Proszę czekać,
trwa ładowanie strony...

„Migawki z okupowanej Warszawy” - rok 1940

Autor: Tomasz Łabuszewski, Michał Zarychta, Maciej Żuczkowski, Robert Spałek, Elżbieta Kowalczyk
„Stefan” – jeden z „Wyklętych”
Artykuł

„Stefan” – jeden z „Wyklętych”

Autor: Tomasz Łabuszewski
Spośród wszystkich konspiratorów tworzących zbiorowość Żołnierzy Wyklętych najtragiczniejszą – mimo wielokrotnie dawanego świadectwa bohaterskiej postawy – byli żołnierze konspiracji kresowej. Jedną z postaci z tego kręgu był Stefan Pabiś „Stefan”, żołnierz ZWZ-AK-WiN z powiatu wołkowyskiego.

„Tylko prasa tajna może bez ogródek pobudzać i zespalać ducha oporu i wolę bezkompromisowego dążenia do wolności”. Prasa konspiracyjna odgrywała niebagatelną rolę w podtrzymywaniu postaw patriotycznych i ducha oporu w polskim społeczeństwie

Autor: Tomasz Łabuszewski, Dorota Jastrzębska-Golonka, Mirosław Surdej, Michał Ostapiuk, Kazimierz Krajewski

„Udzielne księstwo? Relacje między partią komunistyczną a służbami bezpieczeństwa w PRL” [PANEL 2]

Autor: Robert Kolasa, Tomasz Łabuszewski, Mirosław Golon, Marcin Kasprzycki, Sebastian Drabik

Obszar Zachodni Zrzeszenia WiN 1945

Autor: Kazimierz Krajewski, Tomasz Łabuszewski, Sebastian Kaniewski

Akcje propagandowo-informacyjne Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość oraz Ruchu Oporu Armii Krajowej

Autor: Tomasz Łabuszewski

Armia Krajowa – armia inna niż wszystkie

Autor: Andrzej Chmielarz, Tomasz Łabuszewski, Kazimierz Krajewski, Bartłomiej Szyprowski, Jacek Persa, Bartłomiej Grzegorczyk
Armia Krajowa – armia inna niż wszystkie
Artykuł

Armia Krajowa – armia inna niż wszystkie

Autor: Tomasz Łabuszewski
Armia Krajowa to niewątpliwie fenomen w skali europejskiej, powód do dumy dla każdego Polaka zainteresowanego historią własnego kraju, to wreszcie źródło, z którego etosu czerpać powinny kolejne pokolenia.

Atlas polskiego antykomunistycznego podziemia niepodległościowego 1944–1956

Autor: Sławomir Poleszak, Rafał Wnuk, Maciej Korkuć, Tomasz Łabuszewski, Marek Wierzbicki

Brygada „Łupaszki” wciąż w polu... 5 Brygada Wileńska AK na Pomorzu, Warmii i Mazurach 1945–1947 (z cyklu Dopalanie Kresów)

Autor: Tomasz Łabuszewski, Piotr Niwiński, Kazimierz Krajewski, Jędrzej Lipski

Był prawie rówieśnikiem odrodzonego w 1918 r. Państwa Polskiego. I to właśnie tamta Rzeczypospolita ukształtowała go i uczyniła swoim wiernym synem i obrońcą. Poznaj Józefa Bandzo – bohaterskiego żołnierza Wileńskich Brygad AK i animatora przywracania prawdy o Żołnierzach Niezłomnych!

Autor: Marzena Kruk, Tomasz Łabuszewski, Tomasz Balbus
Czerwona mapa Warszawy
Artykuł

Czerwona mapa Warszawy

Autor: Tomasz Łabuszewski
Hekatomba Powstania, zniszczenie blisko 70% zabudowy lewobrzeżnej części stolicy, śmierć podczas wojny kilkuset tysięcy jej mieszkańców sprawiły, iż po 1945 r. warszawiakom trudno było sobie wyobrazić kolejne wielkie nieszczęścia, które mogły ich jeszcze dotknąć. Czas pokazał, że bardzo się mylili.

Czym była Armia Krajowa? Jaka była jej rola w Polskim Państwie Podziemnym? Czym wyróżniała się spośród innych konspiracyjnych formacji w Polsce i w Europie?

Autor: Filip Musiał, Tomasz Łabuszewski, Dawid Golik, Marek Jedynak

Gdzie w Warszawie prowadzono antykomunistyczną konspirację niepodległościową? Czy możliwe jest stworzenie mapy Warszawy przedstawiającej jej skalę?

Autor: Tomasz Łabuszewski

Inna niż wszystkie. Armia Krajowa

Autor: Kazimierz Krajewski, Andrzej Chmielarz, Bartłomiej Szyprowski, Maciej Korkuć, Tomasz Łabuszewski

Jak funkcjonowała prasa organizacji poakowskich na Białostocczyźnie? Jak wyglądał kolportaż prasy podziemnej na terenie Obszaru Zachodniego WiN oraz w Bydgoszczy? Kto odpowiadał za działalność propagandową DSZ-WiN na terenie Inspektoratu Radzyńskiego?

Autor: Kazimierz Krajewski, Tomasz Łabuszewski, Alicja Paczoska-Hauke, Dariusz Magier, Mariusz Bechta

Jak funkcjonowało BiP KG AK w poszczególnych okręgach AK oraz na szczeblu centralnym? Jakie były nastroje w społeczeństwie polskim pod koniec 1944 roku? Jak wyglądała działalność propagandowa w okręgach WiN?

Autor: Tomasz Łabuszewski, Andrzej Chmielarz, Paweł Fornal, Michał Wenklar, Piotr Niwiński

Jak powstały wystawa i album „Ukradzione dzieciństwo”? Jakie były losy dzieci w czasie okupacji niemieckiej i sowieckiej oraz po ich zakończeniu? Jaką wartość mają świadectwa tych dzieci? Czy ich problemy były dostrzegane w historiografii, psychologii, literaturze?

Autor: Rafał Dudkiewicz, Tomasz Ochinowski, Edyta Gula, Tomasz Łabuszewski

Jak przebiegła Akcja AB - jedna z tysięcy niemieckich zbrodni na Polakach podczas II wojny? Ile ofiar pochłonęła? Gdzie odbywały się egzekucje? Czy ukarano zbrodniarzy?

Autor: Tomasz Łabuszewski

Jak rozwijała się konspiracja antykomunistyczna poza Warszawą? Jakie organizacje do niej należały? Na czym polegała ich działalność?

Autor: Tomasz Łabuszewski

Katownia przy Strzeleckiej 8

Kiedy i dlaczego utworzono Kierownictwo Dywersji Komendy Głównej AK? Jaka była jego struktura? Kto nim kierował? Na czym polegała jego działalność? Jakie akcje organizowały oddziały Kedywu? Jaki los spotkał żołnierzy oddziałów Kedywu?

Autor: Tomasz Łabuszewski, Kazimierz Krajewski, Henryk Piskunowicz, Bartłomiej Szyprowski

Konspiracja i opór społeczny w Polsce 1944–1956. Słownik biograficzny, t. VI

Autor: Tomasz Łabuszewski, Kazimierz Krajewski, Filip Musiał

Książki i filmy losach szpiegów i agentów cieszą się dużą popularnością. Jednak na ile przedstawiony w nich obraz uznać można za prawdziwy? Czy Polki angażowały się w działania wywiadu oraz w konspirację? Co tak naprawdę wiemy o Krystynie Skarbek?

Autor: Karolina Wanda Olszowska, Tomasz Łabuszewski, Paweł Skubisz

Ludwig Hahn – szef policji bezpieczeństwa w Dystrykcie Warszawskim w latach 1941-1944 był odpowiedzialny za tysiące zbrodni popełnionych z jego rozkazu: deportację ok. 300 tys. warszawskich Żydów do obozu zagłady w Treblince, likwidację getta w okupowanej Warszawie i i mordy na ludności w czasie Powstania Warszawskiego.

Autor: Tomasz Łabuszewski
Memoriał Zrzeszenia WiN do Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych

Memoriał Zrzeszenia WiN do Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych

Autor: Wojciech Frazik, Tomasz Łabuszewski
Siedemdziesiąt lat temu powstało Zrzeszenie „Wolność i Niezawisłość”. Była to największa organizacja antykomunistycznego podziemia, utworzona na bazie struktur Armii Krajowej. Jej założyciele wprost odwoływali się do testamentu Polski Podziemnej, pragnąc walczyć o realizację jego ideałów.

