Proszę czekać,
trwa ładowanie strony...

„Pogrzeby” Polski w 1939 r. – prawda czy mit?
Artykuł

„Pogrzeby” Polski w 1939 r. – prawda czy mit?

Autor: Jarosław Syrnyk
Stosunkowo częstym elementem opisów sytuacji społecznej w województwach wschodnich II Rzeczypospolitej po 1 września 1939 r., są wzmianki o stosunku mniejszości narodowych zarówno wobec żołnierzy polskich, policjantów i innych urzędników państwa polskiego, jak też swoich polskich sąsiadów.

Antropologia przemocy

Autor: Zbigniew Bereszyński, Jarosław Syrnyk, Robert Klementowski, Krzysztof Brzechczyn
Historie na marginesach: List z Bukowska
Artykuł

Historie na marginesach: List z Bukowska

Autor: Jarosław Syrnyk
Każdy historyk prowadzący kwerendy źródeł, spotyka co jakiś czas materiały, których nie może wykorzystać od razu, choćby dlatego, że nie dotyczą badanego tematu, ale które na tyle zapadają mu w świadomość, że przy nadarzającej się okazji stara się je „odkurzyć” i udostępnić odbiorcom.
Jarosław Syrnyk

Jarosław Syrnyk

Dr hab. prof. nzw UWr, pracuje w Katedrze Etnologii i Antropologii Kulturowej UWr oraz na stanowisku głównego specjalisty w Oddziałowym Biurze Badan Historycznych IPN we Wrocławiu. Autor wielu prac naukowych, ostatnio ukazała się książka Trójkąt bieszczadzki. Tysiąc dni i tysiąc nocy anarchii w powiecie leskim 1944-1947, wyd. Libra.PL, Rzeszów 2018.
Jeszcze raz o Zawadce Morochowskiej
Artykuł

Jeszcze raz o Zawadce Morochowskiej

Autor: Jarosław Syrnyk
Zawadka Morochowska była przed wojną niezbyt dużą wsią. Według danych ze spisu powszechnego z 1921 r. liczyła 228 mieszkańców, z czego 217 było wyznania greckokatolickiego. W przededniu wybuchu wojny na terenie wsi mieszkało zaledwie 167 osób.
Mord cywilnej ludności w Terce, 8 lipca 1946 r.
Artykuł

Mord cywilnej ludności w Terce, 8 lipca 1946 r.

Autor: Jarosław Syrnyk
8 lipca 1946 r. w miejscowości Terka doszło do mordu na ludności cywilnej. Żołnierze Wojska Ochrony Pogranicza w wyjątkowo brutalny sposób zamordowali wówczas 31 mieszkańców wsi.
Mord w Sieniawie
Artykuł

Mord w Sieniawie

Autor: Jarosław Syrnyk
Pod koniec zimy i na początku wiosny 1945 r. m.in. na terenie powiatów przemyskiego, brzozowskiego i sanockiego w wyniku działań przeprowadzonych przez formacje polskiego podziemia poakowskiego, milicjantów doszło do aktów masowych mordów ludności cywilnej.

Panel VIII

Autor: Grzegorz Hryciuk, Jarosław Syrnyk, Małgorzata Misiak
Średnia Wieś, 30 lipca 1944 r.
Artykuł

Średnia Wieś, 30 lipca 1944 r.

Autor: Jarosław Syrnyk
30 lipca 1944 r. w miejscowości Żernica Wyżna zostało zamordowanych 11 mieszkańców Średniej Wsi. Sprawcami mordu byli członkowie oddziału UPA pod dowództwem „Łysa” (Łazar Czerneckyj lub Stepan Mociak).