Proszę czekać,
trwa ładowanie strony...

„Najodważniejsi z odważnych” – ogólnopolski dodatek prasowy poświęcony Solidarności Walczącej

„Najodważniejsi z odważnych” – ogólnopolski dodatek prasowy poświęcony Solidarności Walczącej

Dzielni, pryncypialni, znakomicie zakonspirowani – ludzie Solidarności Walczącej byli solą w oku reżimowej bezpieki. Z czasem stali się niewygodni także dla tych, którzy wybrali kompromis z komunistami.
„Solidarność żyje!” – dodatek do „Gazety Wrocławskiej” z 27 sierpnia 2022

„Solidarność żyje!” – dodatek do „Gazety Wrocławskiej” z 27 sierpnia 2022

Obchody drugiej rocznicy narodzin „Solidarności” miały przebiegać w Lubinie spokojnie, ale formacje Milicji Obywatelskiej przemocą rozpędziły ludzi. Od kul zginęły 3 osoby, a 11 zostało rannych.

„Z filmoteki bezpieki" odc. 60 - Ruch

Autor: Grzegorz Waligóra, Cezary Gmyz

„Z filmoteki bezpieki" odc. 89 - Głodówka w Kościele Św. Marcina

Autor: Grzegorz Waligóra, Cezary Gmyz

„Z filmoteki bezpieki" odc.13 - „ROPCIO"

Autor: Cezary Gmyz, Grzegorz Waligóra
Czerwiec ’76 na Dolnym Śląsku
Artykuł

Czerwiec ’76 na Dolnym Śląsku

Autor: Grzegorz Waligóra
Wydarzenia Czerwca 1976 r. kojarzą się przede wszystkim z wystąpieniami robotniczymi przeciwko drastycznym podwyżkom cen żywności. Do największych i najbardziej znanych protestów doszło 25 czerwca w Radomiu, Ursusie i Płocku.
Grzegorz Waligóra

Grzegorz Waligóra

Dr nauk humanistycznych, specjalizuje się w badaniach nad dziejami opozycji i oporu społecznego w PRL 1956-1989. Autor m.in. książek Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela 1977-1981 (Warszawa 2006) oraz Opozycja polityczna na Dolnym Śląsku 1975-1980 (Wrocław 2016). Redaktor naczelny II i III tomu „Encyklopedii Solidarności”.

Jak powołanie Towarzystwa Kursów Naukowych wpłynęło na powstanie „Solidarności”? Czym był Uniwersytet Latający? Dlaczego komuniści uznawali tajne samokształcenie za duże zagrożenie i jak próbowali je zwalczać?

Autor: Marcin Wikło, Grzegorz Waligóra, Tomasz Kozłowski

Jakie były skutki zamordowania studenta Stanisława Pyjasa? Czym były Studenckie Komitety Solidarności? Jakie działania podejmowała Służba Bezpieczeństwa wobec „zbuntowanych” studentów? Jakie akcje przeciw komunistycznej władzy organizowali studenci?

Autor: Grzegorz Waligóra

Komitet Obrony Robotników cz. 1 (odc. 42)

Autor: Cezary Gmyz, Grzegorz Waligóra

Komitet Obrony Robotników cz. 2 (odc. 43)

Autor: Cezary Gmyz, Grzegorz Waligóra

Komitet Obrony Robotników i narodziny jawnej opozycji – nowa rzeczywistość w PRL?

Autor: Filip Musiał, Cecylia Kuta, Grzegorz Waligóra, Tomasz Kozłowski
Konfederacja Polski Niepodległej 1979-1989
Artykuł

Konfederacja Polski Niepodległej 1979-1989

Autor: Grzegorz Waligóra
W roku 2009 minęło trzydzieści lat od chwili utworzenia Konfederacji Polski Niepodległej, pierwszej od czasów rozbicia PSL niezależnej partii politycznej w peerelu i zarazem jedynej organizacji opozycyjnej powstałej przed Sierpniem 1980, która wprowadziła swoich kandydatów do Sejmu III RP.
Kryptonim „Pegaz”. Służba Bezpieczeństwa wobec Towarzystwa Kursów Naukowych 1978–1980

Kryptonim „Pegaz”. Służba Bezpieczeństwa wobec Towarzystwa Kursów Naukowych 1978–1980

Autor: Łukasz Kamiński, Grzegorz Waligóra
Tajne nauczanie, tworzenie kółek samokształceniowych i niezależnych grup dyskusyjnych, to trwały dorobek wielu pokoleń polskiej inteligencji, podejmującej już od czasów zaborów walkę o zachowanie tradycji i kultury narodowej.
Kryptonim „Wasale”. Służba Bezpieczeństwa wobec Studenckich Komitetów Solidarności 1977–1980

Kryptonim „Wasale”. Służba Bezpieczeństwa wobec Studenckich Komitetów Solidarności 1977–1980

Autor: Łukasz Kamiński, Grzegorz Waligóra
Środowisko studenckie wielokrotnie wyrażało swój sprzeciw wobec komunistycznej dyktatury. Już w grudniu 1945 r. doszło w Łodzi do masowych protestów związanych z zabójstwem studentki tamtejszego uniwersytetu, Marii Tyrankiewicz. W maju kolejnego roku po masowych demonstracjach w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja fala strajków ogarnęła większość uczelni. W styczniu 1947 r., tuż przed wyborami do Sejmu, strajk objął oba lubelskie uniwersytety (KUL i UMCS), przez kilka dni trwały uliczne manifestacje uczniów i studentów.
List wrocławskich naukowców w obronie KOR
Artykuł

List wrocławskich naukowców w obronie KOR

Autor: Grzegorz Waligóra
W maju 1977 r. olbrzymim wstrząsem dla wszystkich środowisk opozycyjnych była śmierć studenta V roku filologii polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, współpracownika KOR Stanisława Pyjasa. Jego ciało znaleziono w bramie przy ul. Szewskiej w Krakowie.
Początki
Artykuł

Początki

Autor: Grzegorz Waligóra
Decydujący wpływ na powstanie w połowie 1982 r. Solidarności Walczącej, na jej charakter i radykalny program miały realia stanu wojennego. Wokół Kornela Morawieckiego skupiła się wówczas grupa działaczy o poglądach zdecydowanie antykomunistycznych.
ROPCiO 1977-2017. Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela

ROPCiO 1977-2017. Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela

Autor: Grzegorz Waligóra
Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela (ROPCiO), a właściwie Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela w Polsce, bo tak brzmiała jego pełna nazwa, powstał 25 marca 1977 r., a więc kilka miesięcy po powołaniu do życia Komitetu Obrony Robotników (KOR). Była to kolejna próba tworzenia w Polsce jawnie działającej opozycji politycznej.

Solidarność Walcząca – fenomen czy „zwyczajna” opozycja?

Autor: Grzegorz Waligóra, Kamil Dworaczek, Łukasz Kamiński, Paweł Błażewicz
Wykłady, które przyciągały antykomunistów. Opozycyjne akcenty Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej we Wrocławiu w 1979 roku
Artykuł

Wykłady, które przyciągały antykomunistów. Opozycyjne akcenty Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej we Wrocławiu w 1979 roku

Autor: Grzegorz Waligóra
W drugiej połowie lat 70. jedną z ważniejszych form działalności opozycyjnej stała się organizacja wykładów niezależnych od władz i od cenzury, podczas których poruszano pomijane i zafałszowane tematy. Nazwiska wykładowców, np. Bartoszewskiego czy Kisielewskiego, przyciągały tłumy.
Zamknąć Hutę Siechnice
Artykuł

Zamknąć Hutę Siechnice

Autor: Grzegorz Waligóra
W drugiej połowie lat 80. XX wieku, przede wszystkim za sprawą Ruchu „Wolność i Pokój” środowiska opozycyjne w PRL zaczęły zwracać uwagę na problemy związane z ochroną środowiska. Dezaprobata wobec działań niszczących środowisko była zarazem sprzeciwem wobec systemu.