Autor: Piotr Niwiński
Często używany argument, że 19 stycznia 1945 r. Armia Krajowa przestała istnieć, a dalej działały już tylko grupki zdeterminowanych osób, irracjonalnie myślących o zwycięstwie nad Związkiem Sowieckim, jest z samego założenia nieprawdziwy.

Czy tzw. wybory 19 stycznia 1947 r. były naprawdę wyborami? Czy znamy ich prawdziwe wyniki? Dlaczego komunistyczne władze ogłosiły tzw. amnestię i jaki był jej cel?

Autor: Adam Dziuba, Filip Musiał, Maciej Korkuć, Piotr Niwiński

Dyskusja o działalności wywiadowczej Sergiusza Piaseckiego, jego życiu w Wilnie, pracy w konspiracji i wykonywaniu wyroków na zdrajcach Polski.

Autor: Piotr Niwiński, Ryszard Oleszkowicz, Tomasz Balbus, Marcin Marczak
Eksterytorialny Okręg Wileński
Artykuł

Eksterytorialny Okręg Wileński

Autor: Piotr Niwiński
W obliczu wysiedleń ludności i sukcesów sowieckiego aparatu bezpieczeństwa Komenda Okręgu Wileńskiego AK postanowiła przerzucić partyzantów na bezpieczniejsze tereny i odbudować swe struktury w Polsce centralnej.
Gimnazjalny patriotyzm
Artykuł

Gimnazjalny patriotyzm

Autor: Piotr Niwiński
Harcerstwo odegrało poważną rolę w kształtowaniu pokolenia, które miało odegrać niepoślednią rolę w drugowojennym dramacie walki o wolną Polskę. Nierzadko jego członkowie służbę ojczyźnie musieli pełnić z bronią w ręku. Nie inaczej było z członkami tzw. „harcerskiego plutonu” 3. Wileńskiej Brygady AK.
Harcerskie wychowanie
Artykuł

Harcerskie wychowanie

Autor: Piotr Niwiński
W momencie wybuchu II wojny światowej w dorosłość wkraczali Polacy urodzeni już w odrodzonej Rzeczpospolitej. Ich postawa i zaangażowanie w działalność niepodległościową nie tylko stanowi piękne świadectwo ich osobistego poczucia obowiązku, ale i skuteczności systemów wychowania, które podjęły się ich kształtowania.

Historia w obrazie: „Łupaszka”

Autor: Łukasz Łuczewski, Mariusz Bryl, Piotr Niwiński, Maciej Korkuć, Tomasz Cieślak

Historycy o Armii Krajowej - debata

Autor: Waldemar Grabowski, Piotr Niwiński, Bogdan Chrzanowski, Andrzej Chmielarz

Jak funkcjonowało BiP KG AK w poszczególnych okręgach AK oraz na szczeblu centralnym? Jakie były nastroje w społeczeństwie polskim pod koniec 1944 roku? Jak wyglądała działalność propagandowa w okręgach WiN?

Autor: Tomasz Łabuszewski, Andrzej Chmielarz, Paweł Fornal, Michał Wenklar, Piotr Niwiński
Lidia Lwow-Eberle
Biogram / Biografia

Lidia Lwow-Eberle

Autor: Piotr Niwiński
Dla współtowarzyszy broni – „Ewa”, „Lala”; dla mjr. Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki” – miłość jego życia; dla nas, badaczy dziejów najnowszych Polski i szerokiego grona miłośników walk o niepodległość – kobieta symbol, i to w wielu wymiarach.

O działalności wywiadowczej i kontrwywiadowczej Armii Krajowej

Autor: Bogdan Chrzanowski, Piotr Niwiński, Witold Gadowski
Obowiązek wobec Polski
Artykuł

Obowiązek wobec Polski

Autor: Piotr Niwiński
Wśród osób, o których pamięć miała zgodnie z wolą komunistów zniknąć, znalazł się Edmund Bukowski. Niezmiernie aktywny i oddany sprawie niepodległości Polski żołnierz.
Ostatni rozkaz
Artykuł

Ostatni rozkaz

Autor: Piotr Niwiński
Rozkaz gen. Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka” do żołnierzy Armii Krajowej z 19 stycznia 1945 r. nie nakazywał zaprzestania walki o wyzwolenie kraju.
Piotr Niwiński

Piotr Niwiński

Autor: Piotr Niwiński
Urodzony w 1966 r., historyk i politolog, dr hab., pracownik Oddziału IPN w Gdańsku i profesor Uniwersytetu Gdańskiego. Autor książki Okręg Wileński AK 1944–1948 (1999); współautor książek: Żołnierze Wyklęci. Antykomunistyczne podziemie zbrojne po 1944 roku (1999, 2002, 2013); Atlas polskiego podziemia niepodległościowego 1944–1956 (2007).
Podziemie niepodległościowe na Pomorzu
Artykuł

Podziemie niepodległościowe na Pomorzu

Autor: Piotr Niwiński
Na Pomorzu ruch niepodległościowy odrodził się wkrótce po rozwiązaniu Armii Krajowej. Wykorzystywał on struktury Polskiego Państwa Podziemnego z czasu okupacji niemieckiej oraz napływ siatek konspiracyjnych i samoorganizujących się mas żołnierzy, zmuszonych do migracji z innych obszarów Polski.

Pomorskie organizacje Polskiego Państwa Podziemnego (panel II konferencji „PPP na Pomorzu”)

Autor: Mateusz Kubicki, Krzysztof Filip, Dawid Chomej, Andrzej Gąsiorowski, Piotr Niwiński
Powstanie Armii Krajowej
Artykuł

Powstanie Armii Krajowej

Autor: Piotr Niwiński
27 września kojarzy się z Armią Krajową: jest to Dzień Polskiego Państwa Podziemnego, święto żołnierzy AK. W istocie jest tego dnia powołano pierwszą ogólnopolską organizację konspiracyjną, podporządkowaną Rządowi RP – Służbę Zwycięstwu Polski.

Prezentacja wspomnień Dalii Grinkevičiūtė "Litwini nad Morzem Łaptiewów"

Autor: Jarosław Szarek, Piotr Niwiński, Arūnas Bubnys, Kamil Pecela, Adam Hlebowicz, Eduardas Borisovas

Warsztat pracy historyka i jego rola w społeczeństwie

Autor: Mariusz Wołos, Marek Kornat, Eugeniusz Cezary Król, Grzegorz Berendt, Piotr Niwiński, Jan Hlebowicz
Wileński i Nowogródzki Okręg AK w walce z władzą sowiecką 1944-1945
Artykuł

Wileński i Nowogródzki Okręg AK w walce z władzą sowiecką 1944-1945

Autor: Piotr Niwiński
7 lipca 1944 r. oddziały Armii Krajowej Okręgu Wileńskiego i Nowogródzkiego rozpoczęły operację „Ostra Brama” – akcję mającą na celu opanowanie Wilna. Po 6 dniach ciężkich zmagań, po włączeniu się do walki Armii Czerwonej, Wilno zostało zajęte.

Wileńskie Brygady Armii Krajowej

Autor: Jolanta Szyłkowska, Dariusz Rogut, Piotr Niwiński, Anna Zarzycka

Wilno i Wileńszczyzna - Stolicy. Teren wobec Powstania Warszawskiego

Autor: Piotr Niwiński

WiN: czy konspiracja cywilna miała szansę powodzenia?

Autor: Wojciech Frazik, Tomasz Łabuszewski, Piotr Niwiński, Filip Musiał
Wyklęci Niezłomni 1944-1963

Wyklęci Niezłomni 1944-1963

Autor: Tomasz Łabuszewski, Piotr Niwiński, Piotr Szubarczyk
Po latach trwania systemu politycznego zniewolenia Polski i zmowy milczenia o niezłomnych bohaterach nienazwanego jeszcze powstania nadszedł czas Żołnierzy Niezłomnych.

Wyklęci, zapominani?

Autor: Piotr Niwiński, Waldemar Szczuka, Krzysztof Drażba, Krzysztof Kornacki, Jan Hlebowicz, Krzysztof Ławrukajtis

Wyklęci: fakty i mity

Autor: Paweł Skubisz, Maciej Korkuć, Piotr Niwiński

Zbrodnia w Ponarach w latach 1941-1944

Autor: Anna Zarzycka, Piotr Niwiński, Edward Zujewicz
Zygmunt Błażejewicz „Zygmunt”
Artykuł

Zygmunt Błażejewicz „Zygmunt”

Autor: Piotr Niwiński
Przyszły dowódca 1. szwadronu 5. Brygady Wileńskiej AK z konspiracją związał się w listopadzie 1939 r., a walkę zakończył dopiero w październiku roku 1945, przedzierając się na Zachód. Jego szlak bojowy pokazuje głębie dramatu, którym były dla naszej części Europy traumatyczne wydarzenia II wojny światowej.

Żołnierze Wyklęci w świetle źródeł historycznych

Autor: Piotr Niwiński, Daniel Sieczkowski