Proszę czekać,
trwa ładowanie strony...

Białostocczyzna wobec powstania węgierskiego 1956 roku
Artykuł

Białostocczyzna wobec powstania węgierskiego 1956 roku

Autor: Marcin Markiewicz
Polskie społeczeństwo od pierwszych dni niepodległościowego zrywu na Węgrzech solidaryzowało się z jego uczestnikami. Dobrze było to widoczne także w województwie białostockim.
Dobrzyniówka była pierwsza
Artykuł

Dobrzyniówka była pierwsza

Autor: Marcin Markiewicz
Komuniści obejmując władzę w Polsce przeprowadzili radykalne reformy społeczne i gospodarcze, których celem było pozyskanie społeczeństwa. Pierwszą i najważniejszą była reforma rolna wprowadzona dekretem PKWN z 6 września 1944 r. Miała ona przełamać wrogość i nieufność chłopów, a w konsekwencji poszerzyć bazę społeczną nowej władzy. Poligonem doświadczalnym tej reformy stała się podbiałostocka Dobrzyniówka.
Dzień Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej. Dodatek Oddziału IPN w Białymstoku do „Kuriera Porannego” i „Gazety Współczesnej”

Dzień Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej. Dodatek Oddziału IPN w Białymstoku do „Kuriera Porannego” i „Gazety Współczesnej”

Autor: Marek Jedynak, Waldemar Tyszuk, Jan Puścian, Diana Maksimiuk, Marcin Markiewicz, Paweł Nowik
Dodatek Oddziału IPN w Białymstoku do „Kuriera Porannego” i „Gazety Współczesnej” przygotowany został w związku 78. rocznicą zbrodni popełnionej na obywatelach polskich - mieszkańcach Ziemi Augustowskiej i Suwalszczyzny.
Marcin Markiewicz

Marcin Markiewicz

Autor: Marcin Markiewicz
Dr, pracownik Oddziałowego Biura Badań Historycznych w Białymstoku. Specjalizuje się w powojennej historii społecznej i politycznej, szczególnie Polski północno-wschodniej. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularnonaukowych, w tym monografii: Kolektywizacja wsi w województwie białostockim 1948–1956; Odwilż na prowincji. Białostocczyzna 1956–1960.
Odwilż po białostocku
Artykuł

Odwilż po białostocku

Autor: Marcin Markiewicz
Październik 1956 r. miał kluczowe znaczenie w procesie erozji systemu komunistycznego w Polsce. Zakończył się okres stalinizmu, rozpoczęła się liberalizacja życia publicznego. Dla zwykłego Polaka najważniejszy był wzrost poziomu życia w drugiej połowie lat pięćdziesiątych.
Rok 1945 – nowa okupacja
Artykuł

Rok 1945 – nowa okupacja

Autor: Marcin Markiewicz
W nocy z 2 na 3 stycznia 1944 r. w okolicach Rokitna na Wołyniu Armia Czerwona wkroczyła na terytorium II RP. Wyzwalając kraj spod niemieckiego jarzma Sowieci prowadzili zarazem działania typowe dla zbrojnego podboju innego państwa. Wkrótce stało się jasne, że jedną okupację zastąpi druga.
Sprzeciw kobiet wobec kolektywizacji wsi i sowieckim represjom
Artykuł

Sprzeciw kobiet wobec kolektywizacji wsi i sowieckim represjom

Autor: Marcin Markiewicz
Lata 1948–1956 to najdramatyczniejszy okres w powojennej historii polskiej wsi. Prowadzona wówczas kolektywizacja rolnictwa miała upodobnić polską wieś do sowieckiej, co budziło opór większości wiejskiej społeczności. Warto pamiętać o roli, jaką w sprzeciwie tym odegrały kobiety.
Stalinowski tandem. Dole i niedole białostockich sekretarzy KW PZPR
Artykuł

Stalinowski tandem. Dole i niedole białostockich sekretarzy KW PZPR

Autor: Marcin Markiewicz
Podczas odwilży politycznej w 1956 r. stalinizm w Białymstoku utożsamiano z dwiema postaciami: I sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego PZPR Janem Jabłońskim oraz jego akolitą, II sekretarzem KW Stanisławem Kudłą. Obaj uchodzili za przedstawicieli partyjnego betonu hamującego procesy demokratyzacyjne. Na ich odejście czekało z utęsknieniem zarówno społeczeństwo, jak i część miejscowego aparatu partyjnego przychylna liberalizacji systemu.
Szlachcic na zagrodzie
Artykuł

Szlachcic na zagrodzie

Autor: Marcin Markiewicz
Ryszard Kapuściński pisał w swoim Buszu po polsku, że powojenna Białostocczyzna była „rajem dla etnografów”. Niewątpliwie słynny reportażysta sformułował tę opinię pod wpływem fenomenu społeczno-kulturowego tego regionu, czyli drobnej szlachty zamieszkującej zachód i południe województwa.
Uderzenie w nadzieję i marzenia

Uderzenie w nadzieję i marzenia

Wprowadzenie stanu wojennego przez władze komunistyczne 13 grudnia 1981 r. to jedno z najważniejszych wydarzeń okresu PRL. Przygotowania do niego trwały już od października 1980 r., a opracowywany plan przewidywał internowanie 12,9 tysiąca osób oraz blokadę komunikacji i telekomunikacji.
Wagony szły na Wschód . Rzecz o sowieckich deportacjach z lat 1940-1941
Artykuł

Wagony szły na Wschód . Rzecz o sowieckich deportacjach z lat 1940-1941

Autor: Magdalena Dzienis-Todorczuk, Marcin Markiewicz
Dla mieszkańców wschodnich terenów Polski okres okupacji „pierwszego Sowieta” kojarzy się przede wszystkim z masowymi deportacjami w głąb Związku Sowieckiego. Ta brutalna forma zbiorowych represji ze strony bolszewickiego okupanta dotknęła setki tysięcy polskich obywateli.