Proszę czekać,
trwa ładowanie strony...

„Najodważniejsi z odważnych” – ogólnopolski dodatek prasowy poświęcony Solidarności Walczącej

„Najodważniejsi z odważnych” – ogólnopolski dodatek prasowy poświęcony Solidarności Walczącej

Dzielni, pryncypialni, znakomicie zakonspirowani – ludzie Solidarności Walczącej byli solą w oku reżimowej bezpieki. Z czasem stali się niewygodni także dla tych, którzy wybrali kompromis z komunistami.

„Solidarność Walcząca 1982–1990”

Autor: Sebastian Ligarski, Michał Siedziako
„Zabić nadzieję”

„Zabić nadzieję”

W nocy z 12 na 13 grudnia 1981 r. Wojciech Jaruzelski zdecydował się spacyfikować nadzieje Polaków i wprowadził stan wojenny. Tysiące działaczy i członków „Solidarności” oraz innych ugrupowań opozycyjnych zostało internowanych i osadzonych w ośrodkach odosobnienia. W nowym wymiarze grudzień prezentował się jako najbardziej dramatyczny z polskich miesięcy, w czasie którego władza, chcąc utrzymać stan posiadania, po raz kolejny nie zawahała się odwołać do przemocy wobec polskiego społeczeństwa.

Władysław Siła-Nowicki. Żołnierz i konspirator 1939–1956

Autor: Ewa Rzeczkowska, Michał Siedziako
Akademicki Ruch Oporu w Szczecinie na celowniku Służby Bezpieczeństwa
Artykuł

Akademicki Ruch Oporu w Szczecinie na celowniku Służby Bezpieczeństwa

Autor: Michał Siedziako
Akademicki Ruch Oporu w Szczecinie był niewielką studencką grupą opozycyjną, powołaną na przełomie lutego i marca 1982 r. Szczecińska Służba Bezpieczeństwa do jej rozbicia zastosowała nadzwyczaj szeroki wachlarz środków.

Dlaczego w grudniu 1970 r. robotnicy Szczecina się zbuntowali? Jaką rolę spełniał Ogólnomiejski Komitet Strajkowy w Szczecinie w grudniu 1970 r.? Co oznaczało określenie „republika szczecińska”?

Autor: Michał Siedziako, Michał Paziewski, Eryk Krasucki

Duszpasterstwo akademickie w życiu młodzieży studenckiej Szczecina w latach 1947–1990

Autor: Michał Siedziako, Eryk Krasucki, Zofia Fenrych
Głosowanie w cieniu represji. Trudne referendum 1946 roku
Artykuł

Głosowanie w cieniu represji. Trudne referendum 1946 roku

Autor: Michał Siedziako
Pierwsze powojenne głosowanie powszechne, w którym wzięli udział Polacy, nie miało, wbrew ustaleniom tzw. Wielkiej Trójki, nic wspólnego z demokracją, a tym bardziej nie było „wolne i nieskrępowane”. Autentyczne referendum ukazałoby sprzeciw społeczeństwa wobec narzuconej władzy sowieckiej.

Historia tzw. wyborów do sejmu PRL w 1957 r.: na czym polegał „powiew demokracji" w PRL?

Autor: Robert Skobelski, Michał Siedziako, Sebastian Ligarski
Michał Siedziako

Michał Siedziako

Urodzony w 1985 r., dr, politolog, absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego, pracownik Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Szczecinie. Jest autorem licznych artykułów naukowych i popularnonaukowych z zakresu historii politycznej Polski po 1945 r., monografii: Bez wyboru. Głosowania do Sejmu PRL (1952–1989) (Warszawa 2018), wywiadu-rzeki: „Bez wątpienia było warto!” Z Markiem Adamkiewiczem rozmawia Michał Siedziako (Szczecin 2012, książka nominowana do Nagrody Historycznej Tygodnika „Polityka” w 2013 r.), współredaktorem kilku prac zbiorowych, m.in.: Solidarność z błoń. Wokół nauczania społecznego Jana Pawła II (wraz z Maciejem Drzonkiem, Szczecin 2011); Wybory i referenda w PRL, Szczecin 2014 (wraz z Sebastianem Ligarskim); Dzieje Kościoła katolickiego na Pomorzu Zachodnim, t. 1: 1945–1956, Szczecin 2016, t. 2: 1956–1972, Szczecin–Warszawa 2017 (wraz ze Zbigniewem Stanuchem i ks. Grzegorzem Wejmanem).

O Czerwcu 1976 r. na Pomorzu Zachodnim

Autor: Katarzyna Rembacka, Michał Siedziako, Sebastian Ligarski
Od niego zaczął się WiP
Biogram / Biografia

Od niego zaczął się WiP

Autor: Michał Siedziako
Dwudziestoośmioletni student matematyki ze szczecińskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w decydujący sposób przyczynił się do powołania ogólnopolskiego Ruchu „Wolność i Pokój” – jednej z najważniejszych inicjatyw opozycyjnych w Polsce w drugiej połowie lat osiemdziesiątych.
Polacy głosują PPR decyduje
Artykuł

Polacy głosują PPR decyduje

Autor: Michał Siedziako
Wolne wybory z powszechnym, tajnym głosowaniem – takie zobowiązanie w sprawie przyszłości Polski przyjęli w Jałcie przywódcy ZSRR, USA i Wielkiej Brytanii. Kandydatów miały wystawić „wszystkie partie demokratyczne i antynazistowskie”. Rzeczywistość okazała się zupełnie inna.
Regionalny wymiar „Solidarności” 1980 – 1981. Szczecin na tle kraju

Regionalny wymiar „Solidarności” 1980 – 1981. Szczecin na tle kraju

Autor: Artur Kubaj, Michał Siedziako
Publikacja jest pokłosiem konferencji „Regionalny wymiar »Solidarności« 1980–1981. NSZZ »Solidarność« Regionu Pomorze Zachodnie na tle ogólnopolskim", którą zorganizował szczeciński oddział IPN w czerwcu 2011 r.

Ruch "Wolność i Pokój" (odc. 7)

Autor: Michał Siedziako
Solidarność z błoń. Wokół nauczania społecznego Jana Pawła II

Solidarność z błoń. Wokół nauczania społecznego Jana Pawła II

Autor: Maciej Drzonek, Michał Siedziako
Błonia są szczególnym w swej prostocie miejscem w tradycji polskiej. Można by po prostu stwierdzić, że Błonia krakowskie czy szczecińskie Jasne Błonia, choć różnią się zasadniczo pod względem wielkości, są w istocie tym samym – dużą łąką położoną nieopodal centrum miasta.
Szczecin 1980. Strajkowa codzienność
Artykuł

Szczecin 1980. Strajkowa codzienność

Autor: Michał Siedziako
Strajki Sierpnia ’80 były zbiorowym doświadczeniem setek tysięcy ludzi. Jak przebiegały z perspektywy ich szeregowych uczestników? Przyjrzyjmy się temu zagadnieniu na przykładzie Szczecina – jednego z głównych ośrodków protestów „gorącego lata” 1980 r.
Szczeciński Sierpień '80

Szczeciński Sierpień '80

Autor: Michał Siedziako
Latem 1980 r. Szczecin stał się areną wydarzeń, które zapoczątkowały blisko dziesięcioletnią erozję komunistycznych rządów w Polsce. Był jednym z głównych ośrodków strajkowych, w których podpisano historyczne Porozumienia Sierpniowe otwierające drogę do powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” i skupionego wokół niego ogromnego, wolnościowego, demokratycz- nego ruchu społecznego.
Wybory kontraktowe ’89
Artykuł

Wybory kontraktowe ’89

Autor: Michał Siedziako
Mówiąc o wyborach kontraktowych sprzed trzydziestu lat, zazwyczaj ma się na myśli 4 czerwca 1989 r. Głosowanie to odbyło się jednak w dwóch turach, między którymi rozegrały się wydarzenia bardzo istotne z punktu widzenia dalszego rozwoju sytuacji politycznej.