Miejsca pamięci na mapie współczesnej narracji historycznej - dyskusja

Autor: Rafał Dudkiewicz, Tomasz Łabuszewski, Karol Mazur, Tomasz Karasiński

Niepodległościowe siatki wywiadowcze po II wojnie światowej

Autor: Witold Gadowski, Tomasz Łabuszewski, Witold Bagieński
Nowe spojrzenie na WiN
Artykuł

Nowe spojrzenie na WiN

Autor: Tomasz Łabuszewski
W 1990 r. śp. prof. Janusz Kurtyka, jeden z pionierów badań nad Zrzeszeniem „Wolność i Niezawisłość”, opublikował w „Zeszytach Historycznych” przełomowy artykuł Na szlaku AK – „NIE”, DSZ, WiN, w którym pierwszy raz ukazał ciągłość konspiracyjną nurtu poakowskiego, obejmującą lata powojenne.

Od referendum do sfałszowanych wyborów: 1946 - 1947. Proces przejmowania władzy przez komunistów w Polsce

Autor: Karol Polejowski, Wojciech Frazik, Tomasz Łabuszewski, Piotr Zaremba
Operacja „Zachód”
Artykuł

Operacja „Zachód”

Autor: Kazimierz Krajewski, Tomasz Łabuszewski
Konspiracyjna ewakuacja AK-owców z ziem północno-wschodnich II RP przeprowadzona między majem 1945 a marcem 1946 r. to epopeja tragiczna. Uratowała życie ponad czterem tysiącom żołnierzy, którzy na zawsze opuścili rodzinne strony, ale położyła kres zbrojnej walce o zachowanie polskości na Wschodzie.
Polskie powstanie antykomunistyczne
Artykuł

Polskie powstanie antykomunistyczne

Autor: Tomasz Łabuszewski
Powstanie to – jak głosi słownik PWN – „zbrojne wystąpienie narodu lub jakiejś grupy w obronie swojej wolności”.

Polskość Nowogródczyzny: Kresowe rezydencje. Zamki, pałace i dwory na dawnych ziemiach wschodnich II RP, t. 2... (z cyklu Dopalanie Kresów)

Autor: Tomasz Łabuszewski, Kazimierz Krajewski, Grzegorz Rąkowski, Tomasz Krzywicki

Prezentacja książki: „Listy amerykańskie 1953–1983 Stefana Korbońskiego”

Autor: Roman Rybicki, Bartosz Nowożycki, Wojciech Roszkowski, Mateusz Szpytma, Tomasz Łabuszewski

Przez Morze Czerwone - Rzeczpospolita Polska na Uchodźstwie 1945 - 1990

Autor: Tomasz Łabuszewski

Ruch Oporu Armii Krajowej

Autor: Rafał Dudkiewicz, Kazimierz Krajewski, Tomasz Łabuszewski

Setki tytułów prasy wydawanej w latach 40. przez różne organizacje konspiracyjne są dzisiaj widomym świadectwem komunistycznych fałszerstw wyborczych oraz tysięcy zbrodni popełnionych przez UBP, MO, KBW w okupowanej przez sowietów Polsce

Autor: Kazimierz Krajewski, Paweł Wąs, Tomasz Krok, Tomasz Łabuszewski
Sowiecka „operacja polska” 1944–1945
Artykuł

Sowiecka „operacja polska” 1944–1945

Autor: Tomasz Łabuszewski
Charakterystycznym elementem prawie każdej okupacji był i jest do dzisiaj wrogi stosunek sił okupacyjnych do narodów podbitych, widoczny zwłaszcza w czasie pierwszej światowej wojny totalnej, jaką była II wojna światowa. Wynikał on z bardzo różnych powodów: politycznych, ideowych, rasowych, uwarunkowań historycznych i ekonomicznych.

Stefan Szmakfefer: człowiek widmo

Autor: Tomasz Łabuszewski
Strzelecka 8 - kamienica inna niż wszystkie?
Artykuł

Strzelecka 8 - kamienica inna niż wszystkie?

Autor: Tomasz Łabuszewski
W październiku 1948 r. Stołeczna Rada Warszawy na wniosek Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego pozbawiła Z. Jórskiego prawa własności do kamienicy przy ul. Strzeleckiej 8. Stała się ona na powrót zwyczajnym budynkiem mieszkalnym… dla funkcjonariuszy komunistycznego aparatu bezpieczeństwa.
Tajemnica aresztowania Witolda Pileckiego
Artykuł

Tajemnica aresztowania Witolda Pileckiego

Autor: Tomasz Łabuszewski
Od kiedy Witold Pilecki powrócił na należne mu miejsce polskiego bohatera narodowego sprawa kulis jego aresztowania budzi wśród badaczy duże zainteresowanie. Problem w tym, iż znalezienie odpowiedzi na pytanie: Kto zdradził?, wcale nie jest takie proste.

