Proszę czekać,
trwa ładowanie strony...

„Siedem pożarów na VII Zjazd”
Artykuł

„Siedem pożarów na VII Zjazd”

Autor: Andrzej Boboli
W roku 1975 pogarszająca się sytuacja ekonomiczna Polski, spowodowana przede wszystkim błędnymi decyzjami gospodarczymi zmusiła kierownictwo PZPR do zapowiedzi podwyżek cen, co wywołało zrozumiały niepokój społeczeństwa.
„Skarb” w jeziorze
Artykuł

„Skarb” w jeziorze

Autor: Andrzej Boboli
Opowieści o ukrytych przez wycofujących się Niemców skarbach są już współcześnie stałą częścią polskiego folkloru. Choć obecnie stanowić mogą najwyżej krótkotrwałe sensacje „sezonu ogórkowego”, to dochodziło też do sytuacji, gdy zbadaniem plotek zajmowały się publiczne instytucje.

Andrzej Boboli

Urodzony w 1969 r., historyk, dr, pracownik Biura Badań Historycznych IPN. Autor książki „Przewodnia siła stolicy”. Komitet Warszawski Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej 1975–1990 (2016).
Czyn partyjny (albo społeczny)
Artykuł

Czyn partyjny (albo społeczny)

Autor: Andrzej Boboli
Wśród wielu wzorców przeniesionych do powojennej Polski ze Związku Sowieckiego był też tzw. czyn społeczny (lub, w zależności od oficjalnego organizatora, np. czyn partyjny pod egidą organizacji PZPR albo związków zawodowych – wtedy była to „sztafeta czynów produkcyjnych”).
Likwidacja Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej „Prasa-Książka-Ruch”
Artykuł

Likwidacja Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej „Prasa-Książka-Ruch”

Autor: Andrzej Boboli
Gigant RSW „Prasa-Książka-Ruch” był dla komunistów skutecznym narzędziem władzy nad Polską. Długotrwała i prowadzona w niezbyt rzetelny sposób likwidacja tego propagandowego molocha miała znaczący wpływ na późniejsze losy słowa drukowanego – już w III RP.
Partyjne <i>dolce vita</i>
Artykuł

Partyjne dolce vita

Autor: Andrzej Boboli
Przez cały peerel jedną z drażliwych kwestii społecznych było uprzywilejowanie aparatu PZPR. W oficjalnej propagandzie milczeniem pomijano przeróżne profity, na które mogli liczyć komuniści.
Szkoleniem partyjnym w brak czujności. I kiełbasę
Artykuł

Szkoleniem partyjnym w brak czujności. I kiełbasę

Autor: Andrzej Boboli
Narzucony Polsce po II wojnie światowej ustrój przyniósł ze sobą nowe, nieznane do tej pory Polakom, osobliwości. Jedne groźne, inne zadziwiające, jeszcze inne po prostu śmieszne.
Zmiany w konstytucji PRL
Artykuł

Zmiany w konstytucji PRL

Autor: Andrzej Boboli
Ekipa Edwarda Gierka obawiała się utraty zaufania Kremla. Poddańcze zapisy konstytucyjne o „nierozerwalnej” więzi ze Związkiem Sowieckim miały uspokoić Moskwę.
Życzenia dla ministra. Życzenia od ministra
Artykuł

Życzenia dla ministra. Życzenia od ministra

Autor: Andrzej Boboli
Wśród setek tysięcy jednostek archiwalnych przechowywanych w Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej zachowały się też takie, w których zgromadzono korespondencję prowadzoną z gen. Czesławem Kiszczakiem.