Proszę czekać,
trwa ładowanie strony...

Mateusz Lisak

Historyk, od 2019 r. pracownik Referatu Badań Historycznych Delegatury IPN w Kielcach. Specjalizuje się w historii relacji polsko-żydowskich po wojnie i pogromie w Kielcach w historiografii zachodniej.

Pogrom kielecki - mity, stereotypy, rzeczywistość

Autor: Rafał Dudkiewicz, Mateusz Lisak

Instytucje Żydów w komunistycznej RP/PRL do 1956 (m.in. finansowanie). Relacje polsko-żydowskie w okresie powojennym w historiografii zachodniej. Dyskusja (m.in. Żydzi a terror wobec Polaków i okupacja sowiecka, emigracja, zachodni obraz antysemityzmu w Polsce i jego źródła, mienie żydowskie)

Autor: Sebastian Piątkowski, Grzegorz Berendt, Mateusz Lisak, Marcin Urynowicz

Tło społeczno-polityczne pogromu w Kielcach i innych zajść antyżydowskich

Autor: Sebastian Piątkowski, Martyna Grądzka-Rejak, Roman Gieroń, Mateusz Lisak
Pogrom w Kielcach w literaturze obcjojęzycznej
Artykuł

Pogrom w Kielcach w literaturze obcjojęzycznej

Autor: Mateusz Lisak
Pogrom w Kielcach jest jednym z najbardziej kontrowersyjnych problemów poruszanych w kontekście relacji polsko-żydowskich, antysemityzmu i okresu powojennego w Polsce.

Relacje polsko-żydowskie w XX wieku. Badania-kontrowersje-perspektywy

Autor: Witold Mędykowski, Jakub Tyszkiewicz, Mateusz Lisak, Tomasz Domański, Marek Wierzbicki