Targowiczanie także świetnie mówili po polsku: okupacja, kolaboracja i opór, który zostanie wyklęty

Autor: Marcin Zaborski, Kazimierz Krajewski, Tomasz Łabuszewski
Tomasz Łabuszewski

Tomasz Łabuszewski

Urodzony w 1966 r., historyk, dr, naczelnik Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Warszawie. Autor książek: (z K. Krajewskim) „Łupaszka”, „Młot”, „Huzar”. Działalność 5 i 6 Brygady Wileńskiej AK (1944–1952) (2002); (z K. Krajewskim i P. Niwińskim) Brygady „Łupaszki”. 5 i 6 Wileńska Brygada AK w fotografii 1943–1952 (2010); Rzeczpospolita utracona / A Republic Lost (2011); (red. naukowa) Śladami zbrodni. Przewodnik po miejscach represji komunistycznych lat 1944–1956 (2012) i in.

W kamienicy przy ulicy Strzeleckiej 8 w Warszawie w latach 1944–1945 mieściła się Kwatera Główna NKWD w Polsce. W latach 1945–1948 w budynku tym znajdował się areszt Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego.

Autor: Tomasz Trzaska, Tomasz Łabuszewski
W kręgu tzw. wojny domowej
Artykuł

W kręgu tzw. wojny domowej

Autor: Tomasz Łabuszewski
Jednym z najważniejszych aksjomatów związanych z historią powojennego podziemia, ukutą i utrwaloną przez komunistyczną propagandę był mit o tzw. wojnie domowej. Pozwalał on przedstawiać polskie siły komunistyczne jako równoprawnego konkurenta w walce o władze w powojennej Polsce.

Warszawa na mapie polskiej antykomunistycznej konspiracji niepodległościowej

Autor: Kazimierz Krajewski, Tomasz Łabuszewski, Marta Milewska
Warszawa w objęciach Wielkiego Brata
Artykuł

Warszawa w objęciach Wielkiego Brata

Autor: Tomasz Łabuszewski
Warszawa była dla Józefa Stalina i polskich komunistów miejscem wyjątkowym przede wszystkim z tego powodu, że tu znajdowały się wszystkie centralne aktywa Polskiego Państwa Podziemnego – Komenda Główna Armii Krajowej, Delegatura Rządu i Rada Jedności Narodowej.

Warszawa, Strzelecka 8 – wirtualne zwiedzanie miejsca kaźni dokonywanych przez sowietów i ich kolaborantów na Polakach

Autor: Tomasz Łabuszewski
Wielki szczęściarz. Józef Bandzo (1923–2016)
Biogram / Biografia

Wielki szczęściarz. Józef Bandzo (1923–2016)

Autor: Tomasz Łabuszewski
Kapitan Józef Bandzo „Jastrząb” uczestniczył w wielu akcjach bojowych, m.in. zdobywał powiatowe miasto Nowe Troki i brał udział w ataku na Wilno w trakcie operacji „Ostra Brama”. W 1945 r. dołączył do 5. Wileńskiej Brygady AK mjr. Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki”, gdy walczyła na ziemi białostockiej.

WiN: czy konspiracja cywilna miała szansę powodzenia?

Autor: Wojciech Frazik, Tomasz Łabuszewski, Piotr Niwiński, Filip Musiał
Wyklęci Niezłomni 1944-1963

Wyklęci Niezłomni 1944-1963

Autor: Tomasz Łabuszewski, Piotr Niwiński, Piotr Szubarczyk
Po latach trwania systemu politycznego zniewolenia Polski i zmowy milczenia o niezłomnych bohaterach nienazwanego jeszcze powstania nadszedł czas Żołnierzy Niezłomnych.

Wyzwolenie czy zniewolenie?

Autor: Tomasz Łabuszewski

Zdrajcy i czy już zdrajcy? Konfidenci, agentura wpływu, ubecy - o ludziach (sowieckich), którzy niszczyli II Konspirację

Autor: Tomasz Łabuszewski, Kazimierz Krajewski, Rafał Dudkiewicz

Zrzeszenie „Wolność i Niezawisłość”: niepodległość - cele - rzeczywistość

Autor: Tomasz Łabuszewski, Kazimierz Krajewski, Andrzej Chmielarz, Marta Milewska