Proszę czekać,
trwa ładowanie strony...

Krwawy sierpień. Zagłada radomskiego getta
Artykuł

Krwawy sierpień. Zagłada radomskiego getta

Autor: Sebastian Piątkowski
W marcu 1942 r. Niemcy rozpoczęli likwidację gett w dystrykcie lubelskim. Informacje o wysiedleniach, egzekucjach i transportach do nieznanych miejsc docierały na lewy brzeg Wisły, były jednak ogólnikowe i enigmatyczne. Mieszkańcy dystryktu radomskiego – nawet pesymiści – traktowali je z dystansem.

Wieś polska podczas okupacji niemieckiej i sowieckiej

Autor: Rafał Dudkiewicz, Sebastian Piątkowski

Instytucje Żydów w komunistycznej RP/PRL do 1956 (m.in. finansowanie). Relacje polsko-żydowskie w okresie powojennym w historiografii zachodniej. Dyskusja (m.in. Żydzi a terror wobec Polaków i okupacja sowiecka, emigracja, zachodni obraz antysemityzmu w Polsce i jego źródła, mienie żydowskie)

Autor: Sebastian Piątkowski, Grzegorz Berendt, Mateusz Lisak, Marcin Urynowicz

Tło społeczno-polityczne pogromu w Kielcach i innych zajść antyżydowskich

Autor: Sebastian Piątkowski, Martyna Grądzka-Rejak, Roman Gieroń, Mateusz Lisak

Zaprowadzanie komunizmu na ziemiach Polski na zachód od Bugu. Komuniści wobec syjonistów-rewizjonistów

Autor: Janusz Wrona, Dominik Flisiak, Sebastian Piątkowski
Władysław Dering (1903-1965) – lekarz z Auschwitz
Artykuł

Władysław Dering (1903-1965) – lekarz z Auschwitz

Autor: Sebastian Piątkowski
Władysław Dering – więzień niemieckiego obozu koncentracyjnego KL Auschwitz – jest osobą ocenianą niejednoznacznie, a jego postawa w okresie okupacji stała się tematem licznych sporów, niegdyś wśród więźniów obozu, a obecnie wśród historyków.

Opór: polska wieś wobec opresji komunistycznego reżimu

Autor: Sebastian Piątkowski, Romuald Turkowski, Janusz Wrona, Karol Sacewicz, Tomasz Kozłowski, Małgorzata Choma-Jusińska

Wydawnictwo IPN przedstawia... (14) Polacy ratujący Żydów, nieosądzona śmierć ks. Romana Kotlarza, bohaterowie wojny z bolszewikami

Autor: Jędrzej Lipski, Sebastian Piątkowski, Przemysław Bednarczyk, Arkadiusz Kutkowski

Relacje o pomocy udzielanej Żydom przez Polaków w latach 1939–1945 (dystrykty GG: krakowski, lubelski i radomski)

Autor: Sebastian Piątkowski, Marek Wierzbicki, Jacek Młynarczyk
Sebastian Piątkowski

Sebastian Piątkowski

Urodzony w 1970 r., historyk, dr, pracownik Archiwum Państwowego w Radomiu i Delegatury IPN w Radomiu. Autor książek: Radom. Historia miasta (2005); Dni życia, dni śmierci. Ludność żydowska w Radomiu w latach 1918–1950 (2006); Okupacja i propaganda. Dystrykt radomski Generalnego Gubernatorstwa w publicystyce polskojęzycznej prasy niemieckiej (1939–1945) (2013); (z Przemysławem Bednarczykiem) „Twierdzą nam będzie każdy próg...”. Społeczeństwo Ziemi Radomskiej w okresie wojny polsko-bolszewickiej lat 1919–1920 (2015).
Radomski „czarny październik” 1942 roku. Krwawy odwet niemieckiej policji politycznej. Część I
Artykuł

Radomski „czarny październik” 1942 roku. Krwawy odwet niemieckiej policji politycznej. Część I

Autor: Sebastian Piątkowski
Podjęta we wrześniu 1942 roku, nieudana próba likwidacji konfidenta niemieckiej policji politycznej zakończyła się krwawą akcją odwetową okupanta. Błędy w przygotowaniu akcji i brak ostrożności po jej niepowodzeniu pociągnęły za sobą tragiczne konsekwencje.