Proszę czekać,
trwa ładowanie strony...

...oficerowie i szeregowcy, sanitariuszki, łączniczki, Powstańcy, żołnierze z niemal wszystkich okręgów AK; z łagrów; z repatriacyjnych wagonów; od Berlinga... Różne plany, ale to Szczecin stał się ich nowym domem

Autor: Magdalena Semczyszyn, Jolanta Szyłkowska, Amelia Korycka, Przemysław Benken
<i>Porrajmos</i>. Zagłada Cyganów na Wołyniu podczas okupacji niemieckiej (1941-1944)
Artykuł

Porrajmos. Zagłada Cyganów na Wołyniu podczas okupacji niemieckiej (1941-1944)

Autor: Magdalena Semczyszyn
Zagłada Cyganów określana w jednym z dialektów romskich jako Porrajmos („zniszczenie”) lub Samudaripen („masowy mord”), według różnych danych pochłonęła przynajmniej 500 tys. ofiar w całej Europie. Wiedza na ten temat jest jednak nadal niewystarczająca i mało znana.

Akcja "Wisła" (odc. 8)

Autor: Magdalena Semczyszyn
Bunt młodych. Nielegalne organizacje młodzieżowe na Pomorzu Zachodnim 1945-1956

Bunt młodych. Nielegalne organizacje młodzieżowe na Pomorzu Zachodnim 1945-1956

Autor: Magdalena Semczyszyn
W najczarniejszym okresie stalinizmu każda forma obywatelskiego nieposłuszeństwa była wynikiem dramatycznego wyboru pomiędzy zdroworozsądkową postawą przystosowania a ryzykiem represji, utraty wolności lub życia.

Cyganie/Romowie 1945-1989. Nie takie zwykłe życie w PRL

Autor: Piotr Krzyżanowski, Magdalena Semczyszyn, Jarosław Palicki
Czy na Pomorzu Zachodnim działało antykomunistyczne podziemie zbrojne?
Artykuł

Czy na Pomorzu Zachodnim działało antykomunistyczne podziemie zbrojne?

Autor: Magdalena Semczyszyn
W ostatnich latach temat Żołnierzy Wyklętych cieszy się w sporą popularnością, która wpływa na upowszechnienie się uniwersalnego obrazu konspiracji antykomunistycznej. Obraz ten nie ma jednak swojego lokalnego odpowiednika w odniesieniu do terenu Pomorza Zachodniego.
Damnatio memoriae w europejskiej kulturze politycznej

Damnatio memoriae w europejskiej kulturze politycznej

Autor: Renata Gałaj-Dempniak, Danuta Okoń, Magdalena Semczyszyn
Wszystkie teksty, skupiając się wokół zagadnień związanych z pamięcią, świadczą także w pewnym sensie o trudnych zadaniach, jakie stoją przed historykiem, i to niezależnie od epoki, którą się zajmuje. Napotykając bowiem częstokroć w przekazach źródłowych pułapki związane z pamięcią niepożądaną, zakazaną czy też zmanipulowaną, badacz musi zachować dużą ostrożność w dążeniu do przywrócenia jej maksymalnej bezstronności.

Działalność syjonistów-rewizjonistów w latach 1944–1950 na ziemiach polskich

Autor: Magdalena Semczyszyn, Dominik Flisiak
Giedroyc a Ukraina. Ukraińska perspektywa Jerzego Giedroycia i środowiska paryskiej „Kultury”

Giedroyc a Ukraina. Ukraińska perspektywa Jerzego Giedroycia i środowiska paryskiej „Kultury”

Autor: Magdalena Semczyszyn, Mariusz Zajączkowski
Ukraina zajmowała bardzo ważnie miejsce wśród zainteresowań Jerzego Giedroycia. Niniejsza książka jest próbą usystematyzowania ukraińskich wątków dyskutowanych w środowisku Instytutu Literackiego. Polscy i ukraińscy autorzy artykułów zawartych w tomie dorobek Giedroycia i „Kultury" pokazują głównie przez pryzmat osób, które ten dorobek współtworzyły, inspirowały go lub z niego czerpały.
Głód w „spichlerzu Europy”. Prawdziwe intencje komunistów wobec Ukrainy
Artykuł

