Proszę czekać,
trwa ładowanie strony...

„Bolszewicy na kolanach. Bitwa warszawska”. Dodatek specjalny Instytutu Pamięci Narodowej do „Gazety Polskiej Codziennie”

„Bolszewicy na kolanach. Bitwa warszawska”. Dodatek specjalny Instytutu Pamięci Narodowej do „Gazety Polskiej Codziennie”

Autor: Karol Nawrocki, Elżbieta Kowalczyk, Konrad Rokicki, Robert Spałek, Michał Zarychta
„Upadł Związek Sowiecki, ale sowieckie myślenie nie opuściło rosyjskich elit władzy. Na naszych oczach historia zatacza koło. Władimir Putin nie od dziś chętnie odwołuje się do sowieckiego dziedzictwa.”

„Migawki z okupowanej Warszawy” - rok 1940

Autor: Tomasz Łabuszewski, Michał Zarychta, Maciej Żuczkowski, Robert Spałek, Elżbieta Kowalczyk

Dlaczego komunistyczna centrala w Moskwie tak żywo interesowała się gazetkami wydawanymi w Warszawie przez stołeczne szczeble partii? Kto je zbierał? Gdzie dziś znajdują się te materiały?

Autor: Elżbieta Kowalczyk

Elżbieta Kowalczyk

Historyk, absolwentka Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego i Wydziału Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej. W czerwcu 2010 r. uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii. Jej zainteresowania badawcze dotyczą głównie losów polskich na Kresach Wschodnich II RP po 17 września 1939 r., genezy Polski Ludowej oraz stosunków polsko-sowieckich w latach 1939–1956. Autorka artykułów naukowych o tematyce Wschodniej. Od 2007 r. jest pracownikiem naukowym Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie.
Geneza Kominternu – czyli w jakim celu powstała światowa centrala ruchu komunistycznego?
Artykuł

Geneza Kominternu – czyli w jakim celu powstała światowa centrala ruchu komunistycznego?

Autor: Elżbieta Kowalczyk
Rozwój technologiczny i wzrost uprzemysłowienia w państwach europejskich w drugiej połowie XIX w. i na początku XX w. spowodował pojawienie się na scenie polityczno-społecznej nowej klasy robotniczej.

Jak Moskwa wpływała na komunistów w II RP? Jaką rolę odegrały mniejszości narodowe w KPP? Jak szkolony przez Moskwę Bierut wypełniał jej zadania agenturalne i dywersyjne? Jak KPP korzystała z moskiewskich pieniędzy? Jak liczni w tej partii robotników byli bogaci?

Autor: Elżbieta Kowalczyk
Komuniści a inteligenci
Artykuł

Komuniści a inteligenci

Autor: Elżbieta Kowalczyk
Program Komunistycznej Partii Robotniczej Polski (od 1925 r. Komunistyczna Partia Polski), był skierowany do robotników. Oni też stanowili centralny element doktryny Karola Marksa i Fryderyka Engelsa, która była podstawą ukształtowania się komunistycznego nurtu politycznego.
Komuniści warszawscy wobec wojny polsko-bolszewickiej
Artykuł

Komuniści warszawscy wobec wojny polsko-bolszewickiej

Autor: Elżbieta Kowalczyk
Bolszewicy rozpoczynając wojnę z II RP oczekiwali realnego wsparcia od polskich komunistów. Wierzyli, że wraz z wejściem w granice państwa polskiego Rabocze-kriestjanskoj Krasnoj armii polscy robotnicy powstaną przeciwko staremu porządkowi i staną ramię w ramię z bolszewikami.

Konferencja naukowa „Warszawiacy przeciw bolszewikom 1920–2020” - Panel 2

Autor: Grzegorz Kuba, Marta Sikorska-Kowalska, Elżbieta Kowalczyk, Tomasz Roguski, Emil Noiński, Andrzej Zawistowski

Książka "Komuniści w Warszawie. Działalność Komitetu Warszawskiego KPRP/KPP (1918-1938)" jest nie tylko studium nt. komunistycznych organizacji warszawskich, ale dotyczy szerszego zjawiska i funkcjonowania tej ludobójczej ideologii

Autor: Rafał Dudkiewicz, Elżbieta Kowalczyk

Operacja „Ośrodek”, czyli o genezie afery Bergu. „Wallenrod”? (praca ofensywna WSW i rozpracowanie wywiadu RFN na przykładzie Sojki i Tychoty). Działalność Henryka Uznańskiego w świetle akt sprawy agenturalnego sprawdzenia „Gejza”. Władysław Śliwiński – wymyślony konspirator?

Autor: Elżbieta Kowalczyk, Witold Bagieński, Bartosz Kapuściak, Marek Barton, Grzegorz Sojda
Program Kominternu i jego przełomowe znaczenie dla ruchu komunistycznego
Artykuł

Program Kominternu i jego przełomowe znaczenie dla ruchu komunistycznego

Autor: Elżbieta Kowalczyk
W historii Kominternu możemy wyróżnić kilka okresów różniących się między sobą nie tylko profilem uprawianej polityki, ale również stosunkiem partii i państwa bolszewików wobec Kominternu i poszczególnych sekcji komunistycznej międzynarodówki.
Struktura organizacyjna Komunistycznej Partii Robotniczej Polski
Artykuł

Struktura organizacyjna Komunistycznej Partii Robotniczej Polski

Autor: Elżbieta Kowalczyk
Komunistyczna Partia Robotnicza Polski powstała z połącznia dwóch radykalnie lewicowych ugrupowań politycznych, istniejących na ziemiach polskich pod zaborami. Były to Socjal-Demokracja Królestwa Polskiego i Litwy (SDKPiL) oraz Polska Partia Socjalistyczna-Lewica (PPS-Lewica).

W II RP: wolność światopoglądowa jako podstawa funkcjonowania komunizmu, reforma rolna, ostatnie wybory parlamentarne (1938) - przyczynek do bilansu parlamentaryzmu II RP

Autor: Elżbieta Kowalczyk, Marcin K. Schirmer, Sebastian Drabik

Warszawska organizacja komunistów 1918–1925

Autor: Elżbieta Kowalczyk

Wywiad kominternowski w międzywojennej Polsce

Autor: Elżbieta Kowalczyk