Proszę czekać,
trwa ładowanie strony...

Wanda Dąbrowska z d. Wojtkiewicz „Alina”, „Jadwiga” 1925–2021

Wanda Dąbrowska z d. Wojtkiewicz „Alina”, „Jadwiga” 1925–2021

Autor: Magdalena Semczyszyn
W życiu Bohaterki nie zabrakło odwagi i poświęcenia, ale także strachu i smutku schowanego za „wiecznie uśmiechniętą buzią”. Niewątpliwie cena, którą płaciły kobiety w konspiracji, była wysoka. Wanda Dąbrowska zmarła 23 sierpnia 2021 r. w Szczecinie. Jej grób znajduje się na Cmentarzu Centralnym, kwatera kombatancka.

Cyganie/Romowie 1945-1989. Nie takie zwykłe życie w PRL

Autor: Piotr Krzyżanowski, Magdalena Semczyszyn, Jarosław Palicki
Czy na Pomorzu Zachodnim działało antykomunistyczne podziemie zbrojne?
Artykuł

Czy na Pomorzu Zachodnim działało antykomunistyczne podziemie zbrojne?

Autor: Magdalena Semczyszyn
W ostatnich latach temat Żołnierzy Wyklętych cieszy się w sporą popularnością, która wpływa na upowszechnienie się uniwersalnego obrazu konspiracji antykomunistycznej. Obraz ten nie ma jednak swojego lokalnego odpowiednika w odniesieniu do terenu Pomorza Zachodniego.

...oficerowie i szeregowcy, sanitariuszki, łączniczki, Powstańcy, żołnierze z niemal wszystkich okręgów AK; z łagrów; z repatriacyjnych wagonów; od Berlinga... Różne plany, ale to Szczecin stał się ich nowym domem

Autor: Magdalena Semczyszyn, Jolanta Szyłkowska, Amelia Korycka, Przemysław Benken
<i>Porrajmos</i>. Zagłada Cyganów na Wołyniu podczas okupacji niemieckiej (1941-1944)
Artykuł

Porrajmos. Zagłada Cyganów na Wołyniu podczas okupacji niemieckiej (1941-1944)

Autor: Magdalena Semczyszyn
Zagłada Cyganów określana w jednym z dialektów romskich jako Porrajmos („zniszczenie”) lub Samudaripen („masowy mord”), według różnych danych pochłonęła przynajmniej 500 tys. ofiar w całej Europie. Wiedza na ten temat jest jednak nadal niewystarczająca i mało znana.
Wileńska łączniczka. Danuta Szyksznian-Ossowska „Sarenka”
Biogram / Biografia

Wileńska łączniczka. Danuta Szyksznian-Ossowska „Sarenka”

Autor: Magdalena Semczyszyn
Odważna konspiratorka, więźniarka łagru, „repatriantka” wygnana z małej ojczyzny. Losy Danuty Szyksznian-Ossowskiej stanowią odzwierciedlenie burzliwej historii Polaków z Wileńszczyzny, którym w dorosłość przyszło wkraczać w latach II wojny światowej.

Działalność syjonistów-rewizjonistów w latach 1944–1950 na ziemiach polskich

Autor: Magdalena Semczyszyn, Dominik Flisiak
Przesiedleńcy z akcji „Wisła” na Pomorzu Zachodnim
Artykuł

Przesiedleńcy z akcji „Wisła” na Pomorzu Zachodnim

Autor: Magdalena Semczyszyn
W 1947 r. na terenie Pomorza Zachodniego znalazło się 49 tys. Ukraińców przymusowo przesiedlonych w ramach akcji „Wisła”. Do dziś ich losy zdają się być zamkniętą, monofoniczną narracją mniejszości, choć jest to przecież część najnowszej historii Polski i jej obywateli.
Ponary – miejsce kaźni
Artykuł

Ponary – miejsce kaźni

Autor: Magdalena Semczyszyn
W latach 1941–1944 Niemcy przy udziale litewskich formacji kolaboracyjnych zamordowali w Ponarach około 100 tys. osób. Większość ofiar stanowili Żydzi z terenów Wileńszczyzny, ale też Polacy, Białorusini, Romowie, Tatarzy i Litwini oskarżani o działalność antyniemiecką oraz jeńcy Armii Czerwonej.
Bunt młodych. Nielegalne organizacje młodzieżowe na Pomorzu Zachodnim 1945-1956

