Proszę czekać,
trwa ładowanie strony...

„Burza” na Lubelszczyźnie
Artykuł

„Burza” na Lubelszczyźnie

Autor: Jacek Wołoszyn
Jednym z celów Polskiego Państwa Podziemnego i jego podziemnej armii – AK – było przygotowanie powstania powszechnego w momencie klęski Niemców. Pod koniec roku 1943, wobec zmian zachodzących na froncie wschodnim, zamiar ten okazał się trudny do zrealizowania.
„Cud lubelski” – lipiec 1949 r.
Artykuł

„Cud lubelski” – lipiec 1949 r.

Autor: Jacek Wołoszyn
Było to pierwsze tak ogromnej skali wydarzenie społeczno-religijne w opanowanej przez Sowietów Polsce: w ciągu kilkunastu dni wzięło nim udział kilkadziesiąt tysięcy osób. Poprzedziły je podjęte przez komunistów w pierwszej połowie 1949 r. antykościelne działania i akcje propagandowe.

Wydawnictwo IPN przedstawia... (25) Niepodległościowa konspiracja młodzieży polskiej po 1944. Kolaboranci Września 1939. Atlas Polskiego Podziemia Niepodległościowego 1944-1956

Autor: Jędrzej Lipski, Jacek Wołoszyn, Jacek Romanek, Sławomir Poleszak
Konspiracyjne organizacje młodzieżowe
Artykuł

Konspiracyjne organizacje młodzieżowe

Autor: Jacek Wołoszyn
Część historyków uznała rok 1947 za cezurę wyznaczającą czas rozbicia tzw. dorosłego podziemia. Jego dziedzictwo przyjęły osoby w wieku do 21 roku życia, powołując własne tajne organizacje.

Niepodległościowa konspiracja młodzieżowa na ziemiach polskich w latach 1944/1945–1956

Autor: Jacek Wołoszyn, Marek Wierzbicki
Zapomniane ogniwo
Wywiad

Zapomniane ogniwo

Autor: Jacek Wołoszyn, Rafał Leśkiewicz
O młodzieżowych organizacjach konspiracyjnych z dr. hab. Jackiem Wołoszynem autorem monografii Niepodległościowa konspiracja młodzieżowa na ziemiach polskich w latach 1944/1945–1956, rozmawia redaktor naczelny portalu przystanekhistoria.pl dr Rafał Leśkiewicz
Zapomniane ogniwo. Konspiracja młodzieżowa na ziemiach polskich 1944–56

Zapomniane ogniwo. Konspiracja młodzieżowa na ziemiach polskich 1944–56

Autor: Jacek Wołoszyn
Udział młodzieży w walce o wolność w czasie zaborów, podczas II wojny światowej, w podziemiu lat czterdziestych i opozycji antykomunistycznej z ostatniej dekady istnienia PRL stanowi integralną część pamięci zbiorowej społeczeństwa.
Konspiracyjne organizacje młodzieżowe z lat 1944/1945–1956
Artykuł

Konspiracyjne organizacje młodzieżowe z lat 1944/1945–1956

Autor: Jacek Wołoszyn
Część historyków uznała 1947 r. za cezurę wyznaczającą moment rozbicia przez rządzących podziemia antykomunistycznego tworzonego na bazie AK, NSZ i Zrzeszenia „WiN”. Dziedzictwo dorosłych konspiratorów kontynuowała jeszcze młodzież do 21 roku życia, tworząca niezależne tajne organizacje.
Jacek Wołoszyn

Jacek Wołoszyn

Autor: Jacek Wołoszyn
Urodzony w 1972 r., historyk, dr hab., pracownik Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Lublinie. Autor książek: Chronić i kontrolować. UB wobec środowisk i organizacji konspiracyjnych młodzieży na Lubelszczyźnie 1944-1956 (2007); „Walczyć o dusze młodzieży”. Zmagania Związku Młodzieży Polskiej z Kościołem katolickim na Lubelszczyźnie 1948-1957 (2009); (z Dorotą Gałaszewską-Chilczuk) Od przedszkolaka do studenta. Kryteria selekcji społecznej i politycznej w edukacji lat 1947-1956 (2012); Szkoła jako instrument politycznej legitymizacji władzy partii komunistycznej w Polsce 1944-1989 (2015) i in.