Proszę czekać,
trwa ładowanie strony...

Tom 7/2014

2014

SPIS TREŚCI:

I. ARCHIWUM I ZASÓB

Maciej Melon
Archiwum Historii Mówionej Domu Spotkań z Historią i Fundacji Ośrodka KARTA

Anna Marcinkiewicz-Kaczmarczyk
Akta Zarządu II Sztabu Generalnego WP z lat 1944–1956 w zasobie archiwalnym Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie

Radosław Morawski, Maciej Tański,
Fonoteka archiwum Instytutu Pamięci Narodowej i jej archiwizacja z wykorzystaniem programu ZEUS

Mariusz Kwaśniak
Elektroniczne bazy danych Służby Bezpieczeństwa

II. AKTOZNAWSTWO

Switłana Laskowska
Zasady ewidencji operacyjnej „elementu politycznie niepewnego” w sowieckich organach WUCzK–GPU–OGPU w latach 1918–1934

Waldemar Mikulski
Ewidencja imienna członków Polskiej Partii Robotniczej zachowana po Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego

Anna Olesińska
„Charakterystyki” organizacji niepodległościowych wytworzone przez Wydział „C” KW MO/WUSW w Białymstoku w latach 1972–1990

Jolanta Brzozowska
Charakterystyka akt operacyjnych o sygnaturze archiwalnej „II” wytworzonych przez Wydział III KW MO/WUSW w Suwałkach w latach 1975–1989

Izabela Kuna
Sprawa obiektowa „Parlament”. Dokumentacja kontroli operacyjnej wyborów do Sejmu Kontraktowego w województwie suwalskim

Marzena Szczepaniak-Nawrot
Mikrofilmowanie dokumentacji aktowej w KW MO/WUSW w Poznaniu

III. HISTORIA I USTRÓJ

Urszula Gierasimiuk
Kobiety – funkcjonariusze Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Białymstoku w pierwszych latach działalności (zarys problematyki)

Joanna Karbarz-Wilińska
„Wróg ustroju”. Działalność opozycyjna w latach osiemdziesiątych XX wieku i represje władz wobec Ewy Kuberny

Adam Kochajkiewicz
„Rotmistrz”, „Wuj”, „Hrabia Lolo”. Andrzej Rzeszotarski w dokumentach aparatu represji

Dariusz Burczyk
Specjalny Sąd Karny w Gdańsku (1945–1946). Przyczynek do monografii

Elżbieta Pietrzyk
Nowe przepisy prawne a przestępstwa polityczno-gospodarcze w latach 1944–1947 na przykładzie Krakowa

IV. DOKUMENTY

Wojciech Kujawa
Służba Bezpieczeństwa w krainie śniegu

Dominik Sokołowski
Lech Bądkowski w świetle materiałów aparatu bezpieczeństwa PRL

Piotr Szczęsny
Umiejscowienie wydziałów łączności w strukturach Służby Bezpieczeństwa w latach osiemdziesiątych w świetle pisma gen. Konrada Straszewskiego z 2 stycznia 1984 r. oraz Decyzji nr 04 ministra spraw wewnętrznych gen. Czesława Kiszczaka z 6 kwietnia 1989 r.

V. DYSKUSJE I POLEMIKI

Radosław Kurek
Instrukcja (tymczasowa) o pozyskaniu, pracy i ewidencji agenturalno-informacyjnej sieci z 13 lutego 1945 r. Analiza krytyczna dokumentu, „Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej” 2012, t. 5, s. 129–190 

Antoni Zieliński
Odpowiedź Radosławowi Kurkowi

VI. ARTYKUŁY RECENZYJNE I RECENZJE

Jurij Szapował
Jak ukraińską inteligencję „powalono na kolana”. O dwóch wydawnictwach źródłowych z archiwów służb specjalnych: Ukrajinśka intelihencija і włada. Zwedennja sekretnoho widdiłu DPU USRR 1927–1929 rr., red. W.M. Danyłenko, Kijów 2012, ss. 756 oraz Wyrok Ukrajinśkij rewoluciji: „Sprawa CK UPSR”. Naukowo-dokumentalne wydannja, red. T. Ostaszko i S. Kokin, Kijów 2013, ss. 688

Jerzy Szczęsny, Józef Śreniowski
Zawstydzona Klio. Uwagi na marginesie publikacji źródłowej Marzec '68 w Łodzi 

VII. KRONIKA

Przemysław Nagel
Konferencja „Zagłada ludności wschodnich województw II RP w latach II wojny światowej dokonana przez ukraińskich nacjonalistów – w 70. rocznicę krwawej niedzieli wołyńskiej”. Kraków, 10 lipca 2013 r. 

Michał Kopczyński
Sympozjum „Zasada strukturalna jako podstawa opisu archiwaliów w zintegrowanych systemach informacji archiwalnej”. Warszawa, 29 listopada 2013 r. 

WYKAZ SKRÓTÓW ARCHIWALNYCH

INFORMACJA O AUTORACH

SUMMARIES

Pobierz