Bunt młodych. Nielegalne organizacje młodzieżowe na Pomorzu Zachodnim 1945-1956

Autor: Magdalena Semczyszyn
W najczarniejszym okresie stalinizmu każda forma obywatelskiego nieposłuszeństwa była wynikiem dramatycznego wyboru pomiędzy zdroworozsądkową postawą przystosowania a ryzykiem represji, utraty wolności lub życia.
Głód w „spichlerzu Europy”. Prawdziwe intencje komunistów wobec Ukrainy
Artykuł

Głód w „spichlerzu Europy”. Prawdziwe intencje komunistów wobec Ukrainy

Autor: Magdalena Semczyszyn
Po 80 latach od tragedii Wielkiego Głodu w rosyjskich mediach wciąż pojawiają się wątpliwości, czy został on celowo wywołany przez Moskwę. Po co – pyta część publicystów – Stalin miałby zagłodzić mieszkańców republiki cieszącej się sporą autonomią i jednym z najwyższych wskaźników uprzemysłowienia?
Magdalena Semczyszyn

Magdalena Semczyszyn

Dr, zatrudniona w Oddziałowym Biurze Badań Naukowych Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie. Zajmuje się historią mniejszości narodowych, ze szczególnym uwzględnieniem relacji polsko-żydowskich i polsko-ukraińskich w XIX i XX w. Autorka i redaktorka 9 książek naukowych, kilkudziesięciu tekstów naukowych i popularnonaukowych. Stypendystka European Holocaust Research Infrastructure (2018 r.).
Nad Odrą i Bałtykiem. Myśl zachodnia: ludzie − koncepcje − realizacja do 1989

Nad Odrą i Bałtykiem. Myśl zachodnia: ludzie − koncepcje − realizacja do 1989

Autor: Magdalena Semczyszyn, Tomasz Sikorski, Adam Wątora
Pojęcie „polska myśl zachodnia" nie jest jednoznaczne. Możemy jednak w ogólnym rozumieniu przyjąć, że myśl zachodnia jest teoretycznym założeniem i praktycznym wskazaniem dla działań ukierunkowanych na uzyskanie terytoriów położonych nad Odrą i Bałtykiem. Tak rozumiana idea stanowiła rewitalizację piastowskiej koncepcji terytorialnej państwa polskiego. Myśl zachodnia miała uzasadnienie nie tylko geopolityczne, ale również społeczne, gospodarcze i kulturowe.
Damnatio memoriae w europejskiej kulturze politycznej

Damnatio memoriae w europejskiej kulturze politycznej

Autor: Renata Gałaj-Dempniak, Danuta Okoń, Magdalena Semczyszyn
Wszystkie teksty, skupiając się wokół zagadnień związanych z pamięcią, świadczą także w pewnym sensie o trudnych zadaniach, jakie stoją przed historykiem, i to niezależnie od epoki, którą się zajmuje. Napotykając bowiem częstokroć w przekazach źródłowych pułapki związane z pamięcią niepożądaną, zakazaną czy też zmanipulowaną, badacz musi zachować dużą ostrożność w dążeniu do przywrócenia jej maksymalnej bezstronności.

Akcja "Wisła" (odc. 8)

Autor: Magdalena Semczyszyn
Giedroyc a Ukraina. Ukraińska perspektywa Jerzego Giedroycia i środowiska paryskiej „Kultury”

Giedroyc a Ukraina. Ukraińska perspektywa Jerzego Giedroycia i środowiska paryskiej „Kultury”

Autor: Magdalena Semczyszyn, Mariusz Zajączkowski
Ukraina zajmowała bardzo ważnie miejsce wśród zainteresowań Jerzego Giedroycia. Niniejsza książka jest próbą usystematyzowania ukraińskich wątków dyskutowanych w środowisku Instytutu Literackiego. Polscy i ukraińscy autorzy artykułów zawartych w tomie dorobek Giedroycia i „Kultury" pokazują głównie przez pryzmat osób, które ten dorobek współtworzyły, inspirowały go lub z niego czerpały.
Jan Paweł II w Szczecinie

Jan Paweł II w Szczecinie

Autor: Magdalena Semczyszyn, Anna Sitkowska, Zbigniew Stanuch
W czerwcu 2007 r. minęło dwadzieścia lat od wizyty w Szczecinie Ojca Świętego Jana Pawła II. Jubileusz stał się okazją do wspomnień oraz przyczynkiem do tego, aby wydać materiały źródłowe nawiązujące do pamiętnych dla miasta wydarzeń.