Proszę czekać,
trwa ładowanie strony...

Polskie czerwce

Średnie wyniki

* Formularz został wypełniony przez 159 osób

Odrodzona w listopadzie 1918 r. Rzeczpospolita musiała podjąć walkę o ukształtowanie większości swoich granic. Obok wysiłku zbrojnego równie ważne były zabiegi dyplomatyczne. 28 czerwca 1919 r. podpisany został Traktat Wersalski ustanawiający porządek w Europie po I wojnie światowej. W imieniu Polski podpisy pod nim złożyli:

II Rzeczpospolita, mimo wielu widocznych sukcesów w budowie państwa, borykała się z ogromnymi problemami, których rozwiązaniu nie sprzyjała atmosfera ciągłego sporu politycznego i częstych zmian ekip rządowych. Po przesileniu politycznym, jakim był tzw. przewrót majowy, doszło do zmian także na najwyższym urzędzie w państwie. 1 czerwca 1926 r. Zgromadzenie Narodowe wybrało na prezydenta Ignacego Mościckiego. Jego głównym kontrkandydatem był popierany przez obóz narodowy:

Dwadzieścia lat istnienia II RP dało także efekt w postaci pierwszego od półtora wieku pokolenia Polaków, które wzrastało w niepodległej ojczyźnie. Symbolem dramatu tej generacji stało się, często przewijające się w kulturze w sposób niemal symboliczny, ostatnie lato Niepodległej – wakacje 1939 r. Do tej narracji, nagle przerwanych młodzieńczych radości i planów, nawiązuje na swych pierwszych stronach powieść:

Po podbiciu Polski w 1939 r. przez hitlerowskie Niemcy i Związek Sowiecki na okupowanym terytorium III Rzesza przystąpiła do realizacji obłąkańczego planu Zagłady. Powstają getta, do których trafia nieludzko traktowana ludność żydowska, wznoszone są pierwsze obozy, które wkrótce zyskają przerażające miano obozów śmierci. 14 czerwca 1940 r. Niemcy wysłali do Auschwitz pierwszy masowy transport więźniów, który przybył:

W 1945 r. miliony Polaków doświadczyło nowego totalitaryzmu, tym razem z nadania Moskwy. To właśnie do stolicy imperium Stalina uprowadzeni zostali przywódcy Polski Podziemnej, gdzie w dniach 18-21 czerwca 1945 r. urządzono im procesową farsę i skazano na więzienie. Wśród opisów tego wydarzenia pojawiło się i takie zdanie: „Było, jak sądzę, rzeczą konieczną, aby Polakom pokazać raz na zawsze, że (...) ideę orientacji polsko-niemieckiej należy natychmiast wykorzenić”. Pochodzi ono z:

Pod koniec czerwca 1956 r. w Poznaniu dochodzi do strajków, masowych protestów i demonstracji. Stłumione brutalnie przez siły wojskowe powstanie było pierwszym polskim antykomunistycznym protestem robotniczym na tak dużą skalę. Symbolem Poznańskiego Czerwca stały się nie tylko miejsca wystąpień i późniejszych upamiętnień, wiersz Kazimiery Iłłakowiczówny, ale też przemówienie pt. „Poznań” na wiecu poparcia dla protestujących Polaków zorganizowanym przez francuskich socjalistów, wygłoszone przez:

Czerwiec to także czas, kiedy odbywają się wielkie wydarzenia sportowe. Niektóre z nich są pamiętane przez dekady. Tak jest m.in. z historycznym zwycięstwem Polaków nad reprezentacją Anglii w 1973 r. Gole dla biało-czerwonych Robert Gadocha i Włodzimierz Lubański strzelili wtedy na stadionie:

Czerwiec 1976 r. to czas protestów – największych w okresie rządów ekipy Gierka. Po masowych wystąpieniach w Radomiu, Ursusie, Płocku, Grudziądzu i innych miejscowościach na robotników spadły szykany i represje. Z pomocą prześladowanym przyszli członkowie opozycji demokratycznej, którzy powołali m.in. Komitet Obrony Robotników. Jak nazywał się duchowny, który znalazł się w składzie grupy założycielskiej tego ruchu?

W czerwcu 1979 r. doszło do przełomowego wydarzenia. Polskę po raz pierwszy odwiedził papież Jan Paweł II. Na spotkanie Ojcu Świętemu wyszły miliony jego rodaków. Od tej pory rządzący krajem komuniści wiedzieli, że nie mogą liczyć na zaufanie społeczeństwa. Wypowiadając słynne i do dziś przytaczane słowa „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi” papież nawiązywał do fragmentu:

4 czerwca 1989 r. odbyły się „częściowo wolne” wybory do Sejmu i - formalnie rzecz biorąc - nieskrępowane wybory do Senatu. W efekcie umowy rządzących komunistów i większości dotychczasowej opozycji, na podstawie dopasowanej do ustaleń Okrągłego Stołu ordynacji, kandydaci solidarnościowi zdobyli 161 miejsc w sejmie i 99 w senacie. Jedyny mandat, którego nie udało się obsadzić opozycji w izbie wyższej pochodził z: