Proszę czekać,
trwa ładowanie strony...

„Czekając na sprawiedliwość”

„Czekając na sprawiedliwość”

Autor: Karol Nawrocki, Karolina Trzeskowska-Kubasik, Konrad Graczyk, Grzegorz Majchrzak, Filip Musiał
Dodatek IPN do miesięcznika „W Sieci Historii” nr 11–12/2022
„Krewki” przewodniczący katowickiego Sondergerichtu
Artykuł

„Krewki” przewodniczący katowickiego Sondergerichtu

Autor: Konrad Graczyk
W latach 1939-1945 przewinęło się przez utworzone na ziemiach polskich niemieckie sądy wielu sędziów i prokuratorów. Wydawali oni różne wyroki w różnych sprawach. Z pewnością nie brakowało wśród nich polakożerców, jak też osób, które bez specjalnego zaangażowania wykonywały swoje obowiązki.
Cena okupacji

Cena okupacji

Autor: Karol Nawrocki, Konrad Graczyk, Filip Gańczak
Dodatek specjalny Instytutu Pamięci Narodowej do „Gazety Polskiej” – 6 września 2023 r.

Czy Niemcy w ogóle wywiązały się z obowiązku reparacji wobec Polski po II wojnie? Jeśli tak, co w ramach reparacji Polska otrzymała? Co postanowiono w Poczdamie w 1945 r.? Na czym polegało pośrednictwo ZSRS w pobieraniu reparacji od Niemiec?

Autor: Konrad Graczyk

Czym jest przestępstwo polityczne? Jak regulowało je prawo III Rzeszy? Jakie kary groziły za jego popełnienie? Co oznacza „sprawiedliwość czasu przejściowego”?

Autor: Konrad Graczyk, Dariusz Makiłła, Rafał Dudkiewicz

Jak do kwestii reparacji dla Polski odnosiła się niemiecka nauka prawa w okresie zimnej wojny? Czy zachodnioniemiecki „cud gospodarczy” z lat 60. miał swoje źródła w rabunkowej eksploatacji okupowanych ziem podczas II wojny światowej?

Autor: Konrad Graczyk, Beata Komarnicka-Nowak, Bogdan Musiał, Krzysztof Rak, Rafał Dudkiewicz
Konrad Graczyk

Konrad Graczyk

Dr nauk prawnych, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, kierownik finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki projektu badawczego pt. „Sondergericht Kattowitz – Sąd Specjalny w Katowicach 1939-1945”, starszy specjalista w Biurze Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie.

Na czym polega problem wiarygodności dokumentów bezpieki? Co nowego wiemy na temat archiwaliów komunistycznej bezpieki? Jakie materiały na temat rozpracowania Kościoła katolickiego znajdują się w zasobie archiwalnym Instytutu Pamięci Narodowej?

Autor: Filip Musiał, Konrad Graczyk, Witold Bagieński, ks. Dominik Zamiatała, Krzysztof Sychowicz
O procesie karnym księdza Jana Machy przed sądem niemieckim
Artykuł

O procesie karnym księdza Jana Machy przed sądem niemieckim

Autor: Konrad Graczyk
O północy, 3 grudnia 1942 w katowickim więzieniu przy ul. Mikołowskiej ścięty został gilotyną ksiądz katolicki, Jan Macha. Na śmierć skazał go w lipcu tego samego roku Oberlandesgericht Kattowitz – Wyższy Sąd Krajowy w Katowicach.
Sąd doraźny katowickiego Gestapo
Artykuł

Sąd doraźny katowickiego Gestapo

Autor: Konrad Graczyk
W połowie 1942 r. na ziemiach polskich włączonych do III Rzeszy (obejmujących ziemie zachodnie II RP, m.in. Górny Śląsk z Zagłębiem Dąbrowskim i Zaolziem, Wielkopolskę, Pomorze, Suwalszczyznę, część Kujaw, Mazowsza i Białostocczyzny) zostało wprowadzone sądownictwo doraźne.
Skazanie Gerharda Pchalka – studium przypadku pociągnięcia do odpowiedzialności nazistowskiego prokuratora
Artykuł

Skazanie Gerharda Pchalka – studium przypadku pociągnięcia do odpowiedzialności nazistowskiego prokuratora

Autor: Konrad Graczyk
W Republice Federalnej Niemiec prowadzono w sumie 22 postępowania przeciwko sędziom i prokuratorom III Rzeszy, jednak nie zapadł żaden prawomocny wyrok skazujący sędziego orzekającego w sądzie specjalnym ani prokuratora występującego przed tym sądem.
Ściganie sprawców kłamstwa katyńskiego w Trzeciej Rzeszy
Artykuł

Ściganie sprawców kłamstwa katyńskiego w Trzeciej Rzeszy

Autor: Konrad Graczyk
Odkrycie grobów polskich oficerów w Katyniu stanowiło dla III Rzeszy okazję do uderzenia propagandowego i politycznego wyzyskania zbrodni katyńskiej.

Wywiad i kontrwywiad jako element realizacji interesów niepodległego państwa polskiego. Wywiad II RP na kierunkach: zachodnim i wschodnim

Autor: Paweł Skubisz, Konrad Graczyk, Dariusz Rogut