Proszę czekać,
trwa ładowanie strony...

Quiz o wielkich Polakach. „Nie lękajcie się!” – Jan Paweł II

Średnie wyniki

* Formularz został wypełniony przez 211 osób

Jedną z ważniejszych postaci Kościoła katolickiego w Polsce XX wieku był metropolita krakowski Adam Stefan Sapieha. Gdy w maju 1938 r. przybył do Wadowic z duszpasterską wizytacją, w imieniu miejscowych uczniów witał go młody Wojtyła. Przemówienie niespełna 18-letniego Karola zwróciło uwagę hierarchy. Zapytał się jego katechety o pomaturalne plany zdolnego ucznia, mając nadzieje, że może ten planuje posługę duchowną. Usłyszał, że młody Wojtyła zamierza studiować:

W kwietniu 1929 r. zmarła Emilia Wojtyłowa. Młody Karol przeżył ciężko śmierć matki i jeszcze bardziej zbliżył się do starszego brata Edmunda, który był lekarzem. Niestety, ten zaraził się szkarlatyną od chorej pacjentki i zmarł w 1932 r. Do końca życia Karol Wojtyła przechowywał pamiątkę po bracie, czyli:

Wybuch wojny i okres niemieckiej okupacji Karol Wojtyła spędził w Krakowie. Zaangażował się wówczas w działalność pewnej grupy teatralnej, której członkowie szczególną rolę w sztuce przypisywali mowie scenicznej i wartości słowa. Zakazany przez Niemców polski repertuar wystawiali potajemnie, czyniąc z kultury jedną z form oręża w walce z okupantem. Zespół ten przeszedł do historii pod nazwą:

Naukę w seminarium Karol Wojtyła duchownym odbył w trudnych warunkach niemieckiej okupacji i początków instalowania przez Sowietów komunistycznej dyktatury. Prymicja (czyli pierwsza msza) młodego kapłana odbyła się 1 XI 1946 r. w:

Młody kapłan Wojtyła został skierowany na studia do Rzymu. Po powrocie do kraju udał się na na swoją pierwszą parafię:

Karol Wojtyła został w 1958 r. biskupem pomocniczym w archidiecezji krakowskiej. Sześć lat później jako arcybiskup metropolita objął opiekę duszpasterską nad Kościołem krakowskim. Decyzją papieża Pawła VI został kreowany (mianowany) kardynałem w:

16 X 1978 r. Karol Wojtyła został wybrany 264. papieżem i przyjął imię Jan Paweł II. Jako pasterz katolików na całym świecie postanowił kontynuować rozpoczęte przez Pawła VI wizyty apostolskie w różnych miejscach świata. W pierwszą podróż wyruszył do:

Polski papież po raz pierwszy przybył do ojczyzny w 1979 r. Obawy rządzących krajem komunistów, że wywoła to wielkie poruszenie w społeczeństwie, a w spotkaniach z Ojcem Świętym wezmą udział miliony, w pełni się sprawdziły. Nie była to jedyna podróż do Polski w czasach komunistycznej dyktatury. Ostatni raz papież rzucił wyzwanie reżimowi przybywając do ojczyzny w:

Po upadku systemu komunistycznego papież dążył do uporządkowania sytuacji Kościoła katolickiego w Polsce. W związku z tym w 1992 r. wydał bullę „Totus Tuus Poloniae populus” ustalającą nowy podział terytorialny i ustanawiający 13 metropolii, 14 archidiecezji i 25 diecezji. Ponadto mocą tego dokumentu tytuł prymasa Polski:

W 1995 r. Polską rządzili postkomuniści, którzy starali się utrzymać poparcie m.in. poprzez wykorzystanie haseł antyklerykalnych i antykościelnych. Podpisany w 1993 r. przez rząd Hanny Suchockiej konkordat ze Stolicą Apostolską wciąż nie był ratyfikowany. W tej sytuacji Jan Paweł II nie mógł przybyć z oficjalną wizytą do ojczyzny. Chcąc jednak utrzymać zwyczaj odwiedzania Polski co cztery lata:

„Tam bowiem, gdzie panują swobody obywatelskie i gdzie zagwarantowana jest wolność religijna, wiara może jedynie zyskać na żywotności, podejmując wyzwanie niewiary. Ateizm zaś może rozpoznać swe ograniczenia tylko w zestawieniu z wyzwaniem wiary.” Te zdania Jan Paweł II wypowiedział na forum:

Ilu Polaków wyniósł na ołtarze Jan Paweł II?

Wśród licznych współpracowników polskiego papieża kilkunastu można uznać za szczególnie bliskich, z którymi Jan Paweł II utrzymywał stały kontakt i konsultował wiele decyzji i wystąpień. Wśród nich był wieloletni prefekt Kongregacji Nauki Wiary i dziekan Kolegium Kardynalskiego:

Jan Paweł II odbył ponad sto podróży. Najczęściej odwiedzał swoją ojczyznę. Do Polski przybywał 9 razy. A które kraje są kolejne na liście papieskich wizyt (po siedem razy)?

Na spotkania z papieżem przybywały niejednokrotnie tłumy. Kilkakrotnie w Polsce w mszach papieskich uczestniczyło ponad milion osób. Jednak największe zgromadzenie ludzi z udziałem Jana Pawła II (między 4 a 5 milionów) miało miejsce w:

Śmierć Jana Pawła II 2 IV 2005 r. poruszyła cały świat. Ludzie wszystkich narodowości i różnych wyzwań pragnęli oddać hołd zmarłemu papieżowi. 8 kwietnia uroczystości pogrzebowe w telewizji oglądały 2 miliardy. Do Rzymu pożegnać papieża przybyło blisko 4 miliony osób. Symbolem tamtego dnia zostały transparenty i okrzyki z hasłem „Santo Subito!” („Święty Natychmiast!”). Już miesiąc później, decyzją nowego papieża Benedykta XVI, odstąpiono od minimalnego pięcioletniego okresu oczekiwania od śmierci do rozpoczęcia procesu wyniesienia na ołtarze. Dzięki temu: