Proszę czekać,
trwa ładowanie strony...

Komunista na peryferiach władzy. Historia Leonarda Borkowicza (1912–1989): Lwów i Kraków, Bereza, PKWN i Szczecin...

Autor: Eryk Krasucki, Katarzyna Rembacka
Awans, degradacja czy poczekalnia? Pełnomocnicy okręgowi na „Ziemiach Odzyskanych”
Artykuł

Awans, degradacja czy poczekalnia? Pełnomocnicy okręgowi na „Ziemiach Odzyskanych”

Autor: Katarzyna Rembacka
Skuteczna budowa funkcjonującego aparatu administracyjnego w nowych granicach była dla popieranych przez Moskwę władz poważnym wyzwaniem. Z historią administracji na „Ziemiach Odzyskanych” związane było wiele rozwiązań tymczasowych, wśród których za szczególnie ciekawe należy uznać stanowiska pełnomocników okręgowych.

Bunt, podziemie, władza. Polscy komuniści i ich socjalizacja polityczna do roku 1956

Autor: Katarzyna Rembacka, Łukasz Bertram

Dlaczego życie Szklarskeigo w okresie okupacji budzi tak wiele emocji? Czy powieści o Tomku Wilmowskim od początku były skazane na sukces?

Autor: Jarosław Molenda, Katarzyna Rembacka

Henryk Sławik 1894-1944. Biografia socjalisty

Autor: Katarzyna Rembacka, Tomasz Kurpierz

Jan Sehn - profesor, sędzia śledczy, tropiciel nazistów

Autor: Filip Gańczak, Katarzyna Rembacka

Katarzyna Rembacka

Historyk, pracownik Oddziałowego Biura Badań Historycznych w Szczecinie, redaktorka pięciotomowej serii książek na temat historii Szczecina, stypendystka wrocławskiego ośrodka Pamięć i Przyszłość, zainteresowania badawcze: funkcjonowanie i działalność partii politycznych, biografie działaczy komunistycznych.

Nieustraszona bojowniczka o niepodległość, Pani Marszałkowa, Matka dzieci Józefa Piłsudskiego... Kim była, a kim być chciała Aleksandra Piłsudska?

Autor: Marta Sikorska, Katarzyna Rembacka

O Czerwcu 1976 r. na Pomorzu Zachodnim

Autor: Katarzyna Rembacka, Michał Siedziako, Sebastian Ligarski

O Zofii Moraczewskiej, wybitnej działaczce kobiecej i socjalistycznej przełomu XIX i XX w. oraz parlamentarzystce II RP. Moraczewska udzielała się na polu pracy niepodległościowej, w emancypacyjnych stowarzyszeniach kobiecych oraz na scenie politycznej II RP

Autor: Katarzyna Rembacka, Kamila Cybulska

Początki systemu komunistycznego w Polsce (cz. 1)

Autor: Katarzyna Rembacka, Robert Spałek, Rafał Dudkiewicz
Szczecin. Grudzień ’70 – Styczeń ’71. Materiały edukacyjne

Szczecin. Grudzień ’70 – Styczeń ’71. Materiały edukacyjne

Autor: Małgorzata Machałek, Katarzyna Rembacka
Pakiet edukacyjny „Szczecin. Grudzień '70 – Styczeń '71” przybliża jedno z najważniejszych i najbardziej dramatycznych wydarzeń w powojennej historii Szczecina.
Wypowiedzi i wydarzenia w związku z Kongresem Zjednoczeniowym na terenie województwa szczecińskiego
Artykuł

Wypowiedzi i wydarzenia w związku z Kongresem Zjednoczeniowym na terenie województwa szczecińskiego

Autor: Katarzyna Rembacka
15 grudnia 1948 r. w auli Politechniki Warszawskiej 1008 delegatów Polskiej Partii Robotniczej i 530 delegatów Polskiej Partii Socjalistycznej jednogłośnie przyjęło uchwałę o utworzeniu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Społeczne reakcje na Kongres nie były już tak zgodne.
Żałobna manifestacja. 1 maja 1971 roku w Szczecinie
Artykuł

Żałobna manifestacja. 1 maja 1971 roku w Szczecinie

Autor: Katarzyna Rembacka
Doroczny radosny pochód ku czci komunistycznej władzy stoczniowcy zdołali przekształcić w patriotyczną demonstrację upamiętniającą ofiary Grudnia ’70.