Proszę czekać,
trwa ładowanie strony...

„Kwestia polska” na sowieckiej Białorusi
Artykuł

„Kwestia polska” na sowieckiej Białorusi

Autor: Jan Szumski
Na sowieckiej Białorusi, najsilniej zrusyfikowanej i zsowietyzowanej ze wszystkich nierosyjskich republik ZSRS, pozostało po operacji ekspatriacyjnej ponad pół miliona Polaków. Stanowili oni największą grupę naszych rodaków w Związku Sowieckim.

Co Rosjanie świętują 9 maja? Jakie znaczenie „walka z faszyzmem” miała dla uzasadniania moskiewskich agresji na wolne narody? Jak wyglądała sowiecka propaganda w okupowanej Polsce i Europie? Jakie techniki wykorzystywano do manipulacji społeczeństwami?

Autor: Filip Musiał, Maciej Korkuć, Jan Szumski, Rafał Opulski
Dokumenty archiwalne w antypolskiej kampanii propagandowej
Artykuł

Dokumenty archiwalne w antypolskiej kampanii propagandowej

Autor: Jan Szumski
Rosyjskie Ministerstwo Obrony po raz kolejny (po opublikowaniu w sierpniu 2019 materiałów dotyczących paktu Ribbentrop-Mołotow) sięga po archiwalia, w celu – wedle narracji Kremla – „ochrony prawdy historycznej” i „przeciwdziałania fałszowaniu historii i próbom rewizji wyników II wojny światowej”.

Jaki był wkład naszego kraju w rozwój światowej nauki i techniki? Dlaczego tak mało wiemy o wybitnych polskich uczonych? Jakie polskie odkrycia i wynalazki towarzyszą nam do dzisiaj?

Autor: Karolina Wanda Olszowska, Łukasz Jasina, Jan Szumski
Jan Szumski

Jan Szumski

Dr hab., historyk, profesor nadzwyczajny w Instytucie Historii Nauki PAN, główny specjalista w Biurze Badań Historycznych IPN. Koordynator Centralnego Projektu Badawczego IPN „Polacy w Rosji i Związku Sowieckim”. Od lat zajmuje się tematyką związaną z historią stosunków polsko-sowieckich oraz dziejami Polaków w ZSRR. Autor dwóch monografii: Sowietyzacja Zachodniej Białorusi 1944-1953. Propaganda i edukacja w służbie ideologii (Kraków 2010); Historia a polityka. ZSRR wobec nauki historycznej w Polsce 1945-1964 (Warszawa 2016) oraz kilkunastu artykułów naukowych dotyczących stosunków polsko-sowieckich i polityki sowieckiej na wschodnich terenach Rzeczypospolitej. Od prawie dwóch dekad prowadzi kwerendy w archiwach Rosji, Białorusi, Litwy i Polski. W 2017 r. został laureatem Fulbright Senior Award Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta.
Nowe dokumenty archiwalne do dziejów „Dzierżyńszczyzny”
Artykuł

Nowe dokumenty archiwalne do dziejów „Dzierżyńszczyzny”

Autor: Jan Szumski
Tragiczne dzieje polskiej mniejszości narodowej w Związku Sowieckim od początku lat 90. ubiegłego stulecia funkcjonują w obiegu historiograficznym głównie za sprawą pionierskiej rozprawy prof. Mikołaja Iwanowa Pierwszy naród ukarany. Polacy w Związku Radzieckim 1921–1939.
Pod jarzmem Sowietów. Sytuacja ludności polskiej w ZSRS w latach 1917-1937
Artykuł

Pod jarzmem Sowietów. Sytuacja ludności polskiej w ZSRS w latach 1917-1937

Autor: Jan Szumski
Na sytuację Polaków w Rosji w przeddzień rewolucji lutowej i przewrotu bolszewickiego ogromny wpływ miały wydarzenia związane z wybuchem I wojny światowej.

Poznaj historię Wołynia po 1944 roku: na czym polegała i jak przebiegała sowietyzacja dawnych terenów II Rzeczypospolitej Polskiej

Autor: Adam Rafał Kaczyński, Damian Markowski, Jan Szumski, Adam Hlebowicz
Zapomniany bohater: Jan Stanisław Kochanowski (1894-1942) przyrodnik grodzieński
Biogram / Biografia

Zapomniany bohater: Jan Stanisław Kochanowski (1894-1942) przyrodnik grodzieński

Autor: Jan Szumski
Co łączy Świętego Maksymiliana Kolbego i Jana Kochanowskiego, przyrodnika grodzieńskiego, oprócz aktywnej działalności w Grodnie? Obydwaj zginęli oddając swe życie za innego, wykazując się wartą przypomnienia postawą obywatelską i chrześcijańską.