Proszę czekać,
trwa ładowanie strony...

Drogi do Niepodległej

Średnie wyniki

* Formularz został wypełniony przez 98 osób

Początek XX wieku, wraz z kolejnymi konfliktami w Europie, rozbudzał nadzieje Polaków na odrodzenie Rzeczypospolitej. Z inicjatywy Józefa Piłsudskiego w 1908 r. we Lwowie powołano tajne stowarzyszenie wojskowe, mające przygotowywać Polaków do walki o niepodległość. Jego nazwa to:

Po wybuchu I wojny światowej koncepcja Józefa Piłsudskiego związania „sprawy polskiej” z Austro-Węgrami zmaterializowała się pod postacią Legionów Polskich. W Krakowie biuro werbunkowe tej formacji mieściło się:

Na szlaku bojowym Legionów odnajdujemy wiele starć, bitew i potyczek, które przeszły do historii polskiego oręża. Do tych pamiętnych bojów należy m.in. brawurowa ułańska szarża pod:

Akt 5 Listopada z 1916 r., to dokument ogłoszony przez gubernatorów niemieckiego i austriackiego na zajętym obszarze Królestwa Kongresowego. Z jednej strony zapowiadał stworzenie państwa polskiego, z drugiej jego ścisły związek z mocarstwami centralnymi, które zdecydowały się na tę deklarację licząc na pozyskanie nowych żołnierzy do walk na frontach I wojny światowej. Mgliste obietnice Berlina i Wiednia niosły jednak za sobą pewne decyzje ustrojowe. I tak 14 stycznia 1917 r. odbyło się inauguracyjne posiedzenie:

Powrót państwa polskiego na mapę Europy wydawał się na progu Wielkiej Wojny 1914-1918 mało prawdopodobny. Jednak wyjątkowo korzystna sekwencja zdarzeń przyczyniła się do tego, że już w połowie konfliktu postulat niepodległej Polski zaczął być poważnie rozważany w stolicach wielu krajów. 7 grudnia 1916 r. uchwałę popierającą tę ideę przyjął parlament:

Armia Polska we Francji, zwana też Błękitną Armią, to formacja powołana dekretem prezydenta Francji w 1917 r. W jej szeregi wstąpiło wielu Polaków żyjących w Ameryce. Pierwszym jej dowódcą został:

Wykorzystując zmiany polityczne na Wschodzie i dążąc do wzmocnienia swoich sił na froncie zachodnim, państwa centralne na początku 1918 r. podpisały traktaty: z Ukraińską Republiką Ludową i z rządem bolszewickim. Do podpisania obu porozumień doszło w:

Jednym z przełomowych wydarzeń na drodze do polskiej niepodległości było tzw. Orędzie Wilsona. Wśród czternastu warunków przedstawionego przed Kongresem planu pokojowego, przedostatni punkt amerykański prezydent poświęcił Polsce. Ten wywodzący się z Partii Demokratycznej polityk przed wprowadzeniem się do Białego Domu pełnił funkcję:

11 listopada 1918 r. zakończyła się I wojna światowa. Tego dnia Rada Regencyjna przekazała władzę wojskową Józefowi Piłsudskiemu. Na warszawskich ulicach masowo rozbrajano niemieckich żołnierzy. Dzień 11 listopada został w II Rzeczypospolitej ogłoszony Świętem Niepodległości. Było to w roku:

Osoby, które w sposób szczególny przyczyniły się do odrodzenia państwa polskiego były w II Rzeczypospolitej honorowane Krzyżami i Medalami Niepodległości. Do warstwy ideowej i wizualnej Krzyża nawiązuje przyznawane od 2010 r. działaczom opozycji antykomunistycznej odznaczenie: