Proszę czekać,
trwa ładowanie strony...

„Liberalna” prasa komunistyczna PRL?

Autor: Rafał Dudkiewicz, Michał Przeperski
„Po prostu” – pismo, które stało się legendą polskiego Października
Artykuł

„Po prostu” – pismo, które stało się legendą polskiego Października

Autor: Michał Przeperski
Tygodnik „Po prostu” jest uważany za jeden głównych symboli przemian polskiego Października 1956. Artykuły publikowane na jego łamach wyłamywały się z oficjalnej sztampy, dotykając problemów, które w stalinowskiej Polsce przez lata były przemilczane.

„Pułkownicy”. Rdzeń środowiska piłsudczyków w systemie polityczno-ustrojowym II Rzeczypospolitej

Autor: Mateusz Hübner, Arkadiusz Adamczyk, Marek Sioma, Michał Przeperski

Henryk Sławik 1894–1944. Biografia socjalisty

Autor: Tomasz Kurpierz, Wojciech Frazik, Gábor Lagzi, Michał Przeperski

22 lipca (odc. 49)

Autor: Grzegorz Wołk, Michał Przeperski
Chciejstwo dyktatora, czyli referendum z 29 listopada 1987 r.
Artykuł

Chciejstwo dyktatora, czyli referendum z 29 listopada 1987 r.

Autor: Michał Przeperski
W końcu lipca 1987 r. w wywiadzie opublikowanym przez dziennik „The Wall Street Journal” Wojciech Jaruzelski bez ostrzeżenia ogłosił zamiar przeprowadzenia referendum. W założeniach miało ono przynieść rządowi kierowanemu przez Zbigniewa Messnera legitymację do dalej idących zmian gospodarczych.

Co wiemy o ekipie Wojciecha Jaruzelskiego? W jaki sposób generał manipulował swoimi współpracownikami? Jak po upływie 30 lat historycy patrzą na prywatyzację?

Autor: Michał Przeperski, Maciej Foks

Jaki wpływ na węgierską opozycję polityczną i kulturową epoki Kádára miały wydarzenia w Polsce? Jaką formę przybierała półlegalna bądź nielegalna współpraca między polskimi a węgierskimi opozycjonistami? W jaki sposób się kontaktowali i jakie działania podejmowali?

Autor: Miklós Mitrovits, Michał Przeperski, Paweł Sasanka

Kim były dwie najbardziej znane kobiety z okresu Polski ludowej? Jak wyglądała rola i miejsce kobiet w partii? Czy były inne równie zawrotne kobiece kariery w okresie PRL? Jak wyglądała ich pozycja na tle sytuacji reszty Polek?

Autor: Karolina Wanda Olszowska, Piotr Lipiński, Michał Przeperski, Paweł Sztama
Kolejka – symbol późnego PRL
Artykuł

Kolejka – symbol późnego PRL

Autor: Michał Przeperski
Kolejka to obrazek-symbol opisujący rzeczywistość lat osiemdziesiątych w naszym kraju. Choć dzisiaj trudno to zrozumieć, Polacy spędzali w nich codziennie po kilka godzin. A przy tym dawali sobie radę z obowiązkami zawodowymi i rodzinnymi!
Łabędzi śpiew polskiego komunizmu
Artykuł

Łabędzi śpiew polskiego komunizmu

Autor: Michał Przeperski
W styczniu 1947 r. w Polsce przeprowadzono pierwsze powojenne wybory do Sejmu. Chociaż jednym z jego uczestników był Blok Demokratyczny – składający się m.in. z Polskiej Partii Robotniczej – stanowiły one absolutną antytezę demokracji.

Mieczysław F. Rakowski. Biografia polityczna

Autor: Michał Przeperski

Między legalizmem a kontynuacją – wykład: Państwo to koniunktura polityczna, Ojczyzna to niepodległość

Autor: Michał Przeperski

Na czym opierała się pozycja Rakowskiego w redakcji „Polityki”? Czy jako dziennikarz wpływał na działania władz PRL? Jakie znaczenie dla jego kariery miał Październik '56?

Autor: Rafał Dudkiewicz, Michał Przeperski, Paweł Sasanka

Obrachunek z dekadą Jaruzelskiego... (cz. 4 konferencji naukowej)

Autor: Tomasz Kozłowski, Michał Przeperski, Daniel Wicenty
Obśmiać czerwonego!
Artykuł

Obśmiać czerwonego!

Autor: Michał Przeperski
Żarty pomagają wytrzymać nawet najgorsze czasy. A że ostatnia dekada PRL do najłatwiejszych nie należała, w całym kraju dowcipkowano na potęgę. Najchętniej z tego, co bolało najbardziej: z dominacji Sowietów nad Polską i z uniżoności, jaką wobec Kremla wykazywały władze w Warszawie.
Okrągły stół, czyli polityka mimo woli
Artykuł

Okrągły stół, czyli polityka mimo woli

Autor: Michał Przeperski
Emocje wiążące się z PRL końca lat 80. były na ogół negatywne. „Określenia Polski jako szarej i ponurej dominują w relacjach, co prawdopodobnie wynika nie tylko z oceny wyglądu otoczenia, ale również z emocji, jakich doświadczali w tym czasie […] świadkowie epoki” – konstatowała Magdalena Wnuk.
Optymizm zatomizowanych: w jakich nastrojach Polacy przywitali koniec komunizmu?
Artykuł

Optymizm zatomizowanych: w jakich nastrojach Polacy przywitali koniec komunizmu?

Autor: Michał Przeperski
Wydarzenia roku 1989 w Polsce to opowieść o rodzącej się nadziei. Czasem jej początkiem jest wizyta Jana Pawła II z lata 1987, czasem strajki z 1988 czy telewizyjna debata Miodowicz-Wałęsa z listopada 1988 r., czy wreszcie wybory czerwcowe. Tak przynajmniej głosi dominująca narracja. Czy słusznie?

Polacy i Węgrzy w XX w.: wokół biografii Henryka Sławika – bohatera trzech narodów, Sprawiedliwego wśród wszystkich Narodów

Autor: Tomasz Kurpierz, Michał Przeperski, Mirosław Golon, Miklós Mitrovits, Pál Attila Illés

Prezentacja książki "Leksykon działaczy Zjednoczenia Polskich Uchodźców w Republice Federalnej Niemiec (1951–1993)"

Autor: Władysław Bułhak, Łukasz Wolak, Michał Przeperski

Prof. Roman Bäcker, prof. Antoni Dudek, dr Michał Przeperski, dr hab. Daniel Wicenty i prof. Krzysztof Brzechczyn dyskutują o książce „Transformacja ustrojowa w Polsce. Nowe perspektywy”

Autor: Roman Bäcker, Antoni Dudek, Michał Przeperski, Daniel Wicenty, Krzysztof Brzechczyn
Protektorzy i koledzy. Mieczysław F. Rakowski i KC PZPR (1958-1981)
Artykuł

Protektorzy i koledzy. Mieczysław F. Rakowski i KC PZPR (1958-1981)

Autor: Michał Przeperski
Polityczną historię komunizmu w Polsce opisuje się na ogół na podstawie archiwaliów. Nie całą jednak historię Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej da się napisać bazując na dokumentach bezpieki z zasobu Instytutu Pamięci Narodowej czy partyjnych z zasobu archiwów państwowych.

Rakowski

Autor: Michał Przeperski, Jerzy Eisler, Wiesław Władyka, Tomasz Zapert