Proszę czekać,
trwa ładowanie strony...

„Szkoła demokratycznego myślenia” za Żelazną Kurtyną. Uczelniany Parlament ZSP Politechniki Gdańskiej 1957–1973
Artykuł

„Szkoła demokratycznego myślenia” za Żelazną Kurtyną. Uczelniany Parlament ZSP Politechniki Gdańskiej 1957–1973

Autor: Piotr Abryszeński
Na fali przemian politycznych Października ‘56 grupa studentów Politechniki Gdańskiej wpadła na pomysł powołania organu reprezentującego interesy całej społeczności akademickiej. Uczelniany Parlament ZSP, który stworzyli, okazał się tworem dojrzałym i w pełni respektującym demokratyczny porządek.

Grudniowa kolęda. Kościół katolicki w Trójmieście wobec Grudnia ‘70

Autor: Jarosław Szarek, Piotr Abryszeński, Daniel Gucewicz

Co wyróżniało Politechnikę Gdańską na tle innych uczelni? Jak zachowywali się studenci w czasie polskich miesięcy? W jaki sposób funkcjonował komitet uczelniany?

Autor: Daniel Wicenty, Piotr Abryszeński

Czym były Wolne Związki Zawodowe? Jaką rolę odegrał w nich Stanisław Kowalski? Jak funkcjonowała opozycja demokratyczna na Politechnice Gdańskiej?

Autor: Magdalena Czachor, Marek Czachor, Piotr Abryszeński
Grudzień w naszej pamięci. Recenzja książki "Zbrodnia bez kary. Grudzień 1970 w Gdyni"
Recenzja

Grudzień w naszej pamięci. Recenzja książki "Zbrodnia bez kary. Grudzień 1970 w Gdyni"

Autor: Piotr Abryszeński
Na rynku księgarskim pojawiły się już dziesiątki książek poświęconych rewolcie grudniowej. Są wśród nich publikacje przygotowane przez historyków, popularyzatorów historii i dziennikarzy; są prace naukowe i popularnonaukowe; są wydawnictwa źródłowe bogate w relacje świadków i reportaże. Album Zbrodnia bez kary. Grudzień 1970 w Gdyni. Przebieg wydarzeń, represje, walka o prawdę stara się łączyć wszystkie wspomniane elementy.
Piotr Abryszeński

Piotr Abryszeński

Urodzony w 1987 r., absolwent Wydziału Historycznego i Wydziału Nauk Społecznych (Instytut Politologii) Uniwersytetu Gdańskiego. Doktorant na Wydziale Historycznym UG. Pracownik Europejskiego Centrum Solidarności. Autor kilkunastu artykułów naukowych i popularnonaukowych poświęconych najnowszej historii Polski, m.in. wspólnie z Danielem Gucewiczem redaktor tomu Marzec 1968 na Politechnice Gdańskiej w dokumentach (2018) i autor monografii Grudniowa kolęda. Kościół katolicki w Trójmieście wobec Grudnia ’70 (2020).
Pogrudniowa kolęda w Trójmieście. Wizyty duszpasterskie 1970/1971
Artykuł

Pogrudniowa kolęda w Trójmieście. Wizyty duszpasterskie 1970/1971

Autor: Piotr Abryszeński, Daniel Gucewicz
„Kolęda Wybrzeża” stworzona na melodię popularnej kolędy „Hej w dzień narodzenia” to przykład poezji ulicznej, która stała się wyrazem kumulujących się emocji po brutalnym stłumieniu strajków przez władze komunistyczne w Grudniu 1970 r.