Proszę czekać,
trwa ładowanie strony...

„Wydarzenia Zielonogórskie – w obronie katolickich wartości”

„Wydarzenia Zielonogórskie – w obronie katolickich wartości”

Autor: Elżbieta Wojcieszyk, Dariusz Chajewski, Rafał Reczek
W maju 1960 roku mieszkańcy Zielonej Góry jawnie sprzeciwili się komunistycznej władzy. Stanęli w obronie rzeczy dla nich najważniejszych – wiary oraz swojej małej ojczyzny, stworzonej wspólną pracą lokalnej społeczności i służących jej księży.
30 maja 1960 r. Obrona Domu Katolickiego
Artykuł

30 maja 1960 r. Obrona Domu Katolickiego

Autor: Elżbieta Wojcieszyk
W 1945 r. Kościół katolicki w Zielonej Górze otrzymał zgodę Zarządu Państwowego na przejęcie kościołów poewangelickich: kościoła Matki Bożej Częstochowskiej przy placu Wielkopolskim, kościoła Najświętszego Zbawiciela przy ówczesnym placu Stalina i kościoła św. Józefa przy placu Bohaterów.
„Stan wojenny w Wielkopolsce i na Ziemi Lubuskiej” – dodatek IPN do „Głosu Wielkopolskiego” z 10 grudnia 2021 i „Gazety Lubuskiej” z 11 grudnia 2021

„Stan wojenny w Wielkopolsce i na Ziemi Lubuskiej” – dodatek IPN do „Głosu Wielkopolskiego” z 10 grudnia 2021 i „Gazety Lubuskiej” z 11 grudnia 2021

Autor: Elżbieta Wojcieszyk, Przemysław Zwiernik, Krzysztof Brzechczyn, Konrad Białecki
Stan wojenny był akcją przygotowywaną i przeprowadzoną przez MON i MSW od lata 1980 r. Celem było zlikwidowanie działalności niezależnych ruchów społecznych – w tym przede wszystkim związku NSZZ „Solidarność”. Pierwsze listy osób przeznaczonych do internowania tworzono już w październiku 1980 r.

Październik `56 w Wielkopolsce

Autor: Elżbieta Wojcieszyk, Rafał Reczek, Piotr Grzelczak, Konrad Białecki
Związek Literatów Polskich a Wojciech Bąk
Artykuł

Związek Literatów Polskich a Wojciech Bąk

Autor: Elżbieta Wojcieszyk
2 grudnia 1950 r. podczas zebrania Związku Literatów Polskich (ZLP) omawiano sprawę mieszkania Wojciecha Bąka – „podkreślano jego aspołeczną postawę, która wyrażała się zajmowaniem dwu pokojów z kuchnią przez osobę samotną”.
Dodatek „Poznański Czerwiec 1956 roku”

Dodatek „Poznański Czerwiec 1956 roku”

Trudno wskazać jedną, główną i bezpośrednią przyczynę poznańskiego buntu. W literaturze przedmiotu podaje się jego dalsze i bliższe oraz pośrednie i bezpośrednie powody. Czynniki te są rozmaitej natury i przynależą do kulturowej, gospodarczej oraz politycznej sfery życia społecznego.

Milenium kontra Tysiąclecie w Wielkopolsce

Autor: Elżbieta Wojcieszyk, Rafał Reczek, Piotr Grzelczak, Konrad Białecki
O klerykach w wojsku w czasach PRL
Recenzja

O klerykach w wojsku w czasach PRL

Autor: Elżbieta Wojcieszyk
Po tzw. odwilży 1956 r. polscy komuniści zaostrzyli kurs wobec Kościoła, realizując główny cel, jakim była ateizacja Polski. Jedną z pierwszych restrykcji było złamanie umowy między państwem a Kościołem z 14 kwietnia 1950 r. w sprawie poboru do wojska kleryków seminariów duchownych.
Gnieźnieńskie rzemiosło cechowe – sześć wieków historii
Recenzja

Gnieźnieńskie rzemiosło cechowe – sześć wieków historii

Autor: Elżbieta Wojcieszyk
Nakładem Cechu Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Gnieźnie wyszła ważna książka, do której słowo wstępne zechciał napisać Prymas Polski ks. abp Wojciech Polak. Okazją do ukazania się tego wydawnictwa stało się 600-lecie udokumentowanej działalności cechów gnieźnieńskich.

Wielkopolska wobec Grudnia ’70

Autor: Elżbieta Wojcieszyk, Rafał Reczek, Piotr Grzelczak, Konrad Białecki
Przyczyny, przebieg i skutki obrony Katolickiego Domu Społecznego w Zielonej Górze 30 maja 1960 r.
Artykuł

Przyczyny, przebieg i skutki obrony Katolickiego Domu Społecznego w Zielonej Górze 30 maja 1960 r.

Autor: Elżbieta Wojcieszyk
W 1945 r. Kościół katolicki w Zielonej Górze uzyskał zgodę Zarządu Państwowego na zajęcie zborów ewangelickich, które przekształcono w kościoły m.in. Matki Bożej Częstochowskiej i św. Jadwigi (dziś konkatedra). Przy tym ostatnim, w byłym ewangelickim Domu Społecznym, powstał Katolicki Dom Społeczny.
Trzy lata w ziemiance. Krótka historia ukrywania się braci Ignacego i Pawła Albinów w Puszczy Noteckiej
Artykuł

Trzy lata w ziemiance. Krótka historia ukrywania się braci Ignacego i Pawła Albinów w Puszczy Noteckiej

Autor: Elżbieta Wojcieszyk
W 1941 r. Ignacy i Paweł Albinowie z wcielonej do Rzeszy niemieckiej Wielkopolski trafili do GG i zamieszkali w pow. Jędrzejów. Działały tam grupy zbrojne NSZ. Bracia przyłączyli się do nich.
Harcerze z Krobi w „Polskim Październiku”
Artykuł

Harcerze z Krobi w „Polskim Październiku”

Autor: Elżbieta Wojcieszyk
Zmiany polityczne i rozluźnienie reżimu komunistycznego w Polsce w 1956 r. spowodował m.in. amnestię dla niektórych żołnierzy konspiracji niepodległościowej, w tym dla dawnych harcerzy organizacji AK „Zawisza”.
Harcerze z wielkopolskiej Krobi – czas więzienia 1950-1956
Artykuł

Harcerze z wielkopolskiej Krobi – czas więzienia 1950-1956

Autor: Elżbieta Wojcieszyk
Harcerze z Krobi marzyli o niepodległej Polsce. W 1947 r. zawiązali grupę konspiracyjną „AK «Zawisza»”. Pisali i kolportowali ulotki i plakaty krytykujące władze komunistyczne, zamalowali na czarno szyld Komitetu Gminnego PPR w Krobi i przechowywali broń.
Dzielni harcerze z Krobi – AK „Zawisza”
Artykuł

Dzielni harcerze z Krobi – AK „Zawisza”

Autor: Elżbieta Wojcieszyk
Harcerze z Krobi reaktywowali drużynę w 1945 r. nawiązując do patriotycznych tradycji II RP. Wiedli normalne życie skautowe: zbiórki, gawędy, ogniska, obozy letnie, udział w uroczystościach. Wkrótce władze zabroniły im nawet tego.
Elżbieta Wojcieszyk

Elżbieta Wojcieszyk

Dr hab., od 2001 r. zatrudniona w Instytucie Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu; absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (1977), doktorat (1988), habilitacja (2014). Zajmuje się badaniami z historii najnowszej Polski. Opublikowała: Działalność Rady Miasta Poznania 1919-1939 i losy poznańskich radnych (Poznań 2012), Duszpasterstwo młodzieży Archidiecezji Poznańskiej w latach 1945-1989 (Poznań 2014). Jest redaktorem czterotomowego opracowania Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych na Środkowym Nadodrzu 1945-1989 (wydanym w latach 2012-2016). Jest współautorem albumu Arcybiskup Antoni Baraniak 1904-1977 (Poznań - Warszawa 2017). Opublikowała noty biograficzne w „Encyklopedii Solidarności”, oraz szereg artykułów naukowych i popularno-naukowych.