Proszę czekać,
trwa ładowanie strony...

O pertraktacjach w sprawie traktatu handlowego II RP ze Związkiem Sowieckim
Artykuł

O pertraktacjach w sprawie traktatu handlowego II RP ze Związkiem Sowieckim

Autor: Marcin Kruszyński
Aż 15 z 26 artykułów pokoju ryskiego odnosiło się do zagadnień finansowych, regulujących kwestie odszkodowań czy zwrotu mienia, osobny zaś artykuł XXI, mówił o rozpoczęciu negocjacji dotyczących umowy handlowej po upływie sześciu tygodni od ratyfikacji traktatu.
Marcin Kruszyński

Marcin Kruszyński

Autor: Marcin Kruszyński
Urodzony w 1980 r.; dr hab., pracownik Biura Badań Historycznych IPN, prof. Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie. Zajmuje się dziejami dyplomacji II RP, bada losy szkolnictwa wyższego i inteligencji w PRL, życie codzienne w XX w., historię lotnictwa. Opublikował kilka książek, m.in. Ambasada RP w Moskwie 1921–1939, Warszawa 2010; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w latach 1944–1989. Zarys dziejów uczelni w warunkach PRL, Lublin 2015; Generał Gustaw Orlicz-Dreszer 1889–1936, Warszawa 2018 (z Piotrem Kardelą), Szczepan Ścibior, Warszawa 2019. Ponadto współredaktor kilku monografii zbiorowych i autor ponad stu artykułów naukowych. Redaktor naczelny czasopisma: "Komunizm: system-ludzie-dokumentacja".
Opieka konsularna nad Polakami w Moskwie w latach 1918 – 1939
Artykuł

Opieka konsularna nad Polakami w Moskwie w latach 1918 – 1939

Autor: Marcin Kruszyński
W listopadzie 1918 r. na mapie politycznej Europy pojawiło się „nowe-stare” państwo, o nazwie Polska. Stało się tak w wyniku splotu różnych okoliczności, przede wszystkim zaś konfliktu solidarnych jak do tej pory wobec siebie mocarstw zaborczych oraz upadku carskiej Rosji.