Proszę czekać,
trwa ładowanie strony...

„Migawki z okupowanej Warszawy” - rok 1940

Autor: Tomasz Łabuszewski, Michał Zarychta, Maciej Żuczkowski, Robert Spałek, Elżbieta Kowalczyk

Dlaczego komunistyczna centrala w Moskwie tak żywo interesowała się gazetkami wydawanymi w Warszawie przez stołeczne szczeble partii? Kto je zbierał? Gdzie dziś znajdują się te materiały?

Autor: Elżbieta Kowalczyk

Elżbieta Kowalczyk

Historyk, absolwentka Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego i Wydziału Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej. W czerwcu 2010 r. uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii. Jej zainteresowania badawcze dotyczą głównie losów polskich na Kresach Wschodnich II RP po 17 września 1939 r., genezy Polski Ludowej oraz stosunków polsko-sowieckich w latach 1939–1956. Autorka artykułów naukowych o tematyce Wschodniej. Od 2007 r. jest pracownikiem naukowym Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie.
Geneza Kominternu – czyli w jakim celu powstała światowa centrala ruchu komunistycznego?
Artykuł

Geneza Kominternu – czyli w jakim celu powstała światowa centrala ruchu komunistycznego?

Autor: Elżbieta Kowalczyk
Rozwój technologiczny i wzrost uprzemysłowienia w państwach europejskich w drugiej połowie XIX w. i na początku XX w. spowodował pojawienie się na scenie polityczno-społecznej nowej klasy robotniczej.

Jak Moskwa wpływała na komunistów w II RP? Jaką rolę odegrały mniejszości narodowe w KPP? Jak szkolony przez Moskwę Bierut wypełniał jej zadania agenturalne i dywersyjne? Jak KPP korzystała z moskiewskich pieniędzy? Jak liczni w tej partii robotników byli bogaci?

Autor: Elżbieta Kowalczyk
Komuniści a inteligenci
Artykuł

Komuniści a inteligenci

Autor: Elżbieta Kowalczyk
Program Komunistycznej Partii Robotniczej Polski (od 1925 r. Komunistyczna Partia Polski), był skierowany do robotników. Oni też stanowili centralny element doktryny Karola Marksa i Fryderyka Engelsa, która była podstawą ukształtowania się komunistycznego nurtu politycznego.
Komuniści warszawscy wobec wojny polsko-bolszewickiej
Artykuł

Komuniści warszawscy wobec wojny polsko-bolszewickiej

Autor: Elżbieta Kowalczyk
Bolszewicy rozpoczynając wojnę z II RP oczekiwali realnego wsparcia od polskich komunistów. Wierzyli, że wraz z wejściem w granice państwa polskiego Rabocze-kriestjanskoj Krasnoj armii polscy robotnicy powstaną przeciwko staremu porządkowi i staną ramię w ramię z bolszewikami.

Konferencja naukowa „Warszawiacy przeciw bolszewikom 1920–2020” - Panel 2

Autor: Grzegorz Kuba, Marta Sikorska-Kowalska, Elżbieta Kowalczyk, Tomasz Roguski, Emil Noiński, Andrzej Zawistowski

Operacja „Ośrodek”, czyli o genezie afery Bergu. „Wallenrod”? (praca ofensywna WSW i rozpracowanie wywiadu RFN na przykładzie Sojki i Tychoty). Działalność Henryka Uznańskiego w świetle akt sprawy agenturalnego sprawdzenia „Gejza”. Władysław Śliwiński – wymyślony konspirator?

Autor: Elżbieta Kowalczyk, Witold Bagieński, Bartosz Kapuściak, Marek Barton, Grzegorz Sojda
Program Kominternu i jego przełomowe znaczenie dla ruchu komunistycznego
Artykuł

Program Kominternu i jego przełomowe znaczenie dla ruchu komunistycznego

Autor: Elżbieta Kowalczyk
W historii Kominternu możemy wyróżnić kilka okresów różniących się między sobą nie tylko profilem uprawianej polityki, ale również stosunkiem partii i państwa bolszewików wobec Kominternu i poszczególnych sekcji komunistycznej międzynarodówki.
Struktura organizacyjna Komunistycznej Partii Robotniczej Polski
Artykuł

Struktura organizacyjna Komunistycznej Partii Robotniczej Polski

Autor: Elżbieta Kowalczyk
Komunistyczna Partia Robotnicza Polski powstała z połącznia dwóch radykalnie lewicowych ugrupowań politycznych, istniejących na ziemiach polskich pod zaborami. Były to Socjal-Demokracja Królestwa Polskiego i Litwy (SDKPiL) oraz Polska Partia Socjalistyczna-Lewica (PPS-Lewica).

W II RP: wolność światopoglądowa jako podstawa funkcjonowania komunizmu, reforma rolna, ostatnie wybory parlamentarne (1938) - przyczynek do bilansu parlamentaryzmu II RP

Autor: Elżbieta Kowalczyk, Marcin K. Schirmer, Sebastian Drabik

Warszawska organizacja komunistów 1918–1925

Autor: Elżbieta Kowalczyk

Wywiad kominternowski w międzywojennej Polsce

Autor: Elżbieta Kowalczyk