Proszę czekać,
trwa ładowanie strony...

Strajki w dawnym województwie legnickim latem 1980 roku
Artykuł

Strajki w dawnym województwie legnickim latem 1980 roku

Autor: Łukasz Sołtysik
Społeczeństwo dawnego województwa legnickiego miało bardzo ważny udział w protestach lata 1980 roku – zarówno w lipcu, jak i sierpniu. Motorem strajków na tym terenie byli pracownicy kopalni i huty KGHM. W kilkunastu miejscowościach województwa w akcji strajkowej wzięło udział tysiące ludzi.
Romowie w polityce PRL 1944/45-1989
Artykuł

Romowie w polityce PRL 1944/45-1989

Autor: Łukasz Sołtysik
Po 1945 r. w polityce narodowościowej komuniści dążyli różnymi sposobami do maksymalnego ujednolicenia struktury narodowościowej społeczeństwa tak, aby była ona jednonarodowo polska. Szczególną wagę do tego zagadnienia przykładano w pierwszych kilkunastu latach po II wojnie światowej.
Największy dolnośląski górniczy protest stanu wojennego. Strajk w Zakładach Górniczych „Rudna” w Polkowicach (14-17 grudnia 1981 r.)
Artykuł

Największy dolnośląski górniczy protest stanu wojennego. Strajk w Zakładach Górniczych „Rudna” w Polkowicach (14-17 grudnia 1981 r.)

Autor: Łukasz Sołtysik
Według oficjalnych danych MSW dniach 13-14 grudnia 1981 r. w całej Polsce przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego zaprotestowały załogi około 199 zakładów pracy, w tym na Dolnym Śląsku ok. 36. Strajk w ZG „Rudna” należy do wyjątkowych z kilku powodów.
Polowanie na ludzi. Zbrodnia lubińska 31 sierpnia 1982 roku
Artykuł

Polowanie na ludzi. Zbrodnia lubińska 31 sierpnia 1982 roku

Autor: Łukasz Sołtysik
Czy protesty z pierwszych dni stanu wojennego oraz prężna działalność struktur podziemnej Solidarności wpłynęły na decyzje władz wojewódzkich, aby w drugą rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych użyć siły i broni palnej przeciwko pokojowej manifestacji?
Łukasz Sołtysik

Łukasz Sołtysik

Pracownik Oddziałowego Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej-Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu we Wrocławiu, badacz m.in. historii NSZZ „Solidarnośćˮ na Dolnym Śląsku, autor m.in. wielu biogramów i haseł do Encyklopedii Solidarności. Opozycja w PRL 1976-1989, t. 1-4, redaktor naukowy t. 2-3 (t. 1: Warszawa 2010, t. 2: Warszawa 2012, t. 3 i 4: w przygotowaniu); współautor z Mariuszem Olczakiem książki Zarys dziejów Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarnośćˮ w Bolesławcu 1980-1989 (Bolesławiec 2010) i autor książki Solidarność w „Polarzeˮ. NSZZ „Solidarnośćˮ w Zakładach Zmechanizowanego Sprzętu Domowego „Predom-Polar”/„Polarˮ we Wrocławiu w latach 1980-1989 (Wrocław 2016).