Głód w „spichlerzu Europy”. Prawdziwe intencje komunistów wobec Ukrainy

Autor: Magdalena Semczyszyn
Po 80 latach od tragedii Wielkiego Głodu w rosyjskich mediach wciąż pojawiają się wątpliwości, czy został on celowo wywołany przez Moskwę. Po co – pyta część publicystów – Stalin miałby zagłodzić mieszkańców republiki cieszącej się sporą autonomią i jednym z najwyższych wskaźników uprzemysłowienia?
Jan Paweł II w Szczecinie

Jan Paweł II w Szczecinie

Autor: Magdalena Semczyszyn, Anna Sitkowska, Zbigniew Stanuch
W czerwcu 2007 r. minęło dwadzieścia lat od wizyty w Szczecinie Ojca Świętego Jana Pawła II. Jubileusz stał się okazją do wspomnień oraz przyczynkiem do tego, aby wydać materiały źródłowe nawiązujące do pamiętnych dla miasta wydarzeń.
Magdalena Semczyszyn

Magdalena Semczyszyn

Dr, zatrudniona w Oddziałowym Biurze Badań Naukowych Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie. Zajmuje się historią mniejszości narodowych, ze szczególnym uwzględnieniem relacji polsko-żydowskich i polsko-ukraińskich w XIX i XX w. Autorka i redaktorka 9 książek naukowych, kilkudziesięciu tekstów naukowych i popularnonaukowych. Stypendystka European Holocaust Research Infrastructure (2018 r.).
Nad Odrą i Bałtykiem. Myśl zachodnia: ludzie − koncepcje − realizacja do 1989

Nad Odrą i Bałtykiem. Myśl zachodnia: ludzie − koncepcje − realizacja do 1989

Autor: Magdalena Semczyszyn, Tomasz Sikorski, Adam Wątora
Pojęcie „polska myśl zachodnia" nie jest jednoznaczne. Możemy jednak w ogólnym rozumieniu przyjąć, że myśl zachodnia jest teoretycznym założeniem i praktycznym wskazaniem dla działań ukierunkowanych na uzyskanie terytoriów położonych nad Odrą i Bałtykiem. Tak rozumiana idea stanowiła rewitalizację piastowskiej koncepcji terytorialnej państwa polskiego. Myśl zachodnia miała uzasadnienie nie tylko geopolityczne, ale również społeczne, gospodarcze i kulturowe.
Ponary – miejsce kaźni
Artykuł

Ponary – miejsce kaźni

Autor: Magdalena Semczyszyn
W latach 1941–1944 Niemcy przy udziale litewskich formacji kolaboracyjnych zamordowali w Ponarach około 100 tys. osób. Większość ofiar stanowili Żydzi z terenów Wileńszczyzny, ale też Polacy, Białorusini, Romowie, Tatarzy i Litwini oskarżani o działalność antyniemiecką oraz jeńcy Armii Czerwonej.
Przesiedleńcy z akcji „Wisła” na Pomorzu Zachodnim
Artykuł

Przesiedleńcy z akcji „Wisła” na Pomorzu Zachodnim

Autor: Magdalena Semczyszyn
W 1947 r. na terenie Pomorza Zachodniego znalazło się 49 tys. Ukraińców przymusowo przesiedlonych w ramach akcji „Wisła”. Do dziś ich losy zdają się być zamkniętą, monofoniczną narracją mniejszości, choć jest to przecież część najnowszej historii Polski i jej obywateli.
Wanda Dąbrowska z d. Wojtkiewicz „Alina”, „Jadwiga” 1925–2021

Wanda Dąbrowska z d. Wojtkiewicz „Alina”, „Jadwiga” 1925–2021

Autor: Magdalena Semczyszyn
W życiu Bohaterki nie zabrakło odwagi i poświęcenia, ale także strachu i smutku schowanego za „wiecznie uśmiechniętą buzią”. Niewątpliwie cena, którą płaciły kobiety w konspiracji, była wysoka. Wanda Dąbrowska zmarła 23 sierpnia 2021 r. w Szczecinie. Jej grób znajduje się na Cmentarzu Centralnym, kwatera kombatancka.
Wileńska łączniczka. Danuta Szyksznian-Ossowska „Sarenka”
Biogram / Biografia

Wileńska łączniczka. Danuta Szyksznian-Ossowska „Sarenka”

Autor: Magdalena Semczyszyn
Odważna konspiratorka, więźniarka łagru, „repatriantka” wygnana z małej ojczyzny. Losy Danuty Szyksznian-Ossowskiej stanowią odzwierciedlenie burzliwej historii Polaków z Wileńszczyzny, którym w dorosłość przyszło wkraczać w latach II wojny